Şarj Hizmeti Ağlarında Konsolidasyon: Lisans İptalleri

11.03.2024

Elektrikli araç kullanımını teşvik etmek ve bu sektörü geliştirmek adına, elektrikli araç piyasasının alt yapı hizmetlerini düzenleyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (“EPDK”) resmi internet sitesindeki 20.09.2023 tarihli duyuruda[1] şu rakamlara yer verildi:

 

Türkiye’de 4 bin 221 adet şarj istasyonunda 6 bin 633 adeti yavaş şarj, 2 bin 228 adet hızlı şarj noktası olmak üzere toplam 8 bin 861 şarj noktasına ulaşıldığı açıklandı. Buna göre, Türkiye’de yaklaşık her 14 araca bir hızlı şarj noktası düşüyor ve araç başına düşen hızlı şarj noktası açısından Türkiye, Avrupa genelinde 1. sırada.”

 

Ayrıca, EPDK’nın Şubat 2024 tarihi itibarıyla verdiği yeni lisanslarla birlikte, şarj ağı piyasasındaki işletmeci lisansı sahibi şirketlerin sayısının 200’e yaklaştığı tespit edildi[2].

 

Bu rakamlar her ne kadar sektörün geleceği açısından umut verici olsa da, lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 aylık süre içerisinde en az elli adet şarj ünitesinden ve en az beş farklı ilçedeki şarj istasyonundan oluşacak şekilde şarj ağını oluşturmayan şarj ağı işletmecilerine tanınan süre uzatımlarının sonuna gelinmesi, verilen lisansların iptali konusunu EPDK’nın gündemine taşımıştır.

 

Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nin Geçici 3.maddesi uyarınca, 28.07.2023 tarihi itibarıyla şarj ağı işletmeci lisansı sahibi tüzel kişilere, gereken yaygınlığa sahip şarj ağının oluşturulması için 31.01.2024 tarihine kadar süre verilmiştir. Buna göre, 31.01.2024 tarihinin sonuna kadar yeterli niteliklere sahip şarj ağını oluşturmamış şarj ağı işletmecilerinin lisansı, aynı yönetmeliğin 32.maddesi doğrultusunda iptal edilecektir. Lisansı iptal edilen şarj ağı işletmecileri ile bu tüzel kişilikte yüzde on veya daha fazla paya sahip ortaklar ile lisans iptal tarihinden önceki bir yıl içerisinde görevden ayrılmış olanlar dâhil, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, lisans iptalini takip eden üç yıl süreyle şarj ağı işletmeci lisansı alamayacak, lisans başvurusunda bulunamayacak, lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olamayacak ve yönetim kurullarında görev alamayacaklardır.

 

Lisansın iptal edilmesi halinde, şarj ağı işletmecisince düzenlenen sertifikalar da kendiliğinden geçerliliğini yitirecektir. Bu noktada, şarj ağı işletmecilerinin verdiği sertifika kapsamında şarj istasyonlarını yerinde işleten ve üçüncü taraflara bu şarj istasyonunda şarj hizmeti sağlayan gerçek veya tüzel kişi şarj istasyonu işletmecilerinin sertifikaları da geçersiz hale gelecektir. Bu durumda, şarj istasyonu işletmecilerinin iki seçeneği bulunmaktadır: (i) herhangi bir süre kısıtlaması veya yasak olmadan şarj ağı işletmecisi lisansına başvurabilirler veya (ii) başka bir şarj ağı işletmecisine başvurarak sertifika talebinde bulunmak ve sertifika alınan lisans sahibinin şarj ağına bağlanarak faaliyet yürütebilirler.


[1] https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/2-13147/turkiyenin-sarj-agi-hizla-genisliyor. 28.02.2024 (internet).

[2] https://www.enerjigunlugu.net/sarj-agi-isletmeci-lisansi-sayisi-181e-yukseldi57564h.htm#:~:text=Enerji%20G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC.%20%2D%20EPDK'n%C4%B1n%20son,%C5%9Firketlerin%20say%C4%B1s%C4%B1%20181'e%20%C3%A7%C4%B1kt%C4%B1. 28.02.2024 (internet).

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent