Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarının İş Yeri Açma ve Çalışma İzinlerine Dair Değişiklikler Yapıldı

23.08.2023

Contents

İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 29 Temmuz 2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Böylelikle, İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) elektrikli araç şarj istasyonlarını yakından ilgilendiren değişiklikler yapıldı. Ayrıca, 9 Ağustos 2023 tarihli ve 32274 sayılı Resmî Gazete’de Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Böylece, Değişiklik Yönetmelik’i ile gelen değişiklikler, Şarj Hizmeti Yönetmeliği’ne de yansıtılmış oldu.

Değişiklik Yönetmeliği ile “Üçüncü Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler” başlığı altındaki “Enerji Sanayi” bölümü revize edildi. Buna göre; elektrikli araç şarj istasyonlarına ilişkin değişiklikler aşağıdaki gibidir: 

Yönetmelik kapsamında daha önce tüm şarj istasyonları için iş yeri açma ve çalışma ruhsatı (“İş yeri ruhsatı”) yükümlülüğü düzenlenmekte idi. Değişiklik Yönetmeliği ile, şarj istasyonları, (i) müstakil şarj istasyonları ve (ii) iş yerlerinde ve toplu yapılarda faaliyette bulunacak elektrikli araç şarj istasyonları olarak ikiye ayrılmıştır. Buna göre;

1. Müstakil Şarj İstasyonları:

a. Otoparklarda, alışveriş merkezi otopark alanlarında veya akaryakıt istasyonlarında “elektrikli araç şarj istasyonu alanı” olarak ayrılmış parsellerde kurulacak müstakil elektrikli araç şarj istasyonları, İş yeri Ruhsatı yükümlülüklerine tabi olacaktır.

b. Buna ek olarak, İş yeri Ruhsatı ile işletilen müstakil elektrikli araç şarj istasyonları bünyesinde sair faaliyet konuları ve yapı elemanları (idari bina, tuvalet, market, çay ocağı, mescit, büfe, kafe, kafeterya, oto elektrik, lastikçi, yıkama yağlama vb.) bulunması mümkün kılındı.

2. İş Yerlerinde ve Toplu Yapılarda Bulunan Şarj İstasyonları:

a. Müstakil elektrikli araç şarj istasyonları dışında, diğer iş yerlerinde ve toplu yapılarda kurularak faaliyette bulunacak elektrikli araç şarj istasyonları için ise, artık ayrıca İş yeri Ruhsatı alınmayacak olup, bu istasyonlarda “Yer Seçimi ve Faaliyet İzin Belgesi” alınacaktır.

b. Yer Seçimi ve Faaliyet İzin Belgesi alınabilmesi için;

  • Değişiklik Yönetmeliği’nin ekinde yer alan Örnek-9: Elektrikli Araç İstasyonu Yer Seçimi ve Faaliyet İzin Belgesi Başvuru/Beyan Formu doldurulur. Başvuru sırasında formdaki bilgi ve belgeler dışında başka herhangi bir belge talep edilemez ve başvuru formundaki beyan esas alınır.
  • Yetkili idare, Değişiklik Yönetmeliği’nin ekinde yer alan Örnek 10’taki bilgileri içerecek Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Yer Seçimi ve Faaliyet İzin Belgesi’ni düzenler. Yetkili idare, büyükşehir belediyelerinde büyükşehir belediyesi olarak belirlenmiştir.

c. Yer seçimi ve faaliyet izin belgesi için araç şarj istasyonu alanı ve istasyon nedeniyle faydalanılan alanlar toplamı olacak şekilde her metrekare için büyükşehirlerde 50 Türk Lirası, diğer yerlerde 25 Türk Lirası üzerinden ücret alınacaktır. Bu tutarlar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılacak olup yukarıda belirtilen bu ücret dışında, şarj istasyonları için herhangi bir ücret veya bedel talep edilemez.

Ayrıca, mevcut durumda Yönetmelik’e aykırı durumların anılan hükümlere uygun hâle getirilmesi için verilen süre, 31 Temmuz 2024 tarihine kadar ek 1 yıl süre ile uzatılmıştır.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu bağlantı üzerinden ulaşılabilmektedir.

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent