Menu

  Lawyers Begüm Alara Şahinkaya

  Begüm is an Associate at Özdağıstanlı Ekici, where her expertise spans a wide array of legal areas, including information technology, telecommunications, social media, privacy, e-commerce and financial technologies. Her role involves providing insightful counsel to both multinational corporations and Turkish clients operating in these dynamic sectors.


  Practice Areas & Work Department

  Technology, Media and Telecom

  Data Protection

  Intellectual Property

  Electronic Commerce

  Fintech


  Languages

  Turkish

  English


  Memberships

  Istanbul Bar Association

  Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan Yeni Rehber: Genetik Veri İşlenirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  Genetik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber (“Rehber”), 13 Ekim 2023 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından resmi internet sitesinde yayınlanmıştır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) genetik veriler, ayrı bir şekilde tanımlanmamakla birlikte, özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda, genetik verilerin kullanım alanları, Rehber’de (i) sağlık alanında teşhis ve tedavi amaçlı genetik analiz, (ii) üstsoy ve alt soy tespiti amaçlı genetik analiz ve (iii) genetik yatkınlık tespiti amaçlı genetik analiz olarak sıralanmaktadır.
  Begüm Alara Şahinkaya

  Turkish Data Protection Authority’s Recommendations on Sending Verification Codes in Stores

  Turkish Personal Data Protection Authority published an announcement on November 13, 2023, regarding personal data processing activities where a verification code is sent to data subjects via SMS while shopping in stores. The Announcement focuses on the data controllers’ non-compliant data processing practices during face-to-face shopping and provides several recommendations.
  Begüm Alara Şahinkaya

  Anayasa Mahkemesi’nden Reklam Kurulu’nun Ceza Yetkisini Daraltan Karar

  Anayasa Mahkemesi, 13 Eylül 2023 tarihli kararı (2022/70 E. 2023/152 K.) ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 77. maddesi ile düzenlenen ticari reklam düzenlemelerine aykırı halinde Reklam Kurulu’nun uygulamakla yetkili olduğu erişim engeli yaptırımını iptal etmiştir. Karar, 27 Ekim 2023 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır.
  Begüm Alara Şahinkaya

  Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan Yeni Rehber: Genetik Veri İşlenirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  Genetik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber (“Rehber”), 13 Ekim 2023 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından resmi internet sitesinde yayınlanmıştır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda genetik veriler, ayrı bir şekilde tanımlanmamakla birlikte, özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda, genetik verilerin kullanım alanları, Rehber’de (i) sağlık alanında teşhis ve tedavi amaçlı genetik analiz, (ii) üstsoy ve alt soy tespiti amaçlı genetik analiz ve (iii) genetik yatkınlık tespiti amaçlı genetik analiz olarak sıralanmaktadır.
  Begüm Alara Şahinkaya

  Constitutional Court’s Decision Restricts the Advertisement Board's Criminal Jurisdiction

  The Constitutional Court annulled the Article 77 of the Law No. 6502 on the Protection of Consumers ("Law"), which authorizes the Advertisement Board to impose access blocking sanctions on those who violate the commercial advertisement regulations.
  Begüm Alara Şahinkaya

  New Guideline from the Data Protection Authority: Considerations When Processing Genetic Data

  The Guideline on Matters to Consider when Processing Genetic Data ("Guideline") was published by the Personal Data Protection Authority ("Authority") on its official website on October 13, 2023. While genetic data is not defined separately under the Law No. 6698 on the Protection of Personal Data ("Law"), it is categorized as one of the special categories of personal data.
  Begüm Alara Şahinkaya