Menu

  Lawyers Sümeyye Uçar

  Sümeyye is an Associate at Ozdagistanli Ekici. She advises multinational and Turkish clients in information technology, telecommunications, privacy, competition, and regulatory fields.

  She acts as counsel to the world’s leading automotive brands with their telecommunication and technology queries in Turkey. She also assists multinational technology companies with their corporate work in Turkey.

  Sümeyye also works with large media and VoD companies for their licenses and advertisement related queries in Turkey.


  Practice Areas & Work Department

  Technology, Media and Telecom

  Data Protection

  Intellectual Property

  Electronic Commerce

  Fintech


  Languages

  Turkish

  English


  Memberships

  Istanbul Bar Association

  Data Breach Notification Process: A Short Comparison Between EU and Turkish Law

  The General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679) (“GDPR”) and Law No. 6698 on Protection of Personal Data (“DPL”) of Turkey are the key pieces of legislation applied in the relevant jurisdictions.
  Sümeyye Uçar

  Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan Yeni Rehber: Genetik Veri İşlenirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  Genetik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber (“Rehber”), 13 Ekim 2023 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından resmi internet sitesinde yayınlanmıştır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) genetik veriler, ayrı bir şekilde tanımlanmamakla birlikte, özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda, genetik verilerin kullanım alanları, Rehber’de (i) sağlık alanında teşhis ve tedavi amaçlı genetik analiz, (ii) üstsoy ve alt soy tespiti amaçlı genetik analiz ve (iii) genetik yatkınlık tespiti amaçlı genetik analiz olarak sıralanmaktadır.
  Sümeyye Uçar

  Turkish Data Protection Authority’s Recommendations on Sending Verification Codes in Stores

  Turkish Personal Data Protection Authority published an announcement on November 13, 2023, regarding personal data processing activities where a verification code is sent to data subjects via SMS while shopping in stores. The Announcement focuses on the data controllers’ non-compliant data processing practices during face-to-face shopping and provides several recommendations.
  Sümeyye Uçar

  Obligations under the Distance Contracts Regulation are Postponed

  On August 23, 2022, important regulations regarding sellers’ obligation to inform consumers’ preliminarily and consumers’ right of withdrawal were introduced (“Amendment”) in the Distance Contracts[1] Regulation, for which the effective date was determined to be January 1, 2024.
  Sümeyye Uçar

  Reklam Kurulu Yapay Zeka ile Oluşturulan Reklamları İnceliyor

  Gündelik yaşamı etkileyen teknolojik ilerlemeler ile ticari reklamların oluşturulma ve tüketicilere sunulma şekilleri de çeşitlilik göstermeye başladı. Bunun neticesinde ortaya çıkan sonuçlardan bir tanesi de yapay zeka ile oluşturulan ticari reklamlardır. Ticaret Bakanlığı, 13 Eylül 2023 tarihinde yayınladığı duyuru ile yapay zeka kullanılarak oluşturulan reklamları Reklam Kurulu’nun gündemine ilk defa almış bulunduğunu kamuoyu ile paylaşmıştır.
  Sümeyye Uçar

  Turkish Advertisement Board Examines Ads Created with AI

  As technological advances affect everyday life, the ways the commercial advertising is created and presented to consumers began to change as well. One of the results of this change is the emergence of commercial advertising created with artificial intelligence. On September 13, 2023, Ministry of Commerce informed the public with an announcement that for the first time on the Advertisement Board’s agenda, they had advertisements created using artificial intelligence.
  Sümeyye Uçar

  Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan Yeni Rehber: Genetik Veri İşlenirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  Genetik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber (“Rehber”), 13 Ekim 2023 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından resmi internet sitesinde yayınlanmıştır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda genetik veriler, ayrı bir şekilde tanımlanmamakla birlikte, özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda, genetik verilerin kullanım alanları, Rehber’de (i) sağlık alanında teşhis ve tedavi amaçlı genetik analiz, (ii) üstsoy ve alt soy tespiti amaçlı genetik analiz ve (iii) genetik yatkınlık tespiti amaçlı genetik analiz olarak sıralanmaktadır.
  Sümeyye Uçar

  New Guideline from the Data Protection Authority: Considerations When Processing Genetic Data

  The Guideline on Matters to Consider when Processing Genetic Data ("Guideline") was published by the Personal Data Protection Authority ("Authority") on its official website on October 13, 2023. While genetic data is not defined separately under the Law No. 6698 on the Protection of Personal Data ("Law"), it is categorized as one of the special categories of personal data.
  Sümeyye Uçar

  Co-Existing Agreements under Turkish Law

  Turkish legislation enables the registration of signs with the Turkish Patent and Trademark Office ("TürkPatent"), even if they are identical to or indistinguishably similar to a trademark for identical goods or services or goods and services of the same type, with co-existing agreements and deed of consent.
  Sümeyye Uçar

  Karanlık Ticari Tasarımları Anlamak

  Karanlık Ticari Tasarımlar (“karanlık tasarımlar”) tüketicilerin davranışlarını ve tercihlerini etkilemek için işletmecilerin ve reklamcıların kullandığı aldatıcı ve manipülatif taktikleri ifade eder. Bu taktikler, genellikle bireylerin psikolojik hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak duygusal tepkilerini yönlendirmekte ve normal şartlarda almayacakları kararları almaları için üzerlerinde baskı oluşturmaktadır.
  Sümeyye Uçar

  Understanding Dark Commercial Patterns – Turkey

  Dark Commercial Patterns (“dark patterns”) refer to deceptive and manipulative tactics exercised by businesses and advertisers to influence consumer behaviors and preferences. These tactics often exploit individuals’ psychological vulnerabilities, manipulate their emotions, and exert pressure to make decisions they might not otherwise have made. While there is no strict legal definition for dark patterns, these patterns are widely recognized as unethical practices that undermine the principle of transparency and although many implementations are accepted as one, the primary objective of a dark pattern is considered to have an effect on consumers’ will.
  Sümeyye Uçar

  Çevrimiçi Tüketici Yorumları Artık Denetime Tabi

  Reklam Kurulu'nun 12 Eylül 2023 tarih ve 337 sayılı kararına istinaden Tüketici Yorumları Hakkında Kılavuz (“Kılavuz”) 19 Eylül 2023 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yayımlandı. Bu Kılavuz ile Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde düzenlenen genel hususlar örneklerle açıklanmış ve Reklam Kurulu'nun kararlarındaki yaklaşımı somutlaştırılmıştır.
  Sümeyye Uçar

  Online Consumer Reviews are Now Subject to Audit

  On September 19, 2023, the Turkish Ministry of Trade published the Consumer Reviews Guide, based on the Turkish Advertising Board's recent decision (dated September 12, 2023, and numbered 337). This comprehensive guide elaborates on key aspects of the Commercial Advertisement and Unfair Commercial Practices Regulation. It defines consumer reviews, outlines their scope, and sets rules for their publication. The guide mandates that reviews should be objective, date-stamped, and available for at least a year. It prohibits misleading health claims and misleading reviews for benefits. Furthermore, it requires transparency in publishing criteria and imposes responsibilities on various stakeholders to ensure fair consumer reviews.
  Sümeyye Uçar

  Turkish Data Protection Board Fines a Private Healthcare Institution for a Mandatory Checkbox

  Turkish Personal Data Protection Board (“Board”) evaluated a complaint regarding a private health institution obtaining explicit consent from patients unlawfully, in its decision dated 02.05.2023 and numbered 2023/692.
  Sümeyye Uçar

  Turkish Data Protection Board Fines a Private Hospital for Making Videos about Patients’ Treatments

  Turkish Personal Data Protection Board (“Board”) evaluated a notice regarding a private hospital obtaining explicit consent from patients for processing personal data, including health data, within the scope of advertising and promotion activities in its decision dated 11.05.2023 and numbered 2023/787. In the notice, the data subject demanded action to be taken by stating that the private hospital data controller, through the patient consent forms, request explicit consent from the patients in order to share their photographs and videos with the contracted media organs for advertising and promotion purposes.
  Sümeyye Uçar

  Tescilli Markaların İptali 2024’te Kolaylaşacak Mı?

  Markalara ilişkin hakların korunmasını düzenleyen 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”), 10 Ocak 2017’de, Resmi Gazete’de yayımlanmış ve hükümlerinin çoğunluğu yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak, İptal Halleri ve İptal Talebi başlıklı 26. Maddesinin, yayım tarihinden itibaren 7 yıl sonra yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir. Bu da 10 Ocak 2024 tarihinde, tescilli markaların iptali prosedürünün değişeceği anlamına gelmektedir. Mevcut durumda, SMK Geçici Madde 4 uyarınca, iptal yetkisi Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri tarafından kullanılmaktadır ve mahkemeler, iptale ilişkin verdikleri kararları, markanın iptalinin gerçekleştirilmesi adına, Türk Patent ve Marka Kurumu’na (“Kurum”) göndermektedir. Bu prosedürün mevcut durumdaki şartları ve detayları ciddi bir biçimde değişmeyecek olsa da iptal yetkisi Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri’nden Kurum’a geçecektir. Maddenin gerekçesine göre bu düzenlemenin sebebi, 2015/2436 AB Direktifi ve 2015/2424 AB Marka Direktifi’ne uyum sağlanmasıdır. Bu değişiklik, sürecin daha kolay, hızlı ve ucuz olması sonucunu doğurabilecektir.
  Sümeyye Uçar

  Will Revoking Registered Trademarks be Easier in 2024?

  The main local legislation regulating the protection of trademarks in the Republic of Turkey, the Industrial Property Law With No. 6769 (“IPL”), was published on the Turkish Official Gazette on 10 January 2017. While most of the provisions of the IPL came into force on the date of the publication, the Article 26 of the IPL, titled Revocation Conditions and Revocation Request, was regulated to come into force after 7 years, meaning that on 10 January 2024, the procedure for revocation of registered trademarks will change. Currently, pursuant to the Provisional Article 4 of the IPL, the Intellectual Property Courts have the authority to revoke the registered trademarks and after a revocation decision of a trademark, the courts send the decision to Turkish Patent and Trademark Office (“Office”) for the trademarks to be revoked.
  Sümeyye Uçar

  “.tr” Uzantılı Alan Adlarında Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması

  TRABİS’in faaliyete geçmesi ile birlikte, “.tr” uzantılı alan adlarının hak ihlaline sebep olacak şekilde tahsis edilmesi halinde, uyuşmazlık çözüm mekanizması aracılığıyla uyuşmazlıklar hızlıca sonuçlandırılabilmektedir. Bunun için, başvuru usulüne ve sürelerine dikkat etmek ve şikâyetin taraflarınca iddiaların ve savunmaların düzgün bir şekilde ortaya konması oldukça önem arz etmektedir.
  Sümeyye Uçar

  Dispute Resolution Mechanism for “.tr” Domain Names

  The allocation of ".tr" domain names in Turkey transitioned from the Middle East Technical University to the Information Technologies and Communications Authority (BTK) and the .tr Network Information System (TRABIS) in 2022. This shifted domain name allocation to a "first come, first served" principle, prompting issues about domain name disputes. To address this, Turkey implemented a system similar to the Uniform Settlement Policy of Domain Name Disputes (UDRP) of the World Intellectual Property Organization. Disputes are resolved within approximately a month by Dispute Resolution Service Providers (DRSPs).
  Sümeyye Uçar

  Turkey Cracks Down on Rise of Greenwashing in Ads

  Greenwashing is the practice of presenting a product, brand, or institution as environmentally friendly through misleading ads and claims. It challenges transparency in consumer decision-making. In Turkey, misleading ads are regulated under the Regulation on Commercial Advertising and Unfair Commercial Practices, forbidding misleading information on environmental impact. The Advertisement Board oversees and sanctions commercial advertising, including cases of greenwashing. Recent examples include fines imposed on companies for unproven energy-saving claims, false plant-based product statements, unverified CO2 emission savings, and misleading eco-friendly packaging claims. Compliance with regulations and transparency are essential to avoid penalties and protect consumers.
  Sümeyye Uçar