Menu

  Lawyers Sümeyye Uçar

  Sümeyye is an associate at Ozdagistanli Ekici. She advises multinational and Turkish clients in information technology, telecommunications, privacy, competition, and regulatory fields.

  She acts as counsel to the world’s leading automotive brands with their telecommunication and technology queries in Turkey. She also assists multinational technology companies with their corporate work in Turkey.

  Sümeyye also works with large media and VoD companies for their licenses and advertisement related queries in Turkey.


  Practice Areas & Work Department

  Technology, Media and Telecom

  Data Protection

  Intellectual Property

  Electronic Commerce

  Fintech


  Languages

  Turkish

  English


  Memberships

  Istanbul Bar Association

  Monetary Thresholds are Increased for the Service Providers in Electronic Commerce

  With a law published on the Official Gazette dated 07 July 2022 and numbered 31889, significant changes were made in the Law on the Regulation of Electronic Commerce with no. 6563 (“Law”). With the relevant amendment, the definitions of "electronic commerce service provider" and "electronic commerce intermediary service provider" and the obligations of these service providers were added to the Law. In addition, certain additional obligations were regulated for service providers exceeding the thresholds determined by the Law. The same Law also stated that the determined thresholds can be increased by half by the President in February 2023.
  Sümeyye Uçar

  Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar için Belirlenen Parasal Eşikler Arttırıldı

  07 Temmuz 2022 tarihli 31889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan bir kanun ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da (“Kanun”) önemli değişiklikler yapılmıştı. İlgili değişiklikle, Kanun’a “elektronik ticaret hizmet sağlayıcı” ve “elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı” tanımları ve bu hizmet sağlayıcıların yükümlülükleri eklenmişti. Ayrıca, bu hizmet sağlayıcılar için Kanun’da farklı eşikler belirlenerek, belirlenen eşikleri aşan hizmet sağlayıcılar için birtakım ek yükümlülükler düzenlenmişti. Yine aynı Kanun’da, belirlenen eşiklerin Cumhurbaşkanı tarafından 2023 Şubat ayı içerisinde yarısına kadar arttırılabileceğine yer verilmişti.
  Sümeyye Uçar