Menu

  Lawyers Can Sözer

  Can Sözer is a partner of IT/C practice group and head of Healthcare industry group at Esin Attorney Partnership. His main areas of practice are data privacy, healthcare law, IT/C law, consumer protection law, commercial law, contracts law, marketing law, regulatory, environmental law, media & entertainment law and product liability law.


  Can Sözer represents local and foreign companies regarding day-to-day commercial matters as well as administrative regulations of different sectors. He is also an active member of AmCham Healthcare and Life Sciences Committee and Digital Economy Committee since 2016.  Practice Areas & Work Department

  Information Technology & Communications

  International Commercial & Trade

  Healthcare


  Languages

  Turkish

  English

  German


  Memberships

  Admitted to Istanbul Bar, 2012.

  Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'da Değişiklik

  Cumhurbaşkanlığı, 14 Mart 2023 tarihinde Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar'ı yayımladı. Karar kapsamında getirilen gerçek kaynak fiyat hesaplanmasına ilişkin düzenlemeler 9 Kasım 2022 tarihinde, diğer değişiklikler ise Karar'ın yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.
  Can Sözer

  Amendments on Decree on the Pricing of Pharmaceutical

  Recent Development On 14 March 2023, the Presidency of Republic of Türkiye amended the Decree on the Pricing of Pharmaceuticals.
  Can Sözer

  Esin - Sağlık & Yaşam Bilimleri Bülteni

  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu geçtiğimiz haftalarda, (AB) 2017/745 sayılı Tüzük hakkında duyuru, Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar Ruhsatlandırma Yönetmeliği ve Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’ni yayımladı.
  Can Sözer

  Esin - Healthcare & Life Sciences Newsletter

  TİTCK recently published an announcement regarding EU Regulation No. 2017/745, Regulation on Marketing Authorization of Foods for Special Medical Purposes and Regulation on Marketing Authorization of Traditional Herbal Medicinal Products.
  Can Sözer

  Gümrük Alacaklarına Yeniden Yapılandırma

  Gümrük alacakları da dahil olmak üzere çeşitli kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına dair hükümleri içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (“Kanun Teklifi”), 27 Ocak 2023 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Seçim takvimi de göz önüne alındığında Kanun Teklifi’nin Şubat ayı ortasına kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.
  Can Sözer

  Restructuring of Customs Receivables

  On 27 January 2023, the Draft Law on the Restructuring of Certain Receivables and Amending Certain Laws (“Draft Law”) was submitted to the Turkish Parliament. It includes provisions regarding the restructuring of various public receivables, including customs receivables. Considering the election calendar, the Draft Law is expected to be enacted by mid-February.
  Can Sözer

  Healthcare & Life Sciences Newsletter

  The Turkish Pharmaceuticals and Medical Devices Authority (“TİTCK”) recently published the Regulation on the Duties, Authorities and Responsibilities of the National Control Laboratory of the Turkish Pharmaceuticals and Medical Devices Authority Guideline on the Pharmacovigilance System, an announcement regarding European Union (EU) Implementing Regulations No. 2022/2346 and No. 2022/2347 and an announcement on Medical Device Clinical Trials.
  Can Sözer

  Sağlık & Yaşam Bilimleri Bülteni

  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“Kurum”) geçtiğimiz haftalarda, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Ulusal Kontrol Laboratuvarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Farmakovijilans Sistemi Kılavuzu, (AB) 2022/2346 Sayılı ve (AB) 2022/2347 Sayılı Uygulama Tüzükleri hakkında duyuru ve Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Hakkında duyuru yayımladı.
  Can Sözer