Lawyers Uğurkan Şeber

Uğurkan Şeber

Uğurkan Şeber

Biçer Güner Attorneys at Law

Uğurkan is a senior associate of Biçer Güner, admitted to the Istanbul Bar Association in December 2018. He joined the Biçer Güner team in September 2023. After conducting his mandatory internship, as a qualified attorney, his legal journey started at Güner Law Office in 2018 and he worked there until December 2020. Prior to re-joining Güner Law Office in April 2022, Uğurkan worked at beIN Media Group as a Sports & Media Rights Coordinator, and he was responsible for the valuation and acquisition of the media rights packages by participating in relevant broadcasting tender processes and also overseeing the exploiting of the media rights.

Uğurkan is advising his clients on various areas of law including mergers and acquisitions, commercial law, corporate law, media law, employment law, real estate law, energy, project finance, and data protection law.

Uğurkan has an excellent command of English.


Practice Areas & Work Department

Corporate/M&A

Banking Finance

TMT

Real Estate

Data Protection

Employment


Languages

Turkish

English


Memberships

Istanbul Bar Association

Koşullu Erişim Yöntemiyle Yapılan Yayınlarda Yıllık Net Satış Payı

Bilindiği üzere, 7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Değişiklik Kanunu”) ile, koşullu erişim yöntemiyle yayın hizmeti sağlayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (“Üst Kurul”) yıllık net satışları üzerinden yüzde bir buçuk (%1,5) oranında pay ödemeleri yükümlülüğü getirilmiş, ayrıca net satışların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yönelik Üst Kurula düzenleme yapma yetkisi verilmişti.

07.06.2024

Annual Net Sales Share for Conditional Access Broadcasting

As it is known, with the Law numbered 7491 on the Amendment of Certain Laws and Decree Laws, media service providers providing broadcasting services through conditional access method were obliged to pay a share of one and a half percent (1.5%) of their annual net sales to the Radio and Television Supreme Council and the Supreme Council was authorized to issue regulations to determine the procedures and principles regarding the payment of net sales.

05.06.2024

2023 Takviye Edici Gıda Reklamları Raporu Hakkında Bilgi Notu

2023 Takviye Edici Gıda Reklamları Raporu, 26 Şubat 2024 tarihinde Reklam Kurulu tarafından Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesinde yayımlanmıştır. Söz konusu Rapor’da, takviye edici gıda kavramı tanımlanarak takviye edici gıdalara ilişkin düzenlemelere yer verilmiş, Kurul gündeminde yer alan dosya örneklerinden hareketle sektör reklamlarının genel yapısına değinilerek ilgili mevzuat hükümlerine aykırı gerçekleştirildiği tespit edilen reklam örnekleri hakkında detaylı incelemeler sunulmuş ve takviye edici gıda reklamlarında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında tavsiyelerde bulunulmuştur.

06.03.2024

Information Note on the 2023 Food Supplement Advertisements Report

The 2023 Food Supplement Advertisements Report was published by the Turkish Advertising Board on 26 February 2024 on the official website of the Ministry of Trade of the Republic of Turkey. In the Report, the regulations on food supplements are included by defining the concept of food supplements, based on the file examples on the Board's agenda and by mentioning the general structure of advertisements in the sector detailed examinations are introduced on the advertisement examples that are found to be "contrary" to the relevant legislation, and recommendations are given on the issues that should be considered in food supplements advertisements.

06.03.2024

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Tarafından Getirilen Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi Notu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (“Üst Kurul”) tarafından 13 Ocak 2024 tarihli 32428 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan: i. Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“İdari ve Mali Şartlar Yönetmeliği”), ii. Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“İnternet Yönetmeliği”), iii. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Kablolu Yayın Yönetmeliği”); ve iv. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Uydu Yayın Yönetmeliği”) uyarınca medya sektörüne yönelik bir dizi yenilik ve düzenleme getirilmiştir.

16.01.2024

Information Note on Legislative Changes Introduced by the Radio and Television Supreme Council

The Radio and Television Supreme Council (“Supreme Council”) introduced a number of provisions and amendments for the media sector in accordance with the below regulations published in the Official Gazette dated January 13, 2024, and numbered 32428.

16.01.2024
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent