Menu

  Lawyers Hande Hançar

  Hande Hançar joined Gün + Partners in 2005 and has been a partner since 2014. She is co-chair of the firm’s intellectual property and technology, media & telecommunication practices.

  She advises on intellectual property, both contentious and non-contentious matters relating to trademarks, copyrights, industrial designs, domain names and unfair competition. She has extensive litigation experience and has counselled numerous foreign clients on IP strategies, legal disputes, licensing and settlement agreements. Hande has also represented clients in complex patent infringement and validity actions and assisted clients in drafting complex software and patent license contracts.

  Within the scope of the technology, media & telecommunication practice group, Hande’s practice focuses on advertising and promotional mechanisms as well as copyright related aspects of the entertainment industry. She helps clients to draft the celebrity talent agreements, production agreements, sponsorship arrangements, and content licenses. In addition she assists clients with respect to sweepstakes and other promotion mechanisms. She also represent clients in copyright litigation cases before the Turkish IP Courts.


  Practice Areas & Work Department

  Intellectual Property

  Trademarks and Designs

  Copyrights

  IP Prosecution

  Life Sciences

  Technology, Media and Telecom


  Languages

  English

  French

  Turkish


  Memberships

  Global Advertising Lawyers Association (GALA), Vice President of the GALA EMEA Region

  European Communities Trade Mark Association (ECTA), Chair of the Publications Committee and Member of Copyright Committee

  Licensing Executives Society Turkey (LES Turkey), Board Member

  International Federation Of Intellectual Property Attorneys (FICPI)

  International Trademark Association (INTA)

  Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI)

  Yeşil Vaatler: Reklam Verenler Gelecekte Sözlerini Tutabilecekler Mi?

  Günümüzde çevre duyarlılığının giderek artmasının etkisiyle; reklam verenler, ürünlerini ve hizmetlerini çevre dostu olarak tanıtarak ve tüketiciler nezdinde çevreye fayda sağladıkları algısını oluşturarak çevresel beyanları sıkça kullanmaktadır. Ancak gerçeğe aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olabilecek, onların çevreye duyarlılık duygularını istismar edebilecek, rakipler nezdinde haksızlığa sebep olabilecek nitelikte reklamların önlenebilmesi için; çevresel beyanların kullanımına ilişkin hukuki sınırların ayrıntılı olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
  Hande Hançar

  Green or Simply Greenwashing?

  Turkish law regulates environmental claims in advertising to prevent false and misleading claims. The Regulation on Commercial Advertisements and Unfair Commercial Practices and the Advertisement Board's Guideline for Environmental Claims in Advertising establish three principles for environmental claims: Advertisements must not abuse consumers' environmental sensitivity or potential lack of knowledge. Environmental signs in advertisements cannot be used in a deceptive manner. Environmental claims must be substantiated by scientific proof and technical demonstrations. Aspirational environmental benefit claims are subject to special scrutiny by the Advertisement Board. Advertisers can use aspirational environmental claims only if the claims are included in a publicly available and verifiable strategy plan.
  Hande Hançar

  Türkiye'de Sinema Eserlerinin Korunması

  2001 tarihli FSEK metni, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere taraf olan ülkelerde üretilmiş ve 03 Mart 2001 tarihinden önce kamu malı olmayan tüm eserleri kapsadığından; sinema eserlerinin koruma süresine ilişkin 2001 tarihli metinle getirilen yeni esaslar uygulanmalıdır. Buna göre; 12.06.1995 tarihinden önce yaratılan eserler bakımından eser sahibi Yapımcı olarak kabul edilmeli ve (i) Yapımcı gerçek kişi ise koruma, Yapımcının yaşamı boyunca ve ölüm tarihinden itibaren 70 yıl olmalıdır (ii) Yapımcının tüzel kişi olması halinde ise, eserin kamuya arzından itibaren 70 yıl olarak korunması gerekmektedir.
  Hande Hançar

  Implementation of Guideline on Social Media Influencers

  Social media advertising is mainly regulated under Consumer Protection Law and the Advertising Regulation in Turkey. In 2021, the Advertisement Board drafted Guideline on Commercial Advertisement and Unfair Commercial Practices Conducted by Social Media Influencers”, which was prepared based on the Consumer Protection Law to serve as a basis for examinations of commercial advertisements and unfair commercial practices run by Social Media Influencers.
  Hande Hançar

  Social Responsibility Awareness and Social Values in Advertisements

  The Advertisement Board rendered a guiding decision in September 2022 with respect to the advertisements published by an international fashion company operating in Turkey as well in which some food products particularly like bread and doughnuts covered with colourful toppings were placed together with some attractive shoes and sandals offered for sale.
  Hande Hançar

  Conformity of Comparative Advertisements to the Advertising Law

  Pursuant to the Advertising Regulation, direct comparative advertising practice is considered unlawful as it is prohibited thereunder to mention the product name, trademark, logo, trade name, business name or other distinctive features of competitors in advertisements.
  Hande Hançar

  Advertisements Containing Environmental Claims

  Until recently, there was no regulation specifically applicable for advertisements containing environmental claims. Absent a specific regulation, the Advertisement Board used to conduct its evaluation on such advertisements pursuant to the provisions included in the Advertising Regulation which states that advertisements must not abuse consumers’ environmental sensitivity or lack of knowledge in this field.
  Hande Hançar

  Advertisement Board’s Expanded Power: Blocking Access

  The traditional sanctions that the Advertisement Board used to apply were ordering administrative fine, correction decision and precautionary or temporary suspension decisions against advertisements which violate the legal rules for advertisements broadcasted in any media including internet.
  Hande Hançar

  Çevre Dostu Ürünler, Yeşil Reklamlar!

  Son zamanlarda sık sık reklamlarda, tanıtımı yapılan ürünlerin veya hizmetlerin “eko”, “çevre dostu”, “doğa dostu” “yeşil” ve “geri dönüştürülebilir” olduğu konusunda reklam veren şirket tarafından ikna edilmeye mi çalışılıyorsunuz? Bir ürünün çevre dostu olması, ürünü satın alma ve kullanma tercihlerinizde etkili oluyor mu? Artık aslında yeterince “yeşil” olmayan ancak “yeşil” olduğu belirtilen ürünlere ilişkin reklamlara ayrılan sürenin sonuna mı geldik?
  Hande Hançar

  Eco-Friendly Advertisements!

  When you watch the commercials, do you often feel like advertising companies are working hard to convince you that their products or services are “eco”, “environmentally friendly”, “nature friendly”, “green” and “recyclable”? Does environmentally-friendly feature of a product have any impact on your preference to purchase or use it? In fact, are we yet at the end of an era of advertising products that are not “green” enough but promoted to be “green”?
  Hande Hançar

  Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar Hakkında Kılavuz Yayınlandı

  Reklam Kurulu'nun 13.12.2022 tarihli toplantısında kabul edilen "Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar Hakkında Kılavuz" yayınlandı. Bu kılavuz, ticari reklam ve uygulamalarda yer alan çevresel beyan ve görsellerin ilgili mevzuata uyumlu olmalarını sağlamak için hazırlandı. Kılavuz, çevresel beyanların hangi bilgilere yer vermesi gerektiği konusunda ayrıntılı açıklamalar içeriyor. Reklamlarda belirtilen çevresel beyanların hangi bölümlere veya süreçlere ilişkin olduğu açıkça belirtilmelidir. Çevre kirliliği veya atık birikmesine yol açabilecek tüketici davranışlarını özendiren reklamlardan kaçınılmalıdır. Bu kılavuzun reklamcılık alanında birçok karara yol göstereceği düşünülmektedir. Kılavuza Reklam Kurulu'nun resmi internet sitesinden ulaşılabilir.
  Hande Hançar

  Sanction Against Shoe Ad Disrespecting Food

  The Advertisement Board's recent decision on an international fashion company's ad highlights the importance of respecting cultural values and social responsibility in advertising practices. The ruling, based on Article 7/2 of the Regulation on Commercial Advertisement and Unfair Commerce Practices, states that the company's use of food products alongside footwear disrespects food and violates the principles of fair competition. This decision sets a significant precedent for interpreting the sense of economic and social responsibility in advertisements.
  Hande Hançar