Menu

  Lawyers Güldeniz Doğan Alkan

  Güldeniz Doğan Alkan joined Gün + Partners in 2006 and has been a partner since 2017. Güldeniz is both lawyer and a trademark and patent attorney specializing in Intellectual Property law. She focuses on trademark and design, and copyright as well as unfair competition.

  Güldeniz advises on both contentious and non-contentious matters including implementing IP protection and enforcement strategies, and represents clients before the Ankara IP courts (including actions against the Turkish Patent and Trademark Office) and represents clients before courts in cancellation, infringement and other types of action. She also works in IP enforcement where she supervises and drafts oppositions and appeals on trademark and design applications before the Turkish Patent and Trademark Office.

  She represents foreign, multinational and Turkish clients from numerous business sectors including food and beverage, fashion, cosmetics, textile, electronics, entertainment, hotel and tourism, media and entertainment, pharmaceuticals, radio and TV broadcasting, telecoms, tobacco on all aspects of Intellectual Property and regulatory matters.


  Practice Areas & Work Department

  Intellectual Property

  Trademarks and Designs

  Copyrights


  Languages

  English

  Turkish

  French

  German


  Memberships

  European Communities Trademark Association (ECTA), Member of Publication Committee

  Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI)

  International Trademark Association (INTA)

  Patent and Trademark Attorneys’ Association of Turkey (PEM), Board Member

  Association of Trademark and Design Law Practitioners (APRAM)

  Pharmaceutical Trade Marks Group (PTMG)

  Intellectual Property and Competition Law Commission of Ankara Bar

  European Communities Trade Mark Association (ECTA)

  The Association of European Trade Mark Owners (MARQUES), Member of Designs Team

  Joker’i Üzecek Karar Genel Mahkeme’den Geldi: BATMAN Gotham’ı Aydınlatmaya Devam Edecek!

  BATMAN! Gotham’ın yılmaz koruyucusu, kötülerin düşmanı Batman bu sefer de marka savaşında karşımıza çıktı… Bu yazımız ile ele aldığımız Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”) Genel Mahkemesi’nin (“Mahkeme”) 7 Haziran 2023 tarihli, T-735/21 sayılı, Aprile and Commerciale Italiana v EUIPO – DC Comics kararı[1], Batman’in ikonik yarasa şekil markasının tescil edilebilirlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı irdelemiştir.
  Güldeniz Doğan Alkan

  Tanınmış Markanın Kaynak Gösterme Fonksiyonuna Etkisi Üzerine Bir Karar İncelemesi

  Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'nin 01.02.2023 tarihli kararına göre, Google markası dünya çapında tanınmış kabul edilerek, "araçlar ve taşıtlar" kategorisinde yapılan marka başvurusu reddedilmiştir. Başvuru sahibi, Google'ın markasını kullanarak yapılan bu başvurunun reddedilmesine itiraz etmiştir. Ancak Genel Mahkeme, yapılan itirazı reddetmiştir. Mahkeme, görsel ve kavramsal benzerlikleri değerlendirirken "GC" ve "GOOGLE" kelimelerinin ilişkisini göz önünde bulundurmuş ve bu iki kelimenin birleşimiyle oluşan markada benzerlik olduğuna hükmetmiştir.
  Güldeniz Doğan Alkan

  TÜRKPATENT’in Vulcan Selamı Kararı, Marka Yayıma İtirazlarında Telif Hakkı Sahipliği İddiasının İncelenme Kriterlerine Tutulan bir Işık…

  6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 6/6 maddesi uyarınca “Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir”. Bu hükme dayanarak bir marka başvurusunun yayımına, telif hakkı sahipliğine dayanarak etmek mümkündür.
  Güldeniz Doğan Alkan

  Highly Logical: Turkish IP Office's Vulcan Salute Ruling Sets Final Frontier For Copyright Ownership Argument

  According to Article 6/6 of the Turkish Industrial Property Code, “An application for registration of a trademark shall be refused upon the opposition of the right holder if it consists of a person’s name, trade name, photography, copyright or any other intellectual property right of another.” Based on this provision, it is possible to oppose an application relying upon the opponent’s other intellectual property rights ownership. On December 20 2022, the Re-Examination and Evaluation Board (the Higher Board) of the Turkish Patent and Trademark Office (the IP Office) rendered a decision including detailed explanations regarding the copyright ownership argument and set an excellent example of the IP Office’s criteria for accepting such an argument. Before discussing the decision, it should be noted that the Higher Board consists of three senior examiners and generally conducts a comprehensive and consistent examination. So, the Higher Board’s decisions are valuable as precedents in opposition proceedings.
  Güldeniz Doğan Alkan

  Sanal Moda

  Günümüzde fiziksel evrene ek olarak sanal bir evrende de yaşamaya başlandığına şahit oluyoruz. Bu sanal evrenin gelişmesi ile birlikte kripto paralar, NFT ve metaverse gibi pek çok yeni kavram hayatımızda yer edinmiştir. Hemen hemen herkes gibi moda sektöründe faaliyet gösterenler de sanal evrende yaşanan gelişmeleri takip etmekte ve bu gelişmelere hızlıca uyum sağlamaya çalışmaktadır. Bununla birlikte, tıpkı fiziksel dünyada olduğu gibi sanal evrende de özellikle fikri mülkiyet haklarına ilişkin hak ihlalleri sebebiyle uyuşmazlıklar meydana gelmektedir. Hukukun, sanal evrendeki bu gelişmeler ve moda sektörü-sanal evren ilişkisine uyum sağlama sürecinin irdelenmesi için kaleme alınan bu makale, özellikle moda sektörü ve metaverse, NFT’ler ve fikri mülkiyet hakları arasındaki ilişkiye odaklanacaktır.
  Güldeniz Doğan Alkan

  Yargıtay’a Göre Kötü Niyetin İspatı Mümkün Mü?

  Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ndeki bir davada, ticaret unvanının temel unsurunu oluşturan davacı markanın aynısı olan bir markaya karşı hükümsüzlük davası kabul edildi. Davalının aynı markayı tesadüfen yaratma ihtimali reddedildi ve kötü niyeti kanıtlandı. Yargıtay, önceki kararlarını çiğneyerek kötü niyetin tek başına benzer marka tesciliyle ispatlanamayacağına dair karar verdi. Bu karar, kötü niyetli tescillerin önünü açabilir ve marka hukukunun temel prensiplerine aykırıdır. Yerel Mahkeme ve Bölge Adliye Mahkemesi'nin değerlendirmeleri, Yargıtay tarafından haklı bulunmuştu. Ancak Yargıtay'ın bu kararı, beklenmedik ve çelişen bir nitelik taşıyor.
  Güldeniz Doğan Alkan

  Kısmi Zafer, Gerçek Bir Zafer Midir?

  Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararının iptaline ilişkin iki uyuşmazlıkta yapılan yayıma itiraz süreçlerine ilişkin kararlar verdi. Kararlarda, itiraz gerekçelerinden birinin reddine rağmen, YİDK'ya başvurulmamasının Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nce dikkate alınmaması gerektiği belirtildi. BAM, TÜRKPATENT'in uygulamasının farklı olabileceğini ifade etti ve itiraz sahiplerinin reddedilen gerekçeleri YİDK'ya taşımadığı durumda dikkate alınmayabileceğini açıkladı. Bu yaklaşım, iş yükünü artırabilir ve marka hakkının öne sürülebilirliği ile idari kararların tutarlılığı açısından sorunlar doğurabilir.
  Güldeniz Doğan Alkan

  Is Partial Victory a Real Victory? - July 2023

  Upon reviewing decisions of the Ankara Regional Court of Appeal in the 1st and 2nd cases, it is concluded that if an argument is rejected during opposition proceedings before the IP Office and no appeal is filed against the non-acceptance of the argument before the Higher Board, the IP Court should not consider that argument for cancellation claims. The RCA maintains its stance that an argument cannot be raised for cancellation if no appeal was filed. It is advised to appeal if an argument is crucial for a cancellation claim or total victory. The IP Office's implementation is contradictory, accepting one argument but rejecting appeals against other arguments. Changes in the IP Office's implementation are expected.
  Güldeniz Doğan Alkan

  A Precedent on 3D Trademarks’ Enforcement

  In 2022, the Turkish Court of Cassation rendered a decision evaluating that the use of a 3D trademark as bag-locks on counterfeit goods infringed the trademark holder’s rights and the accused should have known that this 3D shape is a trademark.
  Güldeniz Doğan Alkan

  Is Partial Victory a Real Victory?

  In 2022, the Ankara Regional Court of Appeal rendered a decision for an appeal regarding a cancellation action against the Turkish Patent and Trademark Office’s decision.
  Güldeniz Doğan Alkan

  The Revocation Procedure of Trademarks to be Handled by the Turkish Patent and Trademark Office

  Until the Industrial Property Law No. 6769 entered into force on January 10, 2017, procedures regarding trademark rights were carried out with the abolished Decree-Law No. 556 on the Protection of Trademarks.
  Güldeniz Doğan Alkan

  Implementation of the Limitation of Goods and Services by the Turkish Patent and Trademark Office

  The Turkish Patent and Trademark Office (TPTO) allows international trademark applications filed via WIPO to limit the classes of goods/services, but does not grant the same opportunity for national trademark applications. This controversial approach prevents applicants from avoiding potential disputes and contradicts the obligation of mediation in civil and criminal actions, as well as Article 19/4 of the IP Code. The disparity between national and international applications undermines the basic principles of private law and could be resolved by broadening the interpretation of limitation requests.
  Güldeniz Doğan Alkan

  Proof of Bad Faith: The Turkish Court of Cassation Adopts a Surprising Stance

  The Turkish Court of Cassation reversed a lower court's decision to invalidate a trademark registration due to bad faith, narrowing the application of the bad faith argument under Article 6/9 of the Turkish IP Code. The court ruled that similarity or identity of trademarks alone is insufficient evidence of bad faith and must be supported by additional factors, such as a past relationship between the parties. The decision contradicts some previous rulings that found applicants imitating well-known trademarks were acting in bad faith, and raises concerns about the potential impact on future intellectual property cases in Turkey.
  Güldeniz Doğan Alkan

  Countdown to Revocation Requests at the TPTO

  Turkey's Patent and Trademark Office (TPTO) will enable trade mark revocation proceedings from 10 January 2024. The Intellectual Property Code no. 6769 entered into force on 10 January 2017, including Article 26, which regulates trade mark revocation. The clause was due to be introduced seven years later, allowing the TPTO to start making preparations for the change. While the change is expected to streamline the process and make it more cost-effective, some have raised concerns about the finalisation of proceedings and the evaluation of use evidence. The TPTO has started preparations for the implementation of the new practice.
  Güldeniz Doğan Alkan