Lawyers Ayşenur Çıtak Bozdağ

Ayşenur Çıtak Bozdağ

Ayşenur Çıtak Bozdağ

Gün + Partners

Practice Areas & Work Department

Life Sciences

Intellectual Property

Trademarks and Designs

Copyrights


Languages

English

Turkish


Memberships

Ankara Bar Association


Education

2018, Bilkent University Faculty of Law

2014, Beysukent Private High School

Turkish Court of Cassation’s Comparison of Goods in Different Subclasses

During 2022, the 11th Civil Chamber of the Turkish Court of Cassation (the CoC) issued several decisions regarding trade marks covering goods in class 5. The CoC formed its evaluation on the likelihood of confusion by comparing the subclasses of class 5. The details of the decisions are provided below:

21.09.2023

Joker’i Üzecek Karar Genel Mahkeme’den Geldi: BATMAN Gotham’ı Aydınlatmaya Devam Edecek!

BATMAN! Gotham’ın yılmaz koruyucusu, kötülerin düşmanı Batman bu sefer de marka savaşında karşımıza çıktı… Bu yazımız ile ele aldığımız Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”) Genel Mahkemesi’nin (“Mahkeme”) 7 Haziran 2023 tarihli, T-735/21 sayılı, Aprile and Commerciale Italiana v EUIPO – DC Comics kararı[1], Batman’in ikonik yarasa şekil markasının tescil edilebilirlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı irdelemiştir.

29.08.2023

TÜRKPATENT’in Vulcan Selamı Kararı, Marka Yayıma İtirazlarında Telif Hakkı Sahipliği İddiasının İncelenme Kriterlerine Tutulan bir Işık…

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 6/6 maddesi uyarınca “Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir”. Bu hükme dayanarak bir marka başvurusunun yayımına, telif hakkı sahipliğine dayanarak etmek mümkündür.

11.08.2023

Highly Logical: Turkish IP Office's Vulcan Salute Ruling Sets Final Frontier For Copyright Ownership Argument

According to Article 6/6 of the Turkish Industrial Property Code, “An application for registration of a trademark shall be refused upon the opposition of the right holder if it consists of a person’s name, trade name, photography, copyright or any other intellectual property right of another.” Based on this provision, it is possible to oppose an application relying upon the opponent’s other intellectual property rights ownership. On December 20 2022, the Re-Examination and Evaluation Board (the Higher Board) of the Turkish Patent and Trademark Office (the IP Office) rendered a decision including detailed explanations regarding the copyright ownership argument and set an excellent example of the IP Office’s criteria for accepting such an argument. Before discussing the decision, it should be noted that the Higher Board consists of three senior examiners and generally conducts a comprehensive and consistent examination. So, the Higher Board’s decisions are valuable as precedents in opposition proceedings.

10.08.2023

Kısmi Zafer, Gerçek Bir Zafer Midir?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararının iptaline ilişkin iki uyuşmazlıkta yapılan yayıma itiraz süreçlerine ilişkin kararlar verdi. Kararlarda, itiraz gerekçelerinden birinin reddine rağmen, YİDK'ya başvurulmamasının Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nce dikkate alınmaması gerektiği belirtildi. BAM, TÜRKPATENT'in uygulamasının farklı olabileceğini ifade etti ve itiraz sahiplerinin reddedilen gerekçeleri YİDK'ya taşımadığı durumda dikkate alınmayabileceğini açıkladı. Bu yaklaşım, iş yükünü artırabilir ve marka hakkının öne sürülebilirliği ile idari kararların tutarlılığı açısından sorunlar doğurabilir.

24.07.2023

Is Partial Victory a Real Victory? - July 2023

Upon reviewing decisions of the Ankara Regional Court of Appeal in the 1st and 2nd cases, it is concluded that if an argument is rejected during opposition proceedings before the IP Office and no appeal is filed against the non-acceptance of the argument before the Higher Board, the IP Court should not consider that argument for cancellation claims. The RCA maintains its stance that an argument cannot be raised for cancellation if no appeal was filed. It is advised to appeal if an argument is crucial for a cancellation claim or total victory. The IP Office's implementation is contradictory, accepting one argument but rejecting appeals against other arguments. Changes in the IP Office's implementation are expected.

19.07.2023

Is Partial Victory a Real Victory?

In 2022, the Ankara Regional Court of Appeal rendered a decision for an appeal regarding a cancellation action against the Turkish Patent and Trademark Office’s decision.

11.04.2023
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent