Lawyers E. Benan Arseven

E. Benan Arseven

E. Benan Arseven

Moroğlu Arseven

Benan advises major foreign, domestic and multinational Fortune 500 companies on all aspects of launching and managing their daily operations in Turkey, as well as provides end-to-end advice during disputes. He specialises in supporting in-house legal teams around the world, taking the role of an external general counsel. Many of Benan’s clients are household names which he has advised for many years. He has particular experience supporting clients in the manufacturing, industrial and energy sectors.

Benan’s work revolves primarily around significant corporate transactions such as mergers, acquisitions, or joint ventures, along with corporate counselling, regulatory compliance, dispute resolution and employment issues. His experience in corporate issues is valuable during disputes, and vice versa.


Practice Areas & Work Department

Commercial Contracts

Corporate

Distribution, Franchising and Agency Agreements

Mergers and Acquisitions

Venture Capital and Private Equity

Employment and Labor

Sale and Lease Agreements

Antitrust and Competition

Tax, Fiscal and Public Debts

Commercial Arbitration and Mediation

Corporate and Commercial Litigation

Directors’ and Officers’ Liability

Employment Disputes

Insolvency and Restructuring

M&A and Shareholder Disputes

Product Liability and Consumer Protection

Sports Disputes and Investigations


Languages

Turkish

English


Memberships

AmCham Turkey

International Bar Association

International Sports Lawyers Association

Union Internationale des Avocats

Turkish Industry and Business Association

Yeşil Dönüşüm Yolunda: Çevre Etiketi Sistemi

Çevre etiketi, hammadde sağlama aşamasından bertaraf aşamasına kadar olan süreçte çevresel etkileri azaltılmış ürünleri veya hizmetleri teşvik etmek ve tüketicilere doğru, yanıltıcı olmayan, bilimsel temelli bilgi sağlamak amacıyla kurulmuş gönüllü bir ödüllendirme sistemini temsil eden işarettir.

08.04.2024

Güneş Panellerinin İthalatında Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Soruşturmanın Esasları Belirlendi

Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün menşeli güneş panellerinin ithalatında haksız rekabetin önlenmesi önlemlerinin etkisiz kılınmasına karşı gerçekleştirilecek soruşturmanın usul ve esasları belirlendi.

28.01.2024

The Principles of the Investigation on the Prevention of Unfair Competition in the Import of Solar Panels Were Announced

The procedures and principles of the investigation to be carried out against the neutralisation of measures to prevent unfair competition in the import of solar panels originating from Vietnam, Malaysia, Thailand, Croatia and Jordan have been determined.

24.01.2024

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Kalkınma Birliği ile Akdedilen Karbon Piyasası Geliştirme Projesine İlişkin Hibe Anlaşması Yayımlandı

Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Kalkınma Birliği arasında karbon fiyatlandırma mekanizmalarının geliştirilmesi ve uygulanması ile buna yönelik uzmanlık ve kapasiteyi artırmak amacıyla akdedilen hibe anlaşması Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

12.01.2024

Yerli Emisyon Ticaret Sistemi’nin Esas ve Usullerini Düzenleyen Karbon Piyasalarının İşletilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı Görüşe Sunuldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Karbon Piyasalarının İşletilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı görüşe sunulmuştur. Yönetmelik Taslağı ile Avrupa Birliği’nin 2003/87/EC Direktifi kapsamında kurulan AB Emisyon Ticaret Sistemi ile paralel olarak sera gazı emisyonu tahsisatlarının dağıtımı ve ticareti için karbon piyasalarının kurulması ve işletilmesi öngörülmektedir. Böylelikle sera gazı emisyonlarının uygun maliyetli ve ekonomik açıdan verimli bir şekilde azaltılması amaçlanmaktadır.

12.01.2024

The Grant Agreement for the Carbon Market Development Project with the lnternational Reconstruction and Bank for Development and International Development Association has been published

In its decision dated September 7, 2023 and numbered 2023/1548, the Turkish Personal Data Protection Board (“Board”) evaluated a complaint regarding an employer submitting voice recordings of an employee to the court, in relation to a labor dispute.

11.01.2024

Draft Regulation on the Operation of Carbon Markets Regulating the Principles and Procedures of the National Emissions Trading System Submitted for Opinion

The Energy Market Regulatory Authority opened the Draft Regulation on the Operation of Carbon Markets for consultation. The Draft Regulation envisages the establishment and operation of carbon markets for the issuance and trading of greenhouse gas emission allowances in parallel with the EU Emissions Trading System established under Directive 2003/87/EC of the European Union. Thus, it is aimed to reduce greenhouse gas emissions in a cost-effective and economically efficient manner.

11.01.2024

Yeşil Şarj İstasyonlarına Yönelik Düzenlemeler Yürürlüğe Girdi

Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle şarj hizmetine konu elektrik enerjisi, yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanan yeşil şarj istasyonları mevzuata getirildi.

14.11.2023
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent