Lawyers Ezgi Baklacı Gülkokar, LL.M.

Ezgi Baklacı Gülkokar, LL.M.

Ezgi Baklacı Gülkokar, LL.M.

Moroğlu Arseven

Ezgi specializes in supporting brand and patent owners to navigate complex intellectual property disputes, as well as to establish, manage and protect their intellectual assets in Turkey. Her work primarily concentrates on trademarks, patents, and unfair competition, focusing mainly on litigation, strategy and enforcement issues. Ezgi has significant experience guiding clients in circumstances where intellectual property plays a central role to their broader commercial success, as well as developing multi-stage strategies to combat sophisticated infringers and trolls.

She has represented many well-known brands and patent owners on both sides of high-stakes disputes. Ezgi’s practical recommendations assist clients to make critical business decisions, focusing on the role of a given intellectual property issue relative to each client’s wider business, market dynamics, or global portfolio.


Practice Areas & Work Department

IP Litigation

Patents and Utility Models

Trademarks

Domain Names and Internet Infringement

Anti-Counterfeiting

Unfair Trade Practices

Product Liability and Consumer Protection

R&D, Licensing and Technology Transactions


Languages

Turkish

English


Memberships

International Trademark Association (INTA)

International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)

Licensing Executives Society International

European Communities Trade Mark Association (ECTA)

Anayasa Mahkemesi Reklam Kurulu’nun Erişimi Engelleme Yetkisini Anayasa’ya Aykırı Bularak Dayanak Düzenlemenin İptaline Karar Verdi

Anayasa Mahkemesi (“AYM”), Reklam Kurulu’nun -mevzuata aykırı- reklamlar bakımından internet sitelerine/ içeriklere erişimi engelleme yetkisi veren düzenlemeyi iptal eden 27.10.2023 tarih ve 32352 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 13.09.2023 tarihli ve 2022/70 E. ve 2023/152 K. sayılı kararı bu yılın reklam hukuku ve uygulamaları bakımından en büyük gelişmelerinden biri oldu.

25.03.2024

Araç Yedek Parçalarında Hakkın Tükenmesi ve Kötüleştirme Kavramı Değerlendirmesi

Tükenme ilkesi, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun (“SMK”) 152. maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, sınai mülkiyet hakkı korumasına konu ürünlerin, hak sahibi veya onun izni ile üçüncü kişiler tarafından piyasaya sunulmasından sonra bu ürünlerle ilgili fiiller hakkın kapsamı dışında kalır.

22.03.2024

İnternet Alan Adı Uyuşmazlıklarının Çözümünde Alternatif Yöntem: TRABİS

Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) uyarınca, SMK madde 7/3’te öngörüldüğü üzere; tescilli veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın aynı veya benzerinin farklı mal ve hizmetlerde olarak kullanılması halinde, marka hakkı sahibinin bu kullanımı engelleme hakkı bulunmaktadır.

21.03.2024

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan Doğan Suçların Soruşturma Evresinde Kast Unsuru Değerlendirmesi Kapsamında Sözleşmesel Yükümlülüklerinin Etkisi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2023 yılında yürütülen bir soruşturma kapsamında, eser sahibi müştekiler eserlerinin icracı sanatçı tarafından seslendirildiği video klibin bir bölümünün başka bir şirketin Youtube kanalında paylaşılması üzerine şirket aleyhine 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu (“FSEK”) kapsamında maddi ve manevi haklarının ihlaline dayalı şikâyette bulunmuştur.

07.03.2024

Tasarımlara İlişkin Yenilik İncelemesinin Karar İptali Davalarında Yansımaları

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2023 yılında tasarımlarda yenilik incelemesine ilişkin iki karar vermiş, aynı doğrultudaki kararlarda yapılacak yenilik değerlendirmesinin Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) karar iptal davalarında dahi dosyadaki bilgi ve belgelerle sınırlı kalınmadan mutlak şekilde re’sen yapılması gerektiğini belirtmiştir.

06.03.2024

Yeşil Aklama (Greenwashing) ile Mücadele Kapsamında Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar Hakkında Kılavuz Yayımlanmıştır

İklim krizleri ile daha da ön plana çıkan çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirliğin gündemi çokça etkilediği 2023 yılında, “yeşil aklama” [greenwashing]çok tartışılan konulardan biri olmuştur. Çevre dostu firma/ürün olmak, tüketici kitlesi aracılığıyla bu konudaki farkındalığı yüksek tutmaya hizmet etmesinin yanı sıra firmanın global trendleri yakalamasının bir yolu olarak da görülmektedir.

06.03.2024

Constitutional Court Found the Advertisement Board’s Authority to Block Access to Websites was Unconstitutional and Annulled the Basis Regulation

One of the developments in 2023 that had the most profound impact on advertising law and practices was the annulment decision given by the Constitutional Court for some regulations. The decision was dated 13.09.2023, numbered 2022/70 E. and 2023/152 K. and published in the Official Gazette numbered 32352 on 27.10.2023.

01.03.2024

Evaluation of the Concept of Exhaustion of Rights and Deterioration in Vehicle Spare Parts

The principle of exhaustion is regulated under Article 152 of the Industrial Property Law No. 6769 ("IPL"). Pursuant to this provision, once a product covered by intellectual property rights is placed on the market by, or with the permission of, the rights holder, relevant IP rights are exhausted and can no longer be exercised by the rights owner.

01.03.2024
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent