Menu

  Lawyers Ezgi Baklacı Gülkokar, LL.M.

  Ezgi Baklacı Gülkokar, LL.M.

  Moroğlu Arseven

  Ezgi specializes in supporting brand and patent owners to navigate complex intellectual property disputes, as well as to establish, manage and protect their intellectual assets in Turkey. Her work primarily concentrates on trademarks, patents, and unfair competition, focusing mainly on litigation, strategy and enforcement issues. Ezgi has significant experience guiding clients in circumstances where intellectual property plays a central role to their broader commercial success, as well as developing multi-stage strategies to combat sophisticated infringers and trolls.

  She has represented many well-known brands and patent owners on both sides of high-stakes disputes. Ezgi’s practical recommendations assist clients to make critical business decisions, focusing on the role of a given intellectual property issue relative to each client’s wider business, market dynamics, or global portfolio.


  Practice Areas & Work Department

  IP Litigation

  Patents and Utility Models

  Trademarks

  Domain Names and Internet Infringement

  Anti-Counterfeiting

  Unfair Trade Practices

  Product Liability and Consumer Protection

  R&D, Licensing and Technology Transactions


  Languages

  Turkish

  English


  Memberships

  International Trademark Association (INTA)

  International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)

  Licensing Executives Society International

  European Communities Trade Mark Association (ECTA)

  Avrupa Komisyonu, 2023 yılı Fikri Mülkiyet Haklarının Üçüncü Ülkelerde Korunması ve Uygulanması Raporu’nu yayımladı

  Rapor, fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin sorunların kapsamına ve sürekliliğine göre ülkeleri kategorize etmektedir. 2020 yılı raporunda olduğu gibi, Çin öncelikli ülkeler listesinin birinci kategorisini oluştururken, Türkiye de fikri mülkiyet haklarının korunması ve uygulanması konusunda ciddi sistemik sorunlar bulunan ülkeler olarak değerlendirilen ikincil öncelikli ülkeler kategorisinde yer almaya devam etmektedir.
  Ezgi Baklacı Gülkokar, LL.M.

  The European Commission has published its Report on the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights in Third Countries for the Year 2023

  The EU Commission published the 2023 Report on the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights in Third Countries. The report categorizes countries based on their IP rights protection. Turkey remains in the second category with serious systemic problems in IP protection. Turkey is mentioned as a source country for counterfeits and a transit hub from China to Europe. Concerns include inconsistent practices against transit goods, limited ex-officio actions, and ineffective enforcement against online piracy. The report highlights progress in trademark protection but raises concerns about trademark processes, copyright law, and privacy protection. The EU Commission plans to address these issues through workshops and working group meetings.
  Ezgi Baklacı Gülkokar, LL.M.

  “Sanal Ortamlar İçin Tasarımlar” Başlıklı Bilgi Notu 2 Mart 2023 Tarihinde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi Tarafından Yayımlanmıştır.

  Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nin internet sitesinde yayımlanan bilgi notu  temel olarak üç nokta altında tasarımları ve sınıflandırmalarını belirtmektedir. İlgili bilgi notunda belirtildiği üzere; Eğer fiziksel ürüne ilişkin bir tasarım sadece o fiziksel ürünü tanımlıyorsa, tasarımın sınıflandırılması olağan şekilde yapılacaktır.Eğer bir tasarım Metaverse gibi sanal ortama yönelik bir ürün içinse ve bu başvuru sahibi tarafından belirtiliyorsa, tasarım Locarno Sınıflandırması’nın 14-04. sınıfına göre -gösterge ekranı görüntüleriyle- sınıflandırılacaktır.Eğer tasarım hem gerçek hem de sanal ortama yönelik bir ürün içinse ve başvuru sahibi hem fiziksel hem de sanal ürünü belirtiyorsa, tasarım her iki sınıfta da sınıflandırılacaktır. Bu da hem fiziksel ürüne karşılık gelen olağan sınıflandırmaya hem de gösterge ekranı görüntüleriyle Locarno Sınıflandırmasının 14-04. sınıfına göre gerçekleştirilecektir.
  Ezgi Baklacı Gülkokar, LL.M.

  Beslenme ve Sağlık Beyanlarına İlişkin Yeni Yönetmelik ve Kılavuzlar Yayımlanmıştır.

  Türk Gıda Kodeksi Beslenme Beyanları ve Sağlık Beyanları yönetmelikleri yayımlandı. Beslenme beyanları, gıdanın içeriğiyle ilgili yararlı özellikleri belirten mesajları içerirken, sağlık beyanları gıdaların veya bileşenlerinin insan sağlığıyla ilişkisini belirtir. Beyanların kullanımı yönetmeliklerle düzenlenmiştir ve belirli şartlara tabidir. Beyanlar doğru, yanıltıcı olmamalı ve aşırı tüketimi teşvik etmemelidir. Kılavuzlar, sağlık beyanlarının tekrar değerlendirilebileceğini belirtmiştir. Yönetmeliklere uyum sağlamak için mevzuatta değişiklikler yapılmıştır. Sağlık beyanı izni ve belgelendirme süreci kaldırılmıştır. Ayrıca hayvansal gıdalarda maksimum kalıntı limitleriyle ilgili değişiklikler yapılmıştır.
  Ezgi Baklacı Gülkokar, LL.M.

  The Info Note Text Titled “Designs for Virtual Environments” Was Published by the European Union Intellectual Property Office on 2 March 2023

  The European Union Intellectual Property Office (EUIPO) has published an info note outlining the classification of designs under three scenarios. According to the note, if a design pertains solely to a physical product, it will be classified conventionally. However, if it is for a virtual environment like the Metaverse, it will fall under Class 14-04 with screen display indication. If the design applies to both real and virtual environments, it will be classified in both categories. Applying for multiple designs across classes will result in the need for separate applications and additional fees. Applicants can choose between single or double classification.
  Ezgi Baklacı Gülkokar, LL.M.

  New Regulations and Guidelines Have Been Published Regarding Nutrition and Health Claims

  The Regulation on Turkish Food Codex Nutrition Claims and Regulation on the Use of Health Claims on Food and Food Supplements were published in April 2023. The regulations define nutrition claims and health claims, which state beneficial properties of food or its relationship to human health. The purpose is consumer protection, and conditions for using claims on labels, promotions, or advertisements are specified. Claims must not be unclear, false, misleading, promote excessive consumption, or cause concern. Health claims listed in the guidelines may be re-evaluated based on public health requirements. Amendments have been made to comply with the regulations, including suspension and recall of non-compliant products.
  Ezgi Baklacı Gülkokar, LL.M.

  Yurt Dışından İlaç Temini Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayınlandı

  Yurt Dışından İlaç Temini Yönetmeliği, Türkiye'de 3 Şubat 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, daha önce yayınlanan ve güncellenen "Yurt Dışından İlaç Temini ve Kullanımı Kılavuzu"na paralel olarak hazırlanmıştır. Yönetmelikte, tanımlar, genel esaslar, ilaç temini, tedarikçilerin sorumlulukları, ürün güvenliği, karekod uygulaması ve idari yaptırımlar gibi konular düzenlenmiştir. Yurt dışından ilaç temini yapacak olan tedarikçilerin uluslararası standartlara uygun şekilde hareket etmeleri ve Türkiye'de temsilci bulundurmaları gerekmektedir. Yönetmelik ayrıca beşeri tıbbi ürünlerin tanıtımı ve sınai mülkiyet hükümlerine uygunluğunu da düzenlemektedir.
  Ezgi Baklacı Gülkokar, LL.M.

  The Regulation on Procurement of Medicines from Abroad was published in the Official Gazette

  The Regulation on Procurement of Medicines from Abroad has been published by the Turkish Medicines and Medical Devices Agency. It sets guidelines for the procurement and use of medicines from abroad. The regulation introduces definitions, including a list of active substances available abroad without additional approval and the requirement for a resident representative in Turkey. Pharmaceutical suppliers must comply with traceability measures and notification procedures. The Turkish authority, TITCK, is authorized to make decisions based on product safety and the country of supply. The regulation also mandates QR code implementation and prohibits the promotion of medical products. Administrative sanctions are included.
  Ezgi Baklacı Gülkokar, LL.M.