Menu

  Contributors Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law

  Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı is a full-service law firm offering a wide range of legal services to international companies, institutions and individuals in various sectors. With approximately 75 fee-earners in Istanbul and Izmir, the Firm advises and represents clients in connection with Turkish law related matters including dispute resolution, corporate & commercial law, mergers & acquisitions, banking & finance, capital markets, competition, employment, personal data privacy, ethics & compliance, real estate & construction, energy & infrastructure, insurance law.

  Key Contacts

  Dispute Resolution, Ethics & Compliance, Energy & Infrastructure
  Mergers and Acquisitions, Corporate and Commercial, Banking and Finance, Capital Markets
  Real Estate & Construction, Corporate and Commercial, Employment

  Awards

  Mergers and Acquisitions, Corporate and Commercial, Banking and Finance, Capital Markets
  Dispute Resolution, Ethics & Compliance, Energy & Infrastructure
  Real Estate & Construction, Corporate and Commercial, Employment
  Banking, Finance & Capital Markets
  Dispute Resolution, Energy & Infrastructure
  Banking, Finance & Capital Markets
  Mergers and Acquisitions, Banking and Finance, Capital Markets
  Mergers and Acquisitions, Banking and Finance, Capital Markets
  Dispute Resolution, Ethics & Compliance
  Dispute Resolution, Ethics & Compliance
  Mergers and Acquisitions, Banking and Finance, Capital Markets
  Dispute Resolution, Ethics and Compliance

  Menkul Kıymet Yatırım Fonlarına Yönelik Sorumlu Yönetim İlkeleri

  Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 16 Şubat 2024 tarih ve 11/155 sayılı karar uyarınca portföy yönetim şirketlerinin kurucusu oldukları menkul kıymet yatırım fonlarına yönelik Sorumlu Yönetim İlkeleri düzenlenmiştir.
  Hasan H. Yaşar
  Sinem Nilsu Bayazıt

  Green Banking Practices in Türkiye

  The environmental issues, which include corporate climate policies, energy use, waste, pollution, natural resource conservation, and treatment of animals have caused an essential shift in the finance sector in recent years. In particular, climate-related risks have resulted in physical and transitional concerns for the financial sector.
  Hasan H. Yaşar
  İrem Cansu Demircioğlu

  Sermaye Piyasası Aracı İhraç Başvurularında Enflasyon Muhasebesi Uygulanması

  Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanan 8 Şubat 2024 tarih ve 9/221 sayılı karar (“Kurul Kararı”) uyarınca, sermaye piyasası aracı ihraç başvurularında enflasyon muhaSermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanan 8 Şubat 2024 tarih ve 9/221 sayılı karar (“Kurul Kararı”) uyarınca, sermaye piyasası aracı ihraç başvurularında enflasyon muhasebesi uygulanmasına ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir.sebesi uygulanmasına ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir.
  Hasan H. Yaşar

  Pay Senetleri Satışında Dövizle İşlem Yasağı

  Türk lirasının değerinin yabancı para birimleri karşısında dalgalı bir seyir izlemesiyle her ne kadar ticari hayatta belirli işlemlerin ve ödemelerin döviz üzerinden yapılması tercih edilse de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da son yıllarda yapılan değişiklikler, uygulamada “dövizle işlem yapma yasağı” olarak bilinen sınırlamanın kapsamını genişletti.
  Umut Kolcuoğlu
  Yağmur Gündoğdu

  2023 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı Tespit Edildi

  Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 25 Kasım 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 554 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, 2023 yılı için yeniden değerleme oranı %58,46 olarak tespit edilmiştir.
  Duygu Derelioğlu

  Adjustment Rate for 2023 Has Been Determined

  According to General Communique No. 554 on Tax Procedure Law issued by the Revenue Administration of the Ministry of Treasury and Finance, and published on 25 November 2023, the adjustment rate for the year 2023 has been determined as 58.46%.
  Duygu Derelioğlu

  Yurt Dışında Bulunan Yabancı Kişilere Tebligat

  Ekonomik ve ticari ilişkilerin küreselleşmesiyle taraflar arasındaki hukuki ilişkilerin de uluslararası boyut kazanması kaçınılmaz olmuştur. Uluslararası ticari ilişkilerin hacmi arttıkça, uyuşmazlık çözümü süreçlerinin uluslararası boyutta işletilmesi yönündeki ihtiyaç artmaktadır. Uluslararası tebligat ise söz konusu uyuşmazlık çözümü süreçlerinin devlet mahkemelerinde yürütüldüğü yargılamaların merkezinde yer alan önemli bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle, uluslararası tebligat sürecinin doğru yöntemlerle yürütülmesi, yargılamanın gecikmeden sonuçlandırılması için büyük önem taşıyor.
  Duygu Derelioğlu
  Aslı Fanus Kalmaz

  Service on Foreign Nationals Residing Abroad

  Globalization of economic and commercial relations has placed an additional dimension on the legal interactions between the parties. As the volume of international commercial interactions increases, the need for dispute resolution processes to be conducted on an international scale also rises. The issue of international service is seen emerging on the scene in cases where the dispute resolution processes are conducted in state courts. Accordingly, carrying out the international service process in a successful manner is highly important to conclude the judicial proceedings without any delay.
  Duygu Derelioğlu
  Aslı Fanus Kalmaz

  Servis Modeli Bankacılığı Ne Getiriyor?

  Son yazımızda ülkemiz bankacılık sektörüne yeni bir yaklaşım getiren dijital bankacılığı incelemiş, Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik’in dijital bankalar ve servis modeli bankacılığına ilişkin kapsamlı düzenlemeler getirdiğinden bahsetmiştik. Bu yazımızda ise Yönetmelik kapsamında dijital müşteri deneyimini yeniden tanımlayan servis modeli bankacılığını ve bu hizmetin verilmesinde rol oynayan temel tarafları inceleyeceğiz.
  Umut Kolcuoğlu
  Derin Beliz Eroğul

  Arabuluculuk Kurumunun Uygulama Alanını Genişleten Yeni Düzenlemeler

  7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 5 Nisan 2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştı. Kanun, kapsamı her geçen gün genişletilen arabuluculuğa ilişkin önemli değişiklikler getirmiş, bunlardan bir kısmı 5 Nisan 2023 tarihinde yürürlüğe girmişti. Söz konusu değişikliklerden bazıları ise 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girdi.
  Orhun Yavaş

  New Regulations Expanding Mediation's Scope

  Law No. 7445 on the Amendment of the Enforcement and Bankruptcy Law and Certain Laws ("Law") was published in the Official Gazette on 5 April 2023. The Law introduced significant amendments regarding mediation, as the scope of disputes subject to mediation continue to expand. Some of the amendments entered into force on 5 April 2023, while the rest of the amendments entered into force on 1 September 2023.
  Orhun Yavaş

  Türkiye'de Dijital Banka Çağı

  Özellikle COVID-19 salgını döneminde hızlanan dijitalleşme süreci tüm sektörleri olduğu gibi geleneksel bankacılık sektörünü de etkiledi ve dünyada yeni bir bankacılık anlayışının oluşmasına yol açtı. Geleneksel bankaların kredilerinin ciddi bir kısmını müşterilere dijital yollarla sağladığı ve bankaların fiziki şubelerinin kullanımının giderek azaldığı günümüzde, müşterilerin beklentilerine ayak uyduracak hızlı ve yenilikçi çözümler sunmak bankaların öncelikli gündemi haline geldi.
  Umut Kolcuoğlu

  The Mandatory Mediation’s Scope Is Expanded

  On 5 April 2023, Law No. 7445 on the Amendment of the Enforcement and Bankruptcy Law and Certain Laws was published. The Law introduced, among others, certain amendments regarding mediation.
  Begüm Biçer İlikay

  L’Exequatur Des Jugements Français en Türkiye

  L'exécution des jugements étrangers en Türkiye n'est possible qu'avec l'exequatur rendue par les tribunaux turcs. Lorsque les tribunaux turcs examinent les demandes d'exequatur, ils se limitent aux conditions d’exequatur énoncées dans la loi relative au Droit International Privé et au Droit Procédural.
  Begüm Biçer İlikay
  Yasin Yücesan

  Fransız Mahkeme Kararlarının Türkiye'de Tenfizi

  Yabancı ülkede verilen mahkeme kararlarının Türkiye'de icra edilebilmesi için Türk mahkemelerince tenfiz kararı gerekmektedir. Tenfiz talepleri, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'un tenfiz koşullarıyla sınırlı olarak incelenir. Fransız mahkemelerince verilen kararın tenfiz edilebilmesi için kararın mahkeme tarafından verilmiş, hukuk davasıyla ilgili ve kesinleşmiş olması gerekmektedir. Tenfiz şartlarını sağlayan Fransız kararları, Türkiye'de tenfiz edilebilir. Tenfiz mahkemesi, kararın Türk mahkemelerinin yetki alanında olup olmadığına ve Türk kamu düzenine aykırı sonuç doğurup doğurmadığına bakar. Kararın münhasır yetkiye giren bir konuda verilmemiş olması ve davalının savunma haklarının ihlal edilmemiş olması da tenfiz şartlarındandır. Teminat muafiyeti ise karşılıklılık esasına göre belirlenebilir. Fransız mahkeme kararlarının Türkiye'de icra edilebilmesi için tenfiz davası açılması gerekmektedir.
  Begüm Biçer İlikay
  Yasin Yücesan

  Özel Dava Açma Süresinin Belirtilmediği İdari İşlemlere Karşı Dava Açma Süresi

  İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca ilgili kanunlarda özel süre belirtilmediği müddetçe idari işlemlere karşı dava açma süresi, idare mahkemelerinde altmış, vergi mahkemelerinde ise otuz gündür. Anayasa madde 40/f.2’ye göre ise “Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır.”  Ancak zaman zaman özel dava açma süresine tabi işlemlerde, idari işlemin muhatabına özel dava açma süresinin bildirilmediği görülmüş, bu işlemlere karşı özel dava açma süresi geçtikten sonra açılan davalarda Danıştay’ın farklı daireleri tarafından üç farklı içtihat oluşturulmuştur.
  Selin Balkır Erçin
  Orhun Yavaş

  Obtaining a Preliminary Attachment Order During Setting Aside Proceedings

  Under the International Arbitration Law, a party to an arbitration agreement can apply to Turkish courts to obtain a preliminary attachment order before or during arbitration proceedings.
  Cihan Mercan
  İrem Erbil

  Zorunlu Arabuluculuk Kapsamı Genişletildi

  Birçok kanunda değişiklik yapan 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5 Nisan 2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlandı.
  Begüm Biçer İlikay

  Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Announces New Promotions

  Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı, an Istanbul-based full-service law firm offering a wide range of legal services to international and local companies, institutions and individuals in various sectors, has announced that Gökçe İldiri Coşgüner has been...

  Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı's Partner Okan Demirkan Once Again Recognized by WWL

  An Istanbul-based full-service law firm offering a wide range of legal services to international companies, institutions and individuals in various sectors Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı’s Partner Okan Demirkan was once again recognized by Who's Wh...

  Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı's Partner Okan Demirkan Recognized in WWL Energy

  Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı's Partner Okan Demirkan was once again recognized by Who's Who Legal as a “Global Elite Thought Leader” in the field of energy.Who's Who Legal is a website and publication that lists and recognizes leading lawyers and legal practitioners in various fields of expertise, such as ...

  Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı welcomes Dr. Okan Gündüz!

  On March 1, 2023, Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys-at-Law announced that Dr. Okan Gündüz joined the Firm as Of Counsel.Okan has been admitted to the Istanbul Bar Association since 2000, and he is qualified as a solicitor in England & Wales. He also has a pending admission to the New York Bar.He has w...

  Promotion at Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law

  As a full-service law firm offering a wide range of legal services to international companies, institutions, and individuals in various sectors Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı has introduced their new promotions.As of January 2023, Büşra Özden has been promoted to Managing Associate, and Gülce Gürdal has been...

  Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı's Partner Okan Demirkan Recognized in WWL

  Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı's Partner Okan Demirkan was once again recognized by Who's Who Legal and Global Arbitration Review as a “Global Leader” of the international arbitration world.Who's Who Legal is a website and publication that lists and recognizes leading lawyers and legal practitioners in vario...

  Webinar: Dağıtım Anlaşmaları ve Yeniden Satış Fiyatının Tespiti: AB ve Türkiye'de Rekabet Hukuku Gelişmeleri

  Tarih2.11.2023Zaman15:00Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı tarafından düzenlenen KDK Legal Talks serisinin ikinci webinarına davetlisiniz.Bu webinarda konuşmacılar, dağıtım anlaşmalarındaki rekabet kısıtlamaları ve yeniden satış fiyatının tespiti konusunda AB rekabet mevzuatındaki değişiklikleri, Super Bock kara...

  Mid-Level Associate - Dispute Resolution

  Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı is a full-service law firm ranked among Turkey’s leading firms, and is recommended by The Legal 500, Chambers & Partners, The IFLR1000 and other notable legal publications in several practice areas. At Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı, we offer our lawyers continuous training and car...

  IT Help Desk Specialist

  About the jobKolcuoğlu Demirkan Koçaklı is seeking a qualified individual to fill the “IT Help Desk Specialist” position. The Help Desk Specialist will provide professional-level administrative and operational services in a high growth and dynamic business environment. This position is office-based. The ...

  Associate

  We are looking for highly-motivated team members to join our firm and willing to work in our Data Privacy, Employment and General Corporate practice areas. Turkish Citizen (holding a valid Istanbul Bar Association membership)3 to 4 years’ experienceExcellent command of English (a second foreign language ...