Lawyers Hande Ülker Pehlivan

Hande Ülker Pehlivan

Hande Ülker Pehlivan

NSN Law Firm

Practice Areas & Work Department

Commercial and Corporate Law

Advertising, Media and Entertainment Law

Product Liability


Languages

English


Memberships

Istanbul Bar Association

Turkish Patent and Trademark Office, Trademark Attorney 2013, Patent Attorney 2013

Türkiye'de Airbnb Kullanımını Etkileyen Yeni Kanun

2 Kasım 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) ile 100 günden az süreli turizm amaçlı konut kiralamalarında izin belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca, izin belgesinin alınmadığı durumda idari para cezası yaptırımı düzenlenmiştir. Kanun, özellikle konut kiralamasında sıkça başvurulan Airbnb uygulamasını etkileyen önemli kısıtlamalar içermektedir.

27.11.2023

New Legislation Affecting Airbnb in Turkey

On 2 November 2023, the Law on Renting Houses for Tourism Purposes and Amendments to Certain Laws ("Law") published in the Official Gazette introduced the obligation to obtain a permit for renting houses for tourism purposes for less than 100 days. In addition, administrative fines are imposed for failure to obtain a permit. The Law contains significant restrictions affecting the Airbnb application, which is frequently used in residential rentals.

22.11.2023

ChatGPT is Taken into Advertising Board's Consideration for the First Time

At the Advertising Board (“Board”) meeting numbered 337 held on 12.09.2023, the Board ("Board") examined advertisements created through artificial intelligence programs for the first time. The Board determined that 3 advertisements created through ChatGPT violated the legislation and decided to impose sanctions.

18.10.2023

Yapay Zeka İlk Defa Reklam Kurulunun Değerlendirmesine Alındı

Reklam Kurulu (“Kurul”), 12.09.2023 tarihinde gerçekleştirilen 337 Sayılı Kurul toplantısında; ilk kez yapay zekâ programı aracılığıyla oluşturulan reklamları inceleme altına aldı. Kurul tarafından ChatGPT aracılığıyla oluşturulan 3 reklamın mevzuata aykırılık içerdiği tespit edilerek yaptırım uygulanmasına karar verildi.

16.10.2023

Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Yeni Kılavuz

Reklam Kurulu’nun 12.09.2023 tarihli ve 337 sayılı toplantısında ilke kararı olarak Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz ("Kılavuz”) yayınlandı. İlk defa yayımlanan bu Kılavuz’da tüketici değerlendirmeleri hakkında yeni düzenlemeler getirildi.

05.10.2023

Karanlık Ticari Tasarımlar (Dark Commercial Patterns) Reklam Kurulu’nun Merceği Altında

Reklam Kurulu, tarafından gerçekleştirilen 08.08.2023 tarih ve 336 Sayılı Kurul toplantısında son zamanlarda dijital reklamcılık alanında sıkça konuşulan Karanlık Ticari Tasarımlar hakkında önemli kararlar verildi.

20.09.2023

Under the Spotlight of the Advertising Board: Dark Commercial Patterns

At the meeting dated 08.08.2023 and numbered 336 held by The Advertising Board ("Board") rendered various important decisions regarding Dark Commercial Patterns, which have recently been widely discussed in the field of digital advertising. With the amendment dated 01.02.2022, Regulation on Commercial Advertising and Unfair Commercial Practices, “using methods that adversely affect consumers will to make a decision or choice by using means such as guiding interface designs, options or expressions regarding a good or service on the internet; or methods aimed at leading to changes, in favor of the seller or provider, in the decision that consumers would normally make under normal circumstances” was considered among the sample practices accepted as unfair commercial practices.

19.09.2023

Regulation on Promotion and Information Activities on Healthcare Services Has Been Published!

Turkey is recognised as a prominent destination in the world in terms of health tourism. By providing high-quality healthcare services on an international platform, our country both strengthens our healthcare sector and contributes to our economy. In today's world where promotions for health services have gained an important place, The Regulation on Promotion and Information Activities on Healthcare Services ("Regulation"), which entered into force on 29 July 2023.

13.09.2023
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent