Menu

  Contributors Ozay Law Firm

  Ozay Law Firm, which started with 6 people in 2013, has grown at a rate of approximately 35% per year in terms of number of attorneys and currently operating with 70 people in total.

   

  We have adopted the principle of developing the litigation and consultancy sides equally and have given importance to this balance in order for each side to benefit each other. With this service mentality, in 8 years, we have reached the number of corporate clients exceeding 75, with whom we are currently cooperating. Having started with five corporate clients in the beginning, we believe that our positive reputation in the sector and the high level of contentedness of our clients have brought us this outstanding success. We mainly prefer to establish long-term and broad-scaled co-operations rather than individual projects or lawsuits. Based on this approach, we mainly provide support to our clients in their whole litigation and/or consultancy processes and make aggregate reporting in order to have access to a broad perspective regarding the legal situation of the company.

   

  Ozay Law Firm, primarily offer legal services to companies operating in retail, industry, construction, education, e-commerce, food, logistics, energy, pharmaceuticals, fast moving consumer goods, technology, human resources and banking sectors at national or international level, which services are available in foreign languages.

   

  Ozay Law Firm’s founder Merter Özay represents the office through his roles as Chairman of the Joint Commission of Retailing Assembly of Turkey and E-Commerce Assembly of Turkey under the organisation of the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey; Deputy Chairman of the Board of Food Retailers Association and Chairman of the Legislation Committee; Chairman of the Legislation Committee of Chain Stores Association; Shopping Malls and Retailers Federation of Turkey Legislation Committee Chairman; Tourism Restaurant Investors and Gastronomy Enterprises Association; member of the Swiss Chamber of Commerce in Turkey, PWN (Professional Women’s Network) and Lead Network. Our office is thus in contact with governmental authorities for the purpose of resolution of legal problems of the sector and we offer our advice and contribution in the legislation process.

  Key Contacts

  Competition, Real Estate, Intellectual Property, Dispute Resolution
  IT Law , E-commerce Law, Data Protection Law, Cyber Security and Cyber Crimes, Blockchain, Cryptocurrencies and Smart Contracts
  Collective Labour Law, Rental Law, Commercial Law, Litigation
  Rental Law, Real Estate, Contracts, Dispute Resolution
  Dispute Resolution, Labor Law & Procedural Law, Commercial Law, Civil Law, Family Law, Administrative Law, Real Estate
  Dispute Resolution, Labor & Social Security Law, Commercial, Contracts, Administrative Law, Real Estate
  Labor & Social Security Law, Contracts Law, Dispute Resolution, Commercial, Criminal Law
  Intellectual Property Law, Contracts, Commercial, Dispute Resolution
  Competition, Real Estate, Intellectual Property, Dispute Resolution
  IT Law , E-commerce Law, Data Protection Law, Cyber Security and Cyber Crimes, Blockchain, Cryptocurrencies and Smart Contracts
  Collective Labour Law, Rental Law, Commercial Law, Litigation
  Dispute Resolution, Labor & Social Security Law, Commercial, Contracts, Administrative Law, Real Estate
  Dispute Resolution, Labor Law & Procedural Law, Commercial Law, Civil Law, Family Law, Administrative Law, Real Estate
  Rental Law, Real Estate, Contracts, Dispute Resolution
  Intellectual Property Law, Contracts, Commercial, Dispute Resolution
  Labor & Social Security Law, Contracts Law, Dispute Resolution, Commercial, Criminal Law
  Labor & Social Security, Contracts, Consumer Law, Enforcement & Bankruptcy
  Labor and Social Security Law, Dispute Resolution, IP Law, Criminal Law, Contracts Law, Commercial Law
  Labor & Social Security Law, Lease and Real Estate Law, Criminal Law, Insurance Law
  E-Commerce, Competition, IT & Technology, Contracts, Commercial, Ethics & Compliance
  Competition, Administrative Law, Energy, Tax, Customs, Zoning, Commercial, Dispute Resolution, Ethics & Compliance, Contracts

  Karayolu Taşımacılığında Çalışan Şoförlerin Çalışma Usul ve Esasları

  Karayollarında çalışan şoförlerin çalışma süreleri İş Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre farklılık göstermektedir. İş Kanunu'na göre haftalık çalışma süresi en çok kırk beş saat olup günde on bir saati aşmamak koşulu ile haftanın çalışılan günlerine dağıtılabilmektedir. Ancak Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne tabi olan şoförlerin yirmi dört saatlik herhangi bir süre içinde toplam dokuz saatten ve devamlı olarak dört buçuk saatten fazla araç sürmeleri yasaklanmıştır. İş hukuku uyuşmazlıklarında, çalışma saatlerinin hesabında Karayolları Trafik Yönetmeliği ile Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri dikkate alınarak hesaplama yapılması gerekmektedir. Fazla çalışmaların ispatı noktasında ise takograf kayıtları en kuvvetli ispat olarak kabul edilmekte olup her türlü delil de ispat edilebilmektedir.
  Gizem Tuğçe Erol

  İcap Nöbetinin Çalışma Süreleri ve Fazla Çalışma Yönünden Değerlendirilmesi

  İcap nöbeti, doğası gereği iş yerinde tutulan nöbetten farklı olup çalışan nöbette iken, örneğin evinde iken, hem bir serbesti içerisindedir hem de planlamasını her an çalışmaya gidecek gibi yapmak durumundadır. Bu sebeple Yargıtay her iki tarafın da hakkını gözetecek bir çözüm üreterek; şayet icap nöbetindeyken bir çalışma gerçekleşmezse icap nöbetinde geçen sürenin yalnızca 1/8’inin çalışma süresinden sayılması gerektiğine, icap nöbetinde bir çalışma gerçekleşir ise hem göreve giderken yolda geçen sürelerin hem de fiilen işin yapıldığı sürelerin çalışılmış gibi sayılması gerektiğine karar vermektedir.
  Nihat Engin Sokullu

  Evaluation of Saturday in the Use of Annual Leave

  The inclusion of Saturdays in annual leave calculations remains a contentious issue in labor law. Article 53 of the Labor Code outlines conditions for annual leave entitlement, while Article 46 defines weekly holidays as a 24-hour rest day within a 7-day period. Saturdays can be considered contractual holidays or working days, depending on the employment contract. If Saturdays are not designated as weekly holidays, they may be deducted from annual leave. However, if the contract states that both Saturday and Sunday are weekly holidays, both days are excluded from annual leave calculations, depending on the specific circumstances and agreements in place.
  Nihat Engin Sokullu

  Employee's Social Media Use and Posts as Grounds for Termination of Employment Agreement

  Employees using social media should ensure compliance with duty of loyalty, avoid harming employers, and not disrupt workplace harmony. Employers considering termination due to social media posts must evaluate if posts fall within freedom of expression, are severe enough for just termination, cause significant workplace issues, or involve criminal liability, insults, or excessive criticism against national integrity or leaders.
  Yağız Örskıran

  Evaluation of the Geographical Limitation Requirement of the Prohibition of Competition Clause in the Light of the Decisions of the Court of Cassation

  The prohibition of competition in Turkey is regulated by Articles 444 and 445 of the Turkish Code of Obligations. A non-competition agreement must comply with the limitations provided by law, including a maximum two-year period, geographical restrictions, and scope of work performed. Non-competition clauses without geographical limitations will not be valid. However, if a non-competition agreement poses a potential danger to an employee's economic freedom, the court can draw limits. The court may limit excessive non-competition clauses by freely evaluating circumstances and considering employer counter-performance equitably. Recent Court of Cassation decisions have examined non-competition clauses carefully to ensure balance and limit provisions that may jeopardize an employee's economic future.
  Nihat Engin Sokullu

  Alışveriş Merkezleri Ortak Gider Bedeli Paylaşım Usulü

  Ortak gider, Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinde “Ortak kullanım alanlarına ilişkin elektrik, su, doğalgaz, yenileme niteliğinde olmayan bakım ve onarım, güvenlik, temizlik ve sağlık giderleri gibi alışveriş merkezinin aynına ilişkin olmayan ortak kullanım alanı giderleri ile yönetim giderini (…) ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.
  Ezgi Uludüz

  Rekabet Kurulu'nun 22-10/152-62 Sayılı Özel Sağlık Kuruluşları Kararı Kapsamında İş Gücü Piyasalarına Yönelik Rekabet İhlallerinin Değerlendirilmesi

  Rekabet Kurulu’nun 22-10/152-62 sayılı ve 24.02.2022 tarihli kararı ile; bazı özel sağlık kuruluşlarının; centilmenlik anlaşmaları ile çalışan transferlerini engellemeleri, çalışan maaş skalalarını birlikte belirlemeleri, rekabete hassas bilgi değişiminde bulunmaları, ...
  Berkehan Bayraktar

  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Getirilen Yenilikler

  03.03.2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olup da prim gün sayısı ...
  Nihat Engin Sokullu
  Farah Chaima Olgaç

  Yerinde İncelemenin Engellenmesi Nedeniyle Uygulanan İdari Para Cezalarına Yerel Mahkemelerin Son Dönemdeki Yaklaşımları

  Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) 21-27/354-174 sayılı ve 27.05.2021 tarihli kararı (“Sahibinden Kararı”) ile, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin (“Sahibinden”) yerinde incelemeyi engellediği/zorlaştırdığı gerekçesiyle, Sahibinden’e idari para cezası uygulanmıştır.
  Berkehan Bayraktar

  Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik Neler Getirdi?

  6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da (“Kanun”) yapılan değişiklik kapsamında hazırlanan ve 29.12.2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile getirilen başlıca düzenlemeler.
  Tuğba Begüm Terzi