Menu

  Lawyers Kübra İslamoğlu Bayer

  Kübra İslamoğlu Bayer

  YAZICIOGLU LEGAL

  Kübra practised as a legal counsel on various subjects of private law such as data protection law, contracts law, trademark law, construction law for national and international clients and represented her clients before courts and administrative organisations during her career of over 10 years.


  She maintains her works at Data Protection Commission and Artificial Intelligence Study Group under IT Law Commission of Istanbul Bar Association, and she also works as general coordinator of KOIOS Data Protection Study Group.


  Kübra joined Yazicioglu Legal as a Senior Associate in 2021 and she works on data protection, technology/media/telecom and commercial contracts.


  Kübra İslamoğlu Bayer, LL.M., obtained her LL.B. degree at Marmara University Faculty of Law (2009) and B.A. degree in the Faculty of Economic and Political Sciences (2014). She obtained her LL.M. degree ranking first in class on Economy Law with her project on "Assessment of Processing of Personal Data obtained by Viewing Inspection carried out by Competition Authority regarding the Personal Data Protection Law nr. 6698". She has been a full scholarship master student since 2021 in Kadir Has University Department of Private Law.


  Practice Areas & Work Department

  Alternative Dispute Resolution

  IT Law

  Intellectual Property

  E-Commerce Law

  Data Protection

  Commercial Contracts

  Consumers Protection Law

  Dispute Resolution

   

  Languages

  Turkish

  English

   

  Memberships

  Istanbul Bar Association

  Tüketici Değerlendirmeleri: Reklam Kurulu'ndan Yeni Kılavuz

  Reklam Kurulu’nun 12 Eylül 2023 tarihli ve 337 sayılı toplantısında ilke kararı olarak kabul edilen Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz (“Kılavuz”) 22 Eylül 2023 tarihinde Ticaret Bakanlığı web sitesinde yayınlandı[1]. Mevzuatımızda, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde[2] (“Yönetmelik”) 1 Şubat 2022 tarihinde yapılan değişiklikler ile tüketici değerlendirmelerine ilişkin bazı düzenlemeler getirilmiş durumdaydı.
  Kübra İslamoğlu Bayer

  Elektronik Ticaret Mevzuatında Sular Durulmuyor - Danıştay’dan Yürütmeyi Durdurma Kararı

  Değişikliklerle birlikte Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı olarak tanımlanan Pazaryeri İşletmecileri ile Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcı olarak tanımlanan Satıcılar, bir yandan getirilen değişikliklerin kendileri için ne gibi sonuçlar doğuracağını anlamaya çalışırken bir yandan da faaliyetlerini ve özellikle de e-ticaretle bağlantılı süreçlerle ilgili olarak akdettikleri sözleşmeleri bu mevzuat değişiklikleri ile birlikte getirilen yeni yükümlülüklere uyumlu hale getirmeye çalışıyorlardı. Nitekim önemli birçok yükümlülüğün yürürlük tarihi de geçtiğinden bu uygulama ve sözleşme değişikliklerinin birçoğu tamamlanmış oldu.
  Kübra İslamoğlu Bayer

  Data Protection & Privacy 2023 Guide for Turkey - 2

  Online marketing is governed by the Law on Regulation of Electronic Commerce No 6563, the By-Law on Commercial Communication and Commercial Electronic Messages as well as the DP Law.
  Kübra İslamoğlu Bayer

  Data Protection & Privacy 2023 Guide for Turkey - 1

  The right to protection of personal data is regulated under the Constitution of the Turkish Republic as an individual right since its amendment in 2010.
  Kübra İslamoğlu Bayer

  Kişisel Verilerin Korunması Kurumu'ndan Tiktok'a Ceza

  Kişisel Verilerin Korunması Kurumu ("Kurum"), TikTok hakkındaki çeşitli haberler ve şikayetler nedeniyle TikTok'a ilişkin yürüttüğü inceleme sonucunda TikTok'a 1,75 milyon TL idari para cezası verdi. Karar, Kurum'un internet sitesinde 1 Mart 2023 tarihinde yayınlandı.
  Kübra İslamoğlu Bayer

  Turkish Data Protection Authority Fines TikTok

  Turkish Data Protection Authority ("DP Authority") fined TikTok for TRY 1.75 million as a result of an investigation commenced against TikTok due to various news and complaints. The decision was published on DP Authority's website on March 1, 2023.
  Kübra İslamoğlu Bayer

  New Era for E-marketplaces and E-sellers/providers

  The Amendments to the Law on Electronic Commerce and the New Regulation on Electronic Commerce Intermediary Service Providers and Electronic Commerce Service Providers have entered into force in Turkey as of January 1, 2023. These impose significant obligations on e-marketplaces and e-commerce sellers/providers, with non-compliance resulting in administrative monetary fines of up to TRY 40 million. The obligations include providing identification information, establishing an internal communication system, complying with rules on receiving and confirming orders, removing unlawful content, obtaining an e-commerce license, and providing certain information required under the Tax Procedure Law. Additional obligations apply to operators and sellers/providers with a net transaction volume exceeding certain thresholds.
  Kübra İslamoğlu Bayer

  Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da Önemli Değişiklikler

  Bilindiği gibi 7 Temmuz 2022 tarihli Resmî Gazete’de, çevrim içi ortamda pazar yeri işleten ve gerek bu pazar yerlerinde gerek kendi internet sitelerinde satış yapan kişiler yönünden çok önemli yükümlülükler getiren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da (“Kanun”) yapılan değişiklikler (“Kanun Değişikliği”) yayımlanmıştı. Kanun Değişikliği ile getirilen değişikliklerin detaylandırılmasını amaçlayan Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik de 29 Aralık 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.
  Kübra İslamoğlu Bayer