Lawyers Ali Çetin

Ali Çetin

Ali Çetin

Esin Attorney Partnership

Practice Areas & Work Department

Banking & Finance

Capital Markets

Fintech


Languages

English

Turkish


Education

Koç University, Faculty of Law, Istanbul, 2021

Koç University, Economics, Istanbul, 2022

BRSA Releases Green Asset Regulation

The Banking Regulatory and Supervisory Authority ("BRSA") presented the Draft Communiqué on Green Asset Ratio ("Draft Communiqué") on the procedures and principles regarding the calculation and reporting of the green asset ratio and other key performance indicators determined for the calculation of banks' contribution to the financing of environmentally sustainable economic activities to the finance sector for comments and opinions. Within the scope of the Draft Communiqué, banks will be obliged to report their green asset ratio to the BRSA at certain intervals.

10.10.2023

BDDK Türk Lirası Kredi Kısıtlamalarını Netleştirdi

BDDK, bankalar ve finansal kuruluşlar dışında kalan ve bağımsız denetime tabi şirketlere uygulanan Türk Lirası nakdi ticari kredi kısıtlamalarına ilişkin yaptırım kararlarını kaldırdı. Karar kapsamında, söz konusu şirketlerin; Kredi kullandırılan veya kredi kullandırılmış sayılan tarihler itibarıyla durumlarının belirlenmiş olan sınırlamalara aykırılık teşkil etmediğini, Şirketlerin bağımsız denetime tabi olmadığını, Aykırılığın giderildiğinin belgelendirildiği tarih ile aykırılığın giderilmesini takip eden üç aylık hesap döneminin başlangıç tarihi arasındaki iş günleri itibarıyla hesaplanan sınırlamaların ortalamaları ile aykırılığın giderilmesini takip eden üç aylık hesap dönemi içerisindeki iş günleri itibarıyla hesaplanan sınırlamaların Sıkılaştırma Kararı kapsamında belirlenmiş olan sınırlamaları sağlayacağını, beyan ve taahhüt etmeleri halinde bu şirketlere uygulanan yaptırımlar kaldırılacak. Söz konusu şirketlerin, 10659 Sayılı Karar kapsamında aykırılıklarını gidererek iş günleri itibarıyla hesaplanan sınırlamaların ortalamalarına ilişkin beyan ve taahhütlerini onaylayan belgeleri sunacakları süre boyunca TL cinsinden yeni bir nakdi kredi kullanmaları durumunda Kararlar’da belirlenmiş olan usul ve esaslar çerçevesinde ilave belge vermelerine gerek olmayacak.

10.09.2023

BRSA Clarifies Turkish Lira Loan Restrictions

The Banking Regulatory and Supervisory Authority (BRSA) has tightened the restrictions on Turkish lira borrowing for non-financial institutions that are subject to independent audit. Companies must now declare and certify that their foreign currency assets do not exceed TRY 10 million, and even if exceeding TRY 10 million, their FX Assets do not exceed 5% of the greater of the net sales revenue of the last 1 year. Sanctions will be imposed on companies that violate these restrictions.

08.09.2023

Yeni Nesil Yönetim - Aile Şirketi Hisselerinin Yatirim Fonuna Devri

Son yıllarda ülkemizde Türk Lirası varlıklara yatırım yapılmasını teşvik etmek amacıyla farklı yatırım araçlarına oldukça özendirici teşvikler getirildiği görülmektedir. Bu teşviklerden en dikkat çekici olanı ise yatırım fonlarına getirilen vergi teşvikleridir. Sağlanan vergi teşvikleri, kurumları ve gerçek kişileri, hisse senedi yatırımlarını gerçekleştirirken yatırım fonlarına yönlendirmektedir.

27.04.2023

New Generation Management - Transfer of Family Company Shares to an Investment Fund

Taxation of the income to be obtained from the participation shares generated by transferring the shares to a VCIF is particularly advantageous for natural persons holding shares of publicly traded companies, as the table below demonstrates. Moreover, the gains of the VCIF itself are exempt from corporate income tax.

27.04.2023
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent