Lawyers Mert Yörüten

Mert Yörüten

Mert Yörüten

Ozbilen Aykut Attorney Partnership

Mert has been working for Ozbilen & Aykut Attorney Partnership since 2022. After receiving his undergraduate education at Istanbul Bahçeşehir University, he completed his internship in a reputable law firm in Turkey and received his lawyer’s license in 2021.


Practice Areas & Work Department

Fintech

AML&KYC Compliance

Data Protection & Privacy

Contracts Law

Consumer Law

Commercial Law

Dispute Resolution

 

Languages

English

Turkish


Memberships

İstanbul Bar Association

Rotaract Club İstanbul

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bilgi Notu

04.11.2023 tarih ve 32359 sayılı Resmî Gazete’de; Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)’nde değişiklik yapılmasına ilişkin Tebliğ (Sıra No:25) yayınlanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen Tebliğ hükümleri, Tebliğ yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

06.11.2023

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı Mevzuatında Yeni Düzenlemeler

7.10.2023 tarih ve 32332 sayılı Resmî Gazete’de; (a) Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para İhracı İle Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişik Yönetmelik”) ile (b) Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri İle Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişik Tebliğ”) Yayımlanmış olup elektronik para ihracı, ödeme hizmetleri sunulması, pay edinim ve devirleri, topluluk bulut bilişim dış hizmeti, uzaktan kimlik doğrulama vb. birçok hususta değişiklikler düzenlenmiştir.

12.10.2023

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Hakkında Bilgi Notu

Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 31/12/2023 tarihine kadar Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk Lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır.

01.08.2023

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları ile ilgili Mevzuatlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Bilgi Notu

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik ve Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikler, uyum sürelerinin 30 Eylül 2023'e kadar uzatılması şeklinde oldu. Bu değişiklikler, mevcut kuruluşların uyum süresi ve teknik gerekliliklerin yerine getirilmesi süresini kapsamaktadır.

04.07.2023

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları ile ilgili Mevzuatlarda Değişiklik

29.04.2023'te Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik ve tebliğ değişiklikleriyle, ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı alanında faaliyet gösteren kuruluşlar için uyum süreleri 30.06.2023'e kadar uzatıldı. Yönetmelik kapsamında, ön ödemeli araçlar, ödeme emri başlatma hizmeti, hesap bilgisi hizmeti, veri paylaşım servisleri ve faaliyet izni başvuruları için uyum sürelerine değişiklik yapıldı. Tebliğde ise, veri paylaşım servisi ve Hesap Hizmeti Sağlayıcısı başlıklı teknik yeterlilikler ve gerekliliklerin yerine getirilmesi sürecine dair uyum süreleri güncellendi.

02.05.2023
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent