Menu

  Lawyers Baran Güney

  Practice Areas & Work Department

  Intellectual Property

  Trademarks and Designs

  Copyrights

  IP Prosecution

  Anti-Counterfeiting

  Technology, Media and Telecom


  Languages

  English

  Turkish

  French


  Memberships

  Istanbul Bar Association

  Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı ve Beslenme Beyanlarına İlişkin Yeni Düzenlemeler

  "Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türk Gıda Kodeksi Beslenme Beyanları Yönetmeliği ile birlikte yürürlüğe giren yönetmelik, beslenme ve sağlık beyanları için önceki izin ve onay sürecini tamamen kaldırdı. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından hazırlanan kılavuzda, gıda ve takviye edici gıdalarda kullanılabilecek sağlık beyanları ve kurallar ayrıntılı olarak yer alıyor. Kayıtlı veya onaylı işletmeler tarafından üretilen veya ithal edilen ürünler, yönetmelik ve kılavuz hükümlerine uygunsa izin başvurusu yapmadan sağlık beyanları kullanılabilecek. Kurum, kamu sağlığı açısından gerekli gördüğü durumlarda sağlık beyanı kullanımını sınırlayabilir ve denetim mekanizmalarını işletebilir.
  Baran Güney

  New Regulations on Nutrition and Health Claims for Food and Food Supplements

  Turkey's Regulation on Health Claims for Food and Food Supplements has come into force, alongside the Turkish Food Codex Regulation on Nutrition Claims, repealing the previous Turkish Food Codex Regulation on Nutrition and Health Claims. The new regulations abolish the permission requirement for competent administrative authorities before making health claims for food and food supplements, introducing fundamental changes. A Guideline for Health Claims for Food and Food Supplements has been drafted by the Ministry of Health Turkish Pharmaceuticals and Medical Devices Authority, listing permitted health claims and detailed provisions. Health claims can be used without official permission, subject to certain conditions, and the Authority may limit their use to protect public health.
  Baran Güney

  Implementation of Guideline on Social Media Influencers

  Social media advertising is mainly regulated under Consumer Protection Law and the Advertising Regulation in Turkey. In 2021, the Advertisement Board drafted Guideline on Commercial Advertisement and Unfair Commercial Practices Conducted by Social Media Influencers”, which was prepared based on the Consumer Protection Law to serve as a basis for examinations of commercial advertisements and unfair commercial practices run by Social Media Influencers.
  Baran Güney

  Social Responsibility Awareness and Social Values in Advertisements

  The Advertisement Board rendered a guiding decision in September 2022 with respect to the advertisements published by an international fashion company operating in Turkey as well in which some food products particularly like bread and doughnuts covered with colourful toppings were placed together with some attractive shoes and sandals offered for sale.
  Baran Güney

  Advertisements Containing Price Information and Discount Sales Advertisements

  Advertising Regulation was amended in a way to include new measures and rules to regulate advertisements containing misleading price information and to protect consumers against unfair commercial practices.
  Baran Güney

  Regulations on Consumer Reviews and Complaints

  Specific rules for consumer reviews and publishing consumer complaints were introduced into Turkish law by amendments made to the Advertising Regulation effective as of March 2022.
  Baran Güney

  Advertisement Board’s Expanded Power: Blocking Access

  The traditional sanctions that the Advertisement Board used to apply were ordering administrative fine, correction decision and precautionary or temporary suspension decisions against advertisements which violate the legal rules for advertisements broadcasted in any media including internet.
  Baran Güney

  Çevre Dostu Ürünler, Yeşil Reklamlar!

  Son zamanlarda sık sık reklamlarda, tanıtımı yapılan ürünlerin veya hizmetlerin “eko”, “çevre dostu”, “doğa dostu” “yeşil” ve “geri dönüştürülebilir” olduğu konusunda reklam veren şirket tarafından ikna edilmeye mi çalışılıyorsunuz? Bir ürünün çevre dostu olması, ürünü satın alma ve kullanma tercihlerinizde etkili oluyor mu? Artık aslında yeterince “yeşil” olmayan ancak “yeşil” olduğu belirtilen ürünlere ilişkin reklamlara ayrılan sürenin sonuna mı geldik?
  Baran Güney

  Eco-Friendly Advertisements!

  When you watch the commercials, do you often feel like advertising companies are working hard to convince you that their products or services are “eco”, “environmentally friendly”, “nature friendly”, “green” and “recyclable”? Does environmentally-friendly feature of a product have any impact on your preference to purchase or use it? In fact, are we yet at the end of an era of advertising products that are not “green” enough but promoted to be “green”?
  Baran Güney

  Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar Hakkında Kılavuz Yayınlandı

  Reklam Kurulu'nun 13.12.2022 tarihli toplantısında kabul edilen "Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar Hakkında Kılavuz" yayınlandı. Bu kılavuz, ticari reklam ve uygulamalarda yer alan çevresel beyan ve görsellerin ilgili mevzuata uyumlu olmalarını sağlamak için hazırlandı. Kılavuz, çevresel beyanların hangi bilgilere yer vermesi gerektiği konusunda ayrıntılı açıklamalar içeriyor. Reklamlarda belirtilen çevresel beyanların hangi bölümlere veya süreçlere ilişkin olduğu açıkça belirtilmelidir. Çevre kirliliği veya atık birikmesine yol açabilecek tüketici davranışlarını özendiren reklamlardan kaçınılmalıdır. Bu kılavuzun reklamcılık alanında birçok karara yol göstereceği düşünülmektedir. Kılavuza Reklam Kurulu'nun resmi internet sitesinden ulaşılabilir.
  Baran Güney

  Sanction Against Shoe Ad Disrespecting Food

  The Advertisement Board's recent decision on an international fashion company's ad highlights the importance of respecting cultural values and social responsibility in advertising practices. The ruling, based on Article 7/2 of the Regulation on Commercial Advertisement and Unfair Commerce Practices, states that the company's use of food products alongside footwear disrespects food and violates the principles of fair competition. This decision sets a significant precedent for interpreting the sense of economic and social responsibility in advertisements.
  Baran Güney