Menu

  Lawyers Baran Güney

  Practice Areas & Work Department

  Intellectual Property

  Trademarks and Designs

  Copyrights

  IP Prosecution

  Anti-Counterfeiting

  Technology, Media and Telecom


  Languages

  English

  Turkish

  French


  Memberships

  Istanbul Bar Association

  Ticaret Unvanı Marka Hakkına Tecavüz Teşkil Eder Mi?

  Önceki tarihli tescilli bir markanın, başka biri tarafından ticaret unvanı ve işletme adı olarak kullanılmasının ve tescilinin, ticaret unvanının ayrıca bir markasal kullanımının bulunmadığı durumlarda, marka hakkına tecavüz yaratıp yaratmadığı, hem 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (“KHK”) hem de Sınai Mülkiyet Kanunu (”SMK”) döneminde bir çok uyuşmazlığa konu olmuş, mahkemeler yürürlükteki mevzuat hükümlerini ve somut uyuşmazlığın şartlarını dikkate alarak farklı yönlerde karar vermişlerdir.
  Baran Güney

  Can Trade Names Lead to Trademark Infringement in Turkey?

  Whether a trade name or business name can create trademark infringement and unfair competition, particularly in cases where the trade name is not used as a trademark, is a controversial issue in Turkey. This issue has been subject to numerous disputes under both Decree Law No. 556 Pertaining to Protection of Trademarks and the Industrial Property Code (the IP Code). The courts, by considering the applicable provisions of the legislation in force, as well as the specific facts of each dispute, have rendered decisions on this topic.
  Baran Güney

  Reklam Kurulu Tarafından Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz Yayınlandı

  Reklam Kurulu tarafından hazırlanan “Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz” (“Kılavuz”) Reklam Kurulu’nun 12.09.2023 tarihli ve 337 sayılı toplantısında ilke kararı olarak kabul edildi ve yayımlandı. Kılavuzun amacı; tüketici değerlendirmeleri ile ilgili temel ilkeler, bilgilendirme, kontrol süreci, aldatıcı kabul edilen durumlar ile yükümlülüklere ilişkin reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları ve reklamcılıkla ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlara yol göstermek olarak belirlenmiştir.
  Baran Güney

  The Guideline on Consumer Reviews Has Been Published

  The Guideline on Consumer Reviews (“Guideline”), enacted by the Advertisement Board at the meeting dated 12.09.2023 and numbered 337, has recently been published. The purpose of the Guideline is to inform advertisers, advertising agencies, media organizations and persons, institutions and organizations engaged in advertising activities on fundamental principles regarding consumer reviews, obligation of informing consumers and procedure for checking reviews before publication, along with commercial practices that are deemed misleading, and applicable responsibility and liability regime.
  Baran Güney

  Yeşil Vaatler: Reklam Verenler Gelecekte Sözlerini Tutabilecekler Mi?

  Günümüzde çevre duyarlılığının giderek artmasının etkisiyle; reklam verenler, ürünlerini ve hizmetlerini çevre dostu olarak tanıtarak ve tüketiciler nezdinde çevreye fayda sağladıkları algısını oluşturarak çevresel beyanları sıkça kullanmaktadır. Ancak gerçeğe aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olabilecek, onların çevreye duyarlılık duygularını istismar edebilecek, rakipler nezdinde haksızlığa sebep olabilecek nitelikte reklamların önlenebilmesi için; çevresel beyanların kullanımına ilişkin hukuki sınırların ayrıntılı olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
  Baran Güney

  Green or Simply Greenwashing?

  Turkish law regulates environmental claims in advertising to prevent false and misleading claims. The Regulation on Commercial Advertisements and Unfair Commercial Practices and the Advertisement Board's Guideline for Environmental Claims in Advertising establish three principles for environmental claims: Advertisements must not abuse consumers' environmental sensitivity or potential lack of knowledge. Environmental signs in advertisements cannot be used in a deceptive manner. Environmental claims must be substantiated by scientific proof and technical demonstrations. Aspirational environmental benefit claims are subject to special scrutiny by the Advertisement Board. Advertisers can use aspirational environmental claims only if the claims are included in a publicly available and verifiable strategy plan.
  Baran Güney

  Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı ve Beslenme Beyanı Kullanımı

  20 Nisan 2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemelerle gıda ve takviye edici gıdalarda sağlık beyanının kullanımına ilişkin mevzuat ile beslenme beyanlarına ilişkin mevzuatta kapsamlı değişiklikler yapıldı. Söz konusu değişikliklerle birlikte; beslenme beyanlarına ilişkin yeni düzenleme olan Türk Gıda Kodeksi Beslenme Beyanları Yönetmeliği ile gıda ve takviye edici gıdalarda sağlık beyanlarına ilişkin yeni düzenleme olan Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) yürürlüğe girmiştir ve 20 Nisan 2023 tarihine kadar sağlık beyanları ve beslenme beyanlarına ilişkin düzenlemelerin birlikte yer aldığı Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
  Baran Güney

  New Regulations on Nutrition and Health Claims for Food and Food Supplements / June 2023

  The Turkish Food Codex Regulation on Nutrition Claims and the Regulation on Health Claims for Food and Food Supplements have replaced the previous regulations. The Turkish Pharmaceuticals and Medical Devices Authority has drafted the Guideline on Health Claims for Food and Food Supplements. Under the new system, health claims listed in the Guideline can be used without official permission, provided they comply with the Regulation and Guideline. The Authority has monitoring and supervising powers. Companies must ensure compliance and provide requested information.
  Baran Güney

  Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı ve Beslenme Beyanlarına İlişkin Yeni Düzenlemeler

  "Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türk Gıda Kodeksi Beslenme Beyanları Yönetmeliği ile birlikte yürürlüğe giren yönetmelik, beslenme ve sağlık beyanları için önceki izin ve onay sürecini tamamen kaldırdı. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından hazırlanan kılavuzda, gıda ve takviye edici gıdalarda kullanılabilecek sağlık beyanları ve kurallar ayrıntılı olarak yer alıyor. Kayıtlı veya onaylı işletmeler tarafından üretilen veya ithal edilen ürünler, yönetmelik ve kılavuz hükümlerine uygunsa izin başvurusu yapmadan sağlık beyanları kullanılabilecek. Kurum, kamu sağlığı açısından gerekli gördüğü durumlarda sağlık beyanı kullanımını sınırlayabilir ve denetim mekanizmalarını işletebilir.
  Baran Güney

  New Regulations on Nutrition and Health Claims for Food and Food Supplements

  Turkey's Regulation on Health Claims for Food and Food Supplements has come into force, alongside the Turkish Food Codex Regulation on Nutrition Claims, repealing the previous Turkish Food Codex Regulation on Nutrition and Health Claims. The new regulations abolish the permission requirement for competent administrative authorities before making health claims for food and food supplements, introducing fundamental changes. A Guideline for Health Claims for Food and Food Supplements has been drafted by the Ministry of Health Turkish Pharmaceuticals and Medical Devices Authority, listing permitted health claims and detailed provisions. Health claims can be used without official permission, subject to certain conditions, and the Authority may limit their use to protect public health.
  Baran Güney

  Implementation of Guideline on Social Media Influencers

  Social media advertising is mainly regulated under Consumer Protection Law and the Advertising Regulation in Turkey. In 2021, the Advertisement Board drafted Guideline on Commercial Advertisement and Unfair Commercial Practices Conducted by Social Media Influencers”, which was prepared based on the Consumer Protection Law to serve as a basis for examinations of commercial advertisements and unfair commercial practices run by Social Media Influencers.
  Baran Güney

  Social Responsibility Awareness and Social Values in Advertisements

  The Advertisement Board rendered a guiding decision in September 2022 with respect to the advertisements published by an international fashion company operating in Turkey as well in which some food products particularly like bread and doughnuts covered with colourful toppings were placed together with some attractive shoes and sandals offered for sale.
  Baran Güney

  Advertisements Containing Price Information and Discount Sales Advertisements

  Advertising Regulation was amended in a way to include new measures and rules to regulate advertisements containing misleading price information and to protect consumers against unfair commercial practices.
  Baran Güney

  Regulations on Consumer Reviews and Complaints

  Specific rules for consumer reviews and publishing consumer complaints were introduced into Turkish law by amendments made to the Advertising Regulation effective as of March 2022.
  Baran Güney

  Advertisement Board’s Expanded Power: Blocking Access

  The traditional sanctions that the Advertisement Board used to apply were ordering administrative fine, correction decision and precautionary or temporary suspension decisions against advertisements which violate the legal rules for advertisements broadcasted in any media including internet.
  Baran Güney

  Çevre Dostu Ürünler, Yeşil Reklamlar!

  Son zamanlarda sık sık reklamlarda, tanıtımı yapılan ürünlerin veya hizmetlerin “eko”, “çevre dostu”, “doğa dostu” “yeşil” ve “geri dönüştürülebilir” olduğu konusunda reklam veren şirket tarafından ikna edilmeye mi çalışılıyorsunuz? Bir ürünün çevre dostu olması, ürünü satın alma ve kullanma tercihlerinizde etkili oluyor mu? Artık aslında yeterince “yeşil” olmayan ancak “yeşil” olduğu belirtilen ürünlere ilişkin reklamlara ayrılan sürenin sonuna mı geldik?
  Baran Güney

  Eco-Friendly Advertisements!

  When you watch the commercials, do you often feel like advertising companies are working hard to convince you that their products or services are “eco”, “environmentally friendly”, “nature friendly”, “green” and “recyclable”? Does environmentally-friendly feature of a product have any impact on your preference to purchase or use it? In fact, are we yet at the end of an era of advertising products that are not “green” enough but promoted to be “green”?
  Baran Güney

  Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar Hakkında Kılavuz Yayınlandı

  Reklam Kurulu'nun 13.12.2022 tarihli toplantısında kabul edilen "Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar Hakkında Kılavuz" yayınlandı. Bu kılavuz, ticari reklam ve uygulamalarda yer alan çevresel beyan ve görsellerin ilgili mevzuata uyumlu olmalarını sağlamak için hazırlandı. Kılavuz, çevresel beyanların hangi bilgilere yer vermesi gerektiği konusunda ayrıntılı açıklamalar içeriyor. Reklamlarda belirtilen çevresel beyanların hangi bölümlere veya süreçlere ilişkin olduğu açıkça belirtilmelidir. Çevre kirliliği veya atık birikmesine yol açabilecek tüketici davranışlarını özendiren reklamlardan kaçınılmalıdır. Bu kılavuzun reklamcılık alanında birçok karara yol göstereceği düşünülmektedir. Kılavuza Reklam Kurulu'nun resmi internet sitesinden ulaşılabilir.
  Baran Güney

  Sanction Against Shoe Ad Disrespecting Food

  The Advertisement Board's recent decision on an international fashion company's ad highlights the importance of respecting cultural values and social responsibility in advertising practices. The ruling, based on Article 7/2 of the Regulation on Commercial Advertisement and Unfair Commerce Practices, states that the company's use of food products alongside footwear disrespects food and violates the principles of fair competition. This decision sets a significant precedent for interpreting the sense of economic and social responsibility in advertisements.
  Baran Güney