Lawyers Baran Güney

Baran Güney

Baran Güney

Gün + Partners

Practice Areas & Work Department

Intellectual Property

Trademarks and Designs

Copyrights

IP Prosecution

Anti-Counterfeiting

Technology, Media and Telecom


Languages

English

Turkish

French


Memberships

Istanbul Bar Association

Reklamlarda Sosyal Sorumluluk Bilincinin Kapsamı Nasıl Değerlendirilir?

Reklam Kurulu, 9 Ocak 2024 tarihli toplantısında, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin reklamların ekonomik ve sosyal sorumluluk bilinci içinde hazırlanması gerektiğine ilişkin hükmüne ilişkin çarpıcı bir karar verdi.

06.05.2024

How to Evaluate Social Responsibility in Advertisements?

The Advertisement Board made a striking decision at its meeting on January 9, 2024.

05.05.2024

Trademark Filing History May Result in Finding of Bad Faith Under Turkish Law

It is widely accepted in the literature[1] and decisions of the Court of Cassation[2] (“CoC”) that an applicant's attempt to create a trademark portfolio by trying to register other well-known trademarks can be sufficient to constitute proof of bad faith.

06.03.2024

Tüketici Değerlendirmelerinde Yakın Takip Dönemi

İnternet üzerinde yapılan alışverişlerde tüketici değerlendirmeleri büyük önem taşıyor. Bu değerlendirmeler sayesinde tüketicilerin satın almayı değerlendirdiği ürün ya da hizmetin özellikleri ile kalitesi bakımından ve müşteriye gösterdiği özen bakımından bir kanaat oluşturması mümkün olabiliyor.

16.01.2024

Aggravated Scrutiny for Consumer Reviews

Consumer reviews are of great importance in online shopping as they enable consumers to form their opinion in terms of the features and quality of the products or services that they consider purchasing and the care and professionalism the sellers and providers present to consumers.

16.01.2024

Ticaret Unvanı Marka Hakkına Tecavüz Teşkil Eder Mi?

Önceki tarihli tescilli bir markanın, başka biri tarafından ticaret unvanı ve işletme adı olarak kullanılmasının ve tescilinin, ticaret unvanının ayrıca bir markasal kullanımının bulunmadığı durumlarda, marka hakkına tecavüz yaratıp yaratmadığı, hem 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (“KHK”) hem de Sınai Mülkiyet Kanunu (”SMK”) döneminde bir çok uyuşmazlığa konu olmuş, mahkemeler yürürlükteki mevzuat hükümlerini ve somut uyuşmazlığın şartlarını dikkate alarak farklı yönlerde karar vermişlerdir.

06.11.2023

Can Trade Names Lead to Trademark Infringement in Turkey?

Whether a trade name or business name can create trademark infringement and unfair competition, particularly in cases where the trade name is not used as a trademark, is a controversial issue in Turkey. This issue has been subject to numerous disputes under both Decree Law No. 556 Pertaining to Protection of Trademarks and the Industrial Property Code (the IP Code). The courts, by considering the applicable provisions of the legislation in force, as well as the specific facts of each dispute, have rendered decisions on this topic.

01.11.2023

Reklam Kurulu Tarafından Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz Yayınlandı

Reklam Kurulu tarafından hazırlanan “Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz” (“Kılavuz”) Reklam Kurulu’nun 12.09.2023 tarihli ve 337 sayılı toplantısında ilke kararı olarak kabul edildi ve yayımlandı. Kılavuzun amacı; tüketici değerlendirmeleri ile ilgili temel ilkeler, bilgilendirme, kontrol süreci, aldatıcı kabul edilen durumlar ile yükümlülüklere ilişkin reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları ve reklamcılıkla ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlara yol göstermek olarak belirlenmiştir.

25.09.2023
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent