Menu

  Lawyers Gizem Nur Yıldırım

  Practice Areas & Work Department

  Information Technology & Communications

  International Commercial & Trade

  Healthcare


  Education

  Koç University, Faculty of Law, Istanbul, 2021.

  Koç University, International Relations, Istanbul, 2021.


  Bar Admission

  Admitted to Istanbul Bar, 2022.


  Languages

  Turkish

  English

  Esin - Sağlık & Yaşam Bilimleri Bülteni

  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu geçtiğimiz haftalarda, (AB) 2017/745 sayılı Tüzük hakkında duyuru, Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar Ruhsatlandırma Yönetmeliği ve Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’ni yayımladı.
  Gizem Nur Yıldırım

  Esin - Healthcare & Life Sciences Newsletter

  TİTCK recently published an announcement regarding EU Regulation No. 2017/745, Regulation on Marketing Authorization of Foods for Special Medical Purposes and Regulation on Marketing Authorization of Traditional Herbal Medicinal Products.
  Gizem Nur Yıldırım

  Healthcare & Life Sciences Newsletter

  The Turkish Pharmaceuticals and Medical Devices Authority (“TİTCK”) recently published the Regulation on the Duties, Authorities and Responsibilities of the National Control Laboratory of the Turkish Pharmaceuticals and Medical Devices Authority Guideline on the Pharmacovigilance System, an announcement regarding European Union (EU) Implementing Regulations No. 2022/2346 and No. 2022/2347 and an announcement on Medical Device Clinical Trials.
  Gizem Nur Yıldırım

  Sağlık & Yaşam Bilimleri Bülteni

  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“Kurum”) geçtiğimiz haftalarda, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Ulusal Kontrol Laboratuvarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Farmakovijilans Sistemi Kılavuzu, (AB) 2022/2346 Sayılı ve (AB) 2022/2347 Sayılı Uygulama Tüzükleri hakkında duyuru ve Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Hakkında duyuru yayımladı.
  Gizem Nur Yıldırım