Lawyers İrem Sevinç Cantürk

İrem Sevinç Cantürk

İrem Sevinç Cantürk

NSN Law Firm

Practice Areas & Work Department

Commercial & Corporate Law

Advertising, Media & Entertainment Law


Languages

English

Turkish


Education

Istanbul University, Faculty of Law (LLB, 2021)

Advertising Board Published the Report on Supplementary Food Advertisements!

Following the 342nd session of the Advertising Board ("the Board") which addressed the reinforcement of daily diet and health claims, the Board published the Supplementary food Advertising Report ("the Report") on 26.02.2024, outlining the general contours of the supplementary food sector and presenting a comprehensive sector analysis for the year 2023.

02.04.2024

Reklam Kurulu Takviye Edici Gıda Reklamları Raporunu Yayınladı!

Ana gündemini takviye edici gıdalar ve sağlık beyanlarının oluşturduğu Reklam Kurulu’nun (“Kurul”) 342.toplantısının hemen akabinde, Kurul, 26.02.2024 tarihinde yayınladığı 2023 yılı için Takviye Edici Gıda Reklamları Raporu (“Rapor”) ile takviye edici gıdalara ilişkin sektörün genel hatlarını çizerek kapsamlı bir sektör analizi ortaya koymuştur.

28.03.2024

Reklam Hukuku Bülteni - Şubat 2024

Reklam Kurulu Başkanlığı tarafından 10.10.2023 tarihinde yapılan 338, 14.11.2023 tarihinde yapılan 339, 12.12.2023 tarihinde yapılan 340 ve 09.01.2023 tarihinde yapılan 341 sayılı Kurul toplantıları kapsamında önemli noktalara işaret eden kararları ...

22.03.2024

Reklam Kurulu Tarafından Dijital Mecralarda Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Araştırma Raporunu Açıklandı!

Reklam Kurulu (“Kurul”) “Dijital Tüketicinin Korunması Projesi/Faz I: Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar” adlı proje kapsamında “Dijital Mecralarda Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Araştırma Raporu” (“Rapor”) 12.01.2024 tarihli duyuru (“Duyuru”) ile yayınlandı. Rapor kapsamında yapılan araştırmalar ile dijital reklamcılık sektöründe tüketicilerin karşı karşıya kaldığı karanlık ticari tasarımlar gibi reklam ve uygulamalara ilişkin sorunları ortaya koymak ve sektörel farkındalığı artırmak hedeflenmiştir.

19.01.2024

The Advertising Board Announced Research Report on Advertising and Unfair Commercial Practices in Digital Channels!

The Advertising Board (“Board”) has released the "Research Report on Digital Advertising and Unfair Commercial Practices" (“Report”) under the project titled “Digital Consumer Protection Project/Phase I: Advertising and Unfair Commercial Practices” in an announcement dated January 12, 2024 (“Announcement”).

16.01.2024

Anonim ve Limited Şirketlerde Asgari Sermaye Tutarları Artırıldı

Anonim ve limited şirketler için en az sermaye tutarının artırılmasına ilişkin 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) 25.11.2023 tarih ve 32380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

01.12.2023

Minimum Capital Amounts for Joint-Stock and Limited Liability Companies Have Been Increased

Presidential Decision No. 7887 ("Decision"), regarding the increase of the minimum capital amount for joint-stock and limited liability companies was published in the Official Gazette dated 25.11.2023 and numbered 32380.

01.12.2023

ChatGPT is Taken into Advertising Board's Consideration for the First Time

At the Advertising Board (“Board”) meeting numbered 337 held on 12.09.2023, the Board ("Board") examined advertisements created through artificial intelligence programs for the first time. The Board determined that 3 advertisements created through ChatGPT violated the legislation and decided to impose sanctions.

18.10.2023
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent