Lawyers Nihan Ünal

Nihan Ünal

Nihan Ünal

Hergüner Bilgen Üçer Attorney Partnership

Nihan Ünal is an associate at Hergüner Bilgen Üçer.

Ms. Ünal assists with all areas of competition, including merger and acquisition notifications, investigation processes, contract notifications for exemption to the Turkish Competition Authority, compliance programs, as well as giving trainings and advice on legal matters related to competition law.

Ms. Ünal also has experience working with corporate clients on all areas of general corporate law as well as assisting clients with company incorporation, drafting, review, and revising day-to-day business contracts, obtaining work permits, and assistance with employment law matters.

Avrupa Komisyonu Yeni İlgili Pazar Rehberi’ni Yayımladı

Avrupa Komisyonu geçtiğimiz günlerde, 2020 yılından bu yana sürdürdüğü çalışmaları nihayetlendirerek hazırladığı yeni İlgili Pazarın Tanımlanmasına İlişkin Rehber’i (The European Commission’s Market Definition Notice, “İlgili Pazar Rehberi” veya “Rehber”) yayımladı. 1997'de yürürlüğe girdiğinden bu yana ilk kez güncellenen Rehber, Rekabet Kurumu’nun İlgili Pazarın Tanımlanmasına İlişkin Kılavuz’un (“Kılavuz”) mehaz mevzuatını oluşturmaktaydı. Yeni Rehber ile getirilen değişiklikleri ve bu değişiklikler sonrasında Avrupa Birliği (“AB”) ile Türkiye’deki durumun karşılaştırmalı analizini sizler için derledik. Neden Bu Değişikliğe Gidildi?

21.02.2024

The European Commission Releases New Guidance on Market Definition

The European Commission has recently finalised studies that have been ongoing since 2020 and has published a new European Commission Notice on Market Definition (“Market Definition Notice” or the “Notice”). The Notice, revised for the first time since entering into force in 1997, establishes the main legislation on which the Turkish Competition Authority’s Guidelines on the Definition of the Relevant Market (“Guidelines”) is modelled.

20.02.2024

2023 Yılı Birleşme Devralma Görünüm Raporu Yayınlandı

Rekabet Kurumu, 5 Ocak 2024 tarihinde 2023 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu’nu (“Rapor”) yayımladı. Rapor, 2023 yılındaki birleşme ve devralma işlemlerinin istatistiklerini ve önceki yıllarla karşılaştırmaları sağlayarak 2023 yılında Türkiye'deki birleşme ve devralmalara ilişkin kapsamlı bir görünüm sağlamaktadır.

29.01.2024

The Mergers and Acquisitions Overview Report for 2023 has been Published

On 5 January 2024, the Turkish Competition Authority (“TCA”) published its Mergers and Acquisitions Overview Report for 2023 (“Report”) on its website. The Report includes a comprehensive overview of merger control in Turkey in 2023 by providing statistics for merger control cases that took place in 2023 as well as comparisons with previous years.

29.01.2024

Pişmanlık Yönetmeliği Güncellendi

Pişmanlık Yönetmeliği olarak da anılan Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) üzerinde bir süredir güncelleme çalışmaları yapılmaktaydı. Önemli değişiklikler içeren Taslak Yönetmelik üzerine görüş toplama çalışmaları tamamlandıktan sonra değişiklikler içeren Yönetmelik 16 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. 2009 yılından bu yana yürürlükte olan aynı adı taşıyan düzenlemeyi (“Mülga Yönetmelik”) ilga eden Yönetmelik, kartellerin tespiti için Rekabet Kurumu ile işbirliği yapan teşebbüsler ile teşebbüs yöneticileri ve çalışanları hakkında uygulanacak para cezalarından muafiyeti ve yapılacak indirimlere ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

04.01.2024

The Leniency Regulation Has Been Updated

The Regulation on Active Cooperation for Detecting Cartels, also known as the Leniency Regulation (“Regulation”), has been subject to the revision process for a while. Having completed the consultation works on the Draft Regulation with significant amendments, the amended Regulation was published in the Official Gazette dated 16 December 2023. Abolishing the previously effective 2009 version under the Regulation (“Abolished Regulation”), the Regulation introduces procedures and principles regarding immunity from or the reduction of administrative fines for undertakings, managers, and employees of undertakings who cooperate with the Competition Authority to detect cartels.

29.12.2023

Hergüner Aylık Rekabet Bülteni - Kasım 2023

Rekabet Kurulu, 07.11.2023 tarihinde Photomath Inc.ın (“Photomath”) tek kontrolünün Google LLC (“Google”) tarafından devralınmasına izin verdiği kararını1 ve 07.11.2023 tarihinde NuVasive Inc’in (“NuVasive”) tek kontrolünün Globus Medical Inc (“Globus”) tarafından devralınmasına izin verdiği kararını2 resmî internet sitesinde yayınladı. Kararlara konu işlemler rekabet hukuku literatüründe “ters üçlü birleşme” veya “ters üçgen birleşme” olarak adlandırılan, Kurul tarafından “devralma” olarak kabul edilen “görünüşte birleşme” işlemlerdir

20.12.2023

Hergüner Competition Monthly - November 2023

The Board published its decisions1 approving Google LLC (“Google”)’s acquisition of sole control over Photomath Inc. (“Photomath”) and its decision2 approving Globus Medical Inc. (“Globus”)’s acquisition of sole control over NuVasive Inc. (“NuVasive”) on 07.11.2023 on its website. The transactions subject to the decisions are “apparent mergers”, defined as “reverse triangular mergers” in the competition law doctrine, and are considered as “acquisitions” by the Board.

20.12.2023
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent