Menu

  Contributors Özoğul Yenigün & Partners

  Contact Information
  • Address: Halaskargazi Mah. Kuyumcu İrfan Sok. No.7 D.2 34371 Nişantaşı, Şişli, İstanbul
  • Email: [email protected]
  • Phone: +90 (212) 356 20 00
  • Website: www.ozogulyenigunpartners.com

  Özoğul Yenigün & Partners is a law office in İstanbul that provides its national and international clients with legal services in various fields, especially in Labor & Employment Law, Commercial Law, Corporate Law, Maritime Law, Personal Data Protection Law, and Information & Technology Law.

  The firm provides legal consultancy services mostly to corporate companies and entities functioning in different sectors from FMCG to Technology & Robotics, and carries out dispute resolution processes including litigation, mediation and arbitration in different languages: English, French, German and Turkish.

  Ozogul Yenigun & Partners monitors today’s problems and improvements in all fields of law with its team of qualified lawyers and assisting professionals; performs academic studies to pinpoint, interprets and solves problems of the trade, business, and law sectors; and analyses the needs of its national and international clients to develop the best solutions which appeal to their utmost interest.

  Key Contacts

  Labor & Employment Law, Maritime Labor & Commercial Law
  Dispute Resolution, Real Estate & Zoning Law
  Corporate & Commercial Law, Information & Technology Law
  Data Protection Law, Information & Technology Law
  Dispute Resolution, Real Estate & Zoning Law
  Labor & Employment, Dispute Resolution
  Labor & Employment Law, Maritime Labor & Commercial Law
  Corporate & Commercial Law, Information & Technology Law
  Litigation & Dispute Resolution, Commercial & Corporate Law, Contracts Law
  Data Protection Law, Information & Technology Law

  İşçinin 29 Ekim Çalışmasının İlgili Yasal Mevzuat Çerçevesinde Değerlendirilmesi

  4857 sayılı İş Kanunu (“İş Kanunu”) kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da (“UBGTK”) ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa dahi, bir iş karşılığı o günün ücretlerinin tam olarak ödenmesi gerekmektedir. Kanunda sayılan diğer ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmaların aksine, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda işçinin çalışma yapması durumu ve hukuki sonuçları birtakım faklılılar arz etmektedir. Bu itibarla, uygulamada da yer etmiş bu konuya ilişkin genel esasları, ilgili yasal mevuzat ve içtihatlar çerçevesinde işbu yazımızda değerlendirmekteyiz.
  Evrim Uygur Yamaner
  Berrak Kayan

  Mutual Termination Agreements under Turkish Labour Law (“MTA’s”)

  As a result of the “freedom of contract” principle, which is accepted in all cases except for the special restrictions in Turkish Code of Obligations no. 6098 (“TCO”), the employer and the employee may terminate the employment contract at any time with a mutual agreement. At this point, there is no difference whether the employment contract is indefinite or fixed-term.
  Evrim Uygur Yamaner
  Berrak Kayan

  Yargıtay İçtihatları Çerçevesinde Aralıklı (Fasılalı) Çalışmaların Kıdem Tazminatına ve Yıllık İzin Ücretine Etkisi

  Aynı işveren bünyesinde, işverenin aynı veya farklı işyerlerinde, farklı iş akitleri kurulması suretiyle aralıklı olarak yapılan çalışmalara “aralıklı çalışma” veya “fasılalı çalışma” denilmektedir. Fasılalı çalışma, çalışanın bir işyerinde bir süre çalıştıktan sonra ayrılması ve aradan vakit geçtikten sonra aynı işveren bünyesinde çalışmaya devam etmesi olarak da ifade edilmektedir. Fasılalı çalışmalarda önceki dönem çalışmalarının kıdem tazminatına ve yıllık izin ücretine etkisi farklılıklar göstermektedir, bu husus pek çok uyuşmazlığa konu olmuş ve bu uyuşmazlıklar yerleşik içtihatlar zemininde netliğe kavuşturulmuştur.
  Evrim Uygur Yamaner
  Mete Rıza Nemlioğlu

  Cumartesi Gününün Yıllık İzin Hesabında Değerlendirilmesi

  4857 sayılı İş Kanunu’nun (“Kanun”) 56/5 maddesinde yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmadığı düzenlenmiştir. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’un 3. maddesinde ise hafta tatilinin pazar günü olduğu belirtilmiş olup cumartesi günü hafta tatili olarak sayılmamıştır. Bu sebeple, kural olarak Cumartesi günü de iş günüdür ve hafta tatili olarak sayılmamaktadır.
  Evrim Uygur Yamaner
  Zeynep Bağır

  Assessment of Saturday in Annual Leave Calculation

  In principle, Saturday is also a working day and is not considered within weekly rest period. Accordingly, in a place where the employee works five days a week, in other words between Monday and Friday, in the calculations regarding the annual leave period Saturdays are not considered as a weekly rest period in the calculations regarding the annual leave period. However, if it is explicitly agreed in the labour agreement concluded between the parties that Saturday is a "weekly rest period", it shall be considered as a weekday or general holiday as stated in Article 56 of the Law and shall be deducted from the annual leave period.
  Evrim Uygur Yamaner
  Zeynep Bağır