Akıncı İnşaat Bülteni

18.01.2023

Contents

İnşaat Ciro Endeksi Geçen Yıla Göre Artış Gösterdi

TÜİK tarafından inşaat sektörüne yönelik açıklanan ciro endeksi, geçtiğimiz yıla göre toplamda %124, geçen aya göre %3,9 artış gösterdi. Bina inşaatlarında yıllık değişimin %100, bina dışı yapı inşaatlarında ise %123 ve özel inşaat faaliyetlerinde %140 olduğu görüldü. Buna karşın inşaat ciro endekslerinin yıllık artış hızında geçen aya göre azalış meydana geldiği gözlemlendi.


FIDIC, Yolsuzlukla Mücadele Konferansı Düzenledi

FIDIC, 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Gününde inşaat sektöründe yolsuzlukla mücadeleyi ve yolsuzlukla mücadeleye yönelik alınabilecek aksiyonları konu alan bir konferans düzenledi. FIDIC Yönetim Bütünlüğü Komitesi tarafından düzenlenen konferansta ayrıca FIDIC tarafından hazırlanan yolsuzluk hakkında bilinmesi gereken önemli sorunları irdeleyen rapor kamuoyuna sunuldu. Konferansta FIDIC CEO’su Nelson Ogunshakin Obe, başkan yardımcısı Richard Stump ve inşaat sektörünün yetkin isimleri inşaat sektöründe yolsuzlukla mücadeleyle ilgili fikirlerini paylaştılar.


İş Sahibince Aksi İspat Edilmedikçe İşin Yüklenici Tarafından Yapıldığının Kabulü Gerekir

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, İşverence aksi ispat edilmedikçe inşaatın yüklenici tarafından tamamlandığının kabul edilmesi gerektiğine karar vermiştir. Yargıtay kararında bu kabulün fiili karine niteliğinde olduğunu ve Yüklenicinin eseri tamamlamadığını, yüklenicinin işi terk ettiğini, sözleşmenin bu suretle sona erdiğini ve işi bir başka yükleniciye tamamlatmak zorunda kaldığını İşverenin ispat etmesi gerektiğini belirterek işin tamamını yüklenicinin yapmadığına dair somut deliller üretemeyen iş sahibinin temyiz başvurusunu reddetmiştir.


Tagged with: Akıncı Law Office, Asena Eren Arıoğlu, Ziya Akıncı, Construction

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent