Akıncı İnşaat Bülteni - Haziran 2023

22.06.2023

Contents

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 12 Mayıs 2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlandı.

1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecek yönetmelik uyarınca konut niteliğindeki yapılarda ticari zemin kat yüksekliği 4,5 metreyi aşamayacak, kısa kolonlar oluşturulamayacak, güvenlik sebebiyle asma katlar ve 4 kat ve üzeri yapılarda kapalı çıkma yapılamayacak.

Bu hususlara ek olarak, binaların birbirine çarpmasını engellemek için bırakılması gereken deprem derz boşluğu kadar mesafenin, parsel sınırlarından itibaren bırakılması zorunlu olacak. Ayrıca yönetmelik kapsamında inşaat mühendisi ve mimarlar açısından binaların kat yüksekliğine bağlı olarak farklı tecrübe derecelerine sahip olma zorunluluğu getirildi.


FIDIC Sözleşme Kullanıcıları Bülteni Yayımlandı

FIDIC Sözleşme Kullanıcıları Bülteni’nin 10. sayısı, 5 Haziran 2023 tarihinde yayınlandı. Bülten, yeni FIDIC sözleşme belgeleri üzerindeki önemli çalışmalara, yeni sözleşme rehberlerinin ve baskıların tanıtımlarına, sektörde öncü konferanslara değinmektedir.

Bülten kapsamında; yeni FIDIC sözleşmeler rehberinin basılı kopyası yayımlandı, Paris’te ICC-FIDIC iş birliğinde düzenlenecek Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlık Çözümü Konferansı’na dair bilgilendirmeye ve Avrupa-Orta Doğu-Afrika bölgesi için düzenlenen FIDIC Sözleşme Kullanıcıları Konferansı hakkında yayımlanan rapora yer verildi.


Yükleniciye Projelerin Hazırlanması ve Yapı Ruhsatının Temini İçin Yetki ve Süre Vermek Gerekir

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, yükleniciye yapı kayıt belgesi alması için yetki ve süre veren, ancak gerekli projelerin hazırlanması ve yapı ruhsatının temini için süre vermeyen ilk derece mahkemesi kararını bozmuştur.

Yüksek mahkeme kararında, yükleniciye inşaat için gerekli projeleri hazırlayarak inşaatı yasal hale getirmesi ve yapı ruhsatı alabilmesi için mahkeme tarafından yeterli sürenin verilmesi ve böylece inşaatın yasal hale getirilmesi, ancak yüklenici tarafından verilen süre içerisinde gerekli projelerin hazırlanmaması ve yapı ruhsatının alınmaması durumunda inşaatın ekonomik değerinden bahsedilemeyeceğinden yüklenicinin açtığı davanın reddine karar verilmesi gerektiğini belirtmiştir.


Tagged withAkıncı Law OfficeZiya Akıncı, Asena Eren ArıoğluConstruction

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent