Menu

    İsviçre'de Harcamalar Üzerinden Vergilendirme

    1. İsviçre Hakkında Birkaç Söz

    İsviçre, vergi kanunları açısından oldukça gelişmiş bir ülkedir (özellikle Kurumlar vergisi alanında). Bununla birlikte, ilgili siyasi aktörlerin İsviçre’nin varlıklı bireyler için süregelen çekiciliğini sürdürme ve güvenilir bir ortak olarak kalma isteği ve kabiliyeti muhtemelen hiç bu kadar fazla olmamıştı. İsviçre kantonlarının çoğunda gerçek kişiler için süregelen sabit oranlı vergi uygulamasının korunması ya da gerçek kişileri, özellikle de (genellikle tam vergi muafiyetinden yararlanan) murisin doğrudan altsoyunu teşkil eden varisleri dezavantajlı duruma düşürecek olan %20'lik yeni genel veraset ve intikal vergisi teklifinin seçmenlerin büyük bir çoğunluğu tarafından reddedilmesi İsviçreli seçmenlerin, varlıklı kesim üzerindeki vergi yükünü artırmayı amaçlayan istilacı önerileri sistematik ve tutarlı bir şekilde reddetme yönündeki tutumunun göstergesidir.<

    To read this article and discover more pleaseregister for free
    This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.