Menu

  Lawyers Veysel Oruclar

  Veysel Oruclar's areas of practice include national and international tax law as well as criminal tax law. He advises companies and private individuals on tax matters and assists them in the preparation of tax returns and in tax proceedings. Another focus of Veysel Oruclar's professional practice is advising and representing clients in the areas of commercial, corporate and social security law as well as general private and contract law.

  In addition to his practice as an attorney at ATAG Attorneys Ltd, he is a lecturer in tax law at the HSO Business and IT School and the KV Business School Zurich for tax law.


  Practice Areas & Work Department

  General Private and Contract Law

  Banks and Financial Markets

  Corporate and Commercial Law

  Immigration and Relocation

  Private Clients

  Litigation and Arbitration

  Tax Law

   

  Languages

  German

  Turkish

  English

  French


  Memberships

  Basel Bar Association

  Zurich Bar Association

  Swiss Bar Association

  Basel Lawyers' Association

  International Fiscal Association Swiss Branch (IFA Switzerland)

  EXPERTsuisse (Swiss Expert Association for Audit, Tax and Fiduciary)

  PRO IURE

  AlumniBasel

  Bilgisayar Mühendisleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği

  Araştırma ve Geliştirme için Ek Kesinti

  19 Mayıs 2019 tarihinde İsviçre seçmenleri Vergi Reformu ve AHV Finansmanı Federal Yasasını (STAF) onaylayarak kantonlara belirli koşullar altında araştırma ve geliştirme faaliyetleri (Ar-Ge) için vergi indirimi sağlama seçeneği sunmuştur. STAF'a dayanarak, 1 Ocak 2020'den itibaren kantonlar isteğe bağlı olarak İsviçre'de yapılan araştırma ve geliştirme harcamaları için kantonal ve toplumsal kâr vergisinde en fazla %50 oranında ek bir indirim sağlayabilir. Federal düzeyde ek bir kesinti yapılmamaktadır.
  Veysel Oruclar

  İsviçre ile Türkiye Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması

  İsviçre ile Türkiye arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması 1 Ocak 1972 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Birkaç değişiklik dışında, anlaşma bugün hala yürürlüktedir ve değişmemiştir. Akit Ülke'lerin vatandaşları ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler ve geride kalanlar, Anlaşma aksini öngörmedikçe, diğer Akit Ülke'nin mevzuatı kapsamındaki hak ve yükümlülükleri bakımından o Akit Ülke'nin vatandaşları ile aynı muameleyi görürler.
  Veysel Oruclar

  Social Security Agreement between Switzerland and Turkey

  The Social Security Agreement between Switzerland and Turkey entered into force on 1 January 1972. With the exception of a few amendments, the agreement is still in force and unchanged today. 1. Scope of the agreement 1.1. Personal scope Nationals and their dependants and survivors of the Contracting Countries shall be treated in the same way as nationals of that Contracting Country as regards their rights and obligations under the legislation of the other Contracting Country unless the Agreement provides otherwise. Turkish and Swiss nationals who are entitled to social security benefits in one of the Contracting Countries shall receive these benefits in full as long as they reside in the territory of that Contracting Country. If a national of one of the two Contracting Countries who is entitled to benefits moves to a third country, he must be granted benefits to the same extent as those granted by that country to its own nationals residing there.
  Veysel Oruclar

  İsviçre'de Harcamalar Üzerinden Vergilendirme

  İsviçre, vergi kanunları açısından oldukça gelişmiş bir ülkedir (özellikle Kurumlar vergisi alanında). Bununla birlikte, ilgili siyasi aktörlerin İsviçre’nin varlıklı bireyler için süregelen çekiciliğini sürdürme ve güvenilir bir ortak olarak kalma isteği ve kabiliyeti muhtemelen hiç bu kadar fazla olmamıştı. İsviçre kantonlarının çoğunda gerçek kişiler için süregelen sabit oranlı vergi uygulamasının korunması ya da gerçek kişileri, özellikle de (genellikle tam vergi muafiyetinden yararlanan) murisin doğrudan altsoyunu teşkil eden varisleri dezavantajlı duruma düşürecek olan %20'lik yeni genel veraset ve intikal vergisi teklifinin seçmenlerin büyük bir çoğunluğu tarafından reddedilmesi İsviçreli seçmenlerin, varlıklı kesim üzerindeki vergi yükünü artırmayı amaçlayan istilacı önerileri sistematik ve tutarlı bir şekilde reddetme yönündeki tutumunun göstergesidir.
  Veysel Oruclar