Menu

  Lawyers Veysel Oruclar

  Veysel Oruclar's areas of practice include national and international tax law as well as criminal tax law. He advises companies and private individuals on tax matters and assists them in the preparation of tax returns and in tax proceedings. Another focus of Veysel Oruclar's professional practice is advising and representing clients in the areas of commercial, corporate and social security law as well as general private and contract law.

  In addition to his practice as an attorney at ATAG Attorneys Ltd, he is a lecturer in tax law at the HSO Business and IT School and the KV Business School Zurich for tax law.


  Practice Areas & Work Department

  General Private and Contract Law

  Banks and Financial Markets

  Corporate and Commercial Law

  Immigration and Relocation

  Private Clients

  Litigation and Arbitration

  Tax Law

   

  Languages

  German

  Turkish

  English

  French


  Memberships

  Basel Bar Association

  Zurich Bar Association

  Swiss Bar Association

  Basel Lawyers' Association

  International Fiscal Association Swiss Branch (IFA Switzerland)

  EXPERTsuisse (Swiss Expert Association for Audit, Tax and Fiduciary)

  PRO IURE

  AlumniBasel

  Bilgisayar Mühendisleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği

  Araştırma ve Geliştirme için Ek Kesinti

  19 Mayıs 2019 tarihinde İsviçre seçmenleri Vergi Reformu ve AHV Finansmanı Federal Yasasını (STAF) onaylayarak kantonlara belirli koşullar altında araştırma ve geliştirme faaliyetleri (Ar-Ge) için vergi indirimi sağlama seçeneği sunmuştur. STAF'a dayanarak, 1 Ocak 2020'den itibaren kantonlar isteğe bağlı olarak İsviçre'de yapılan araştırma ve geliştirme harcamaları için kantonal ve toplumsal kâr vergisinde en fazla %50 oranında ek bir indirim sağlayabilir. Federal düzeyde ek bir kesinti yapılmamaktadır.
  Veysel Oruclar

  İsviçre ile Türkiye Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması

  İsviçre ile Türkiye arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması 1 Ocak 1972 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Birkaç değişiklik dışında, anlaşma bugün hala yürürlüktedir ve değişmemiştir. Akit Ülke'lerin vatandaşları ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler ve geride kalanlar, Anlaşma aksini öngörmedikçe, diğer Akit Ülke'nin mevzuatı kapsamındaki hak ve yükümlülükleri bakımından o Akit Ülke'nin vatandaşları ile aynı muameleyi görürler.
  Veysel Oruclar

  Social Security Agreement between Switzerland and Turkey

  The Social Security Agreement between Switzerland and Turkey, effective since 1 January 1972, applies to social insurance, pensions, and family allowances for nationals and dependents of both countries. The agreement provides that gainfully employed individuals will be subject to the legislation of the country where they perform the activity, but there are exceptions to this. The agreement grants ordinary and extraordinary pensions, unemployment benefits, and disability insurance rehabilitation measures to Turkish and Swiss nationals, under specific conditions. The contribution periods completed under Swiss and Turkish legislation are considered when calculating contributions, and the relevant salary is based solely on the Turkish contribution period.
  Veysel Oruclar

  İsviçre'de Harcamalar Üzerinden Vergilendirme

  İsviçre, özellikle kurumlar vergisi alanında oldukça gelişmiş bir ülkedir ancak kantonlar arasındaki vergi rekabeti nedeniyle vergi oranlarında önemli farklılıklar oluşmaktadır. Harcamalar üzerinden vergilendirme ise belirli şartları yerine getiren gerçek kişiler için basit ve avantajlı bir vergilendirme şeklidir. Vergi ikametgahı İsviçre'de olan yabancı uyruklu kişiler, ülkede herhangi bir mesleki faaliyette bulunmuyorlarsa ve önceki on yıl boyunca İsviçre'de vergi mükellefi olmamışlarsa harcamalar üzerinden vergilendirme sisteminden faydalanabilir. Vergiye tabi gelir başlangıç noktası olarak toplam yıllık geçim gideri veya vergi mükellefinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yıllık kira giderlerinin yedi katı esas alınarak belirlenir. Vergilendirilebilir matrahı oluşturan harcamalar, normal gelir vergisi oranında vergilendirilir. İsviçre'de her kantonda ödenmesi gereken bir varlık vergisi de vardır ve uygulanabilir yıllık vergi oranları %0,1 ile %1 arasında değişmektedir.
  Veysel Oruclar