Menu

  Yeni Vergi Affı Yürürlüğe Girdi

  Vergi alacakları da dahil olmak üzere çeşitli kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması, matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve bazı kurumlar vergisi mükelleflerine ek vergi ihdas edilmesine dair hükümleri içeren 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ("7440 sayılı Kanun") 12 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  Yeni Gelişmeler

  Uzun zamandır yürürlüğe girmesi beklenen, bazı alacakların yeniden yapılandırılması, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin düzenlemeler içeren ve sürpriz bir gelişme ile bazı kurumlar vergisi mükelleflerine ek vergi ihdas eden 7440 sayılı Kanun, 12 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g

  To read this article and discover more pleaseregister for free
  This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.