Menu

  Contributors ATAG Attorneys Ltd.

  Contact Information
  • Address: St. Jakobs-Strasse 17, 4052 Basel, Switzerland
  • Email: [email protected]
  • Phone: +41 61 555 13 00
  • Website: www.atag-law.ch

  As a commercial and tax law firm located in the heart of Basel, we skilfully provide a one-stop-shop approach in the interest of our national and international clients and offer comprehensive consulting and representation in all areas of private, tax and business law. Along with well-founded legal education and practical experience our seasoned team also has the necessary experience in the business world – thanks to working with leading global companies, directorships and comprehensive continuing education. The business insights and pragmatic thinking skills gained through this experience and training enables us to offer solutions that are not only legally precise but also innovative, creative and efficient.

  Thanks to the interdisciplinary collaboration of all ATAG companies, each of our clients benefits from all our services from a single source. This sets us apart from other consulting firms. Thus, by focusing above all on a pragmatic and effective approach, we assist and support our national and international clients in terms of advice and planning. We also assume the responsibility for the concrete implementation of the social and private mandates entrusted to us.


  Our specialists are at your disposal with their skills and experience in the following areas:

  • General Private and Contract Law
  • Art Law & Entertainment Law
  • Banking and Financial Market
  • Construction and Real Estate Law
  • Corporate Governance / Compliance
  • Family and Inheritance Law
  • Family Governance
  • Corporate and Commercial Law
  • Immigration and Relocation
  • Insolvency and Restructuring
  • Conflict management and mediation
  • Private Clients
  • Litigation and arbitration
  • Tax law
  • Trust

  Key Contacts

  General Private & Contracts, Banks & Financial Markets, Corporate & Commercial Law, Immigration & Relocation, Private Clients, Litigation & Arbitration, Tax Law
  General Business & Contracts, Labor, Art & Entertainment, Family & Inheritance, Company & Commercial, Immigration & Relocation, Insolvency & Restructuring, Private Clients, Dispute Resolution
  General Business & Contracts, Family & Inheritance, Foundations / Trusts / Family Companies, Corporate Succession, Family Governance, Private Clients, Dispute Resolution
  General Business & Contracts, Company & Commercial, Family & Corporate Governance, Foundation / Trusts / Family Companies, Corporate Succession, Private Clients
  General Private & Contracts, Banks & Financial Markets, Corporate & Commercial Law, Immigration & Relocation, Private Clients, Litigation & Arbitration, Tax Law
  General Business & Contracts, Labor, Art & Entertainment, Family & Inheritance, Company & Commercial, Immigration & Relocation, Insolvency & Restructuring, Private Clients, Dispute Resolution
  General Business & Contracts, Family & Inheritance, Foundations / Trusts / Family Companies, Corporate Succession, Family Governance, Private Clients, Dispute Resolution
  General Business & Contracts, Company & Commercial, Family & Corporate Governance, Foundation / Trusts / Family Companies, Corporate Succession, Private Clients

  Social Security Agreement between Switzerland and Turkey

  The Social Security Agreement between Switzerland and Turkey, effective since 1 January 1972, applies to social insurance, pensions, and family allowances for nationals and dependents of both countries. The agreement provides that gainfully employed individuals will be subject to the legislation of the country where they perform the activity, but there are exceptions to this. The agreement grants ordinary and extraordinary pensions, unemployment benefits, and disability insurance rehabilitation measures to Turkish and Swiss nationals, under specific conditions. The contribution periods completed under Swiss and Turkish legislation are considered when calculating contributions, and the relevant salary is based solely on the Turkish contribution period.
  Veysel Oruclar

  İsviçre ile Türkiye Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması

  İsviçre ile Türkiye arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması 1 Ocak 1972 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Birkaç değişiklik dışında, anlaşma bugün hala yürürlüktedir ve değişmemiştir. Akit Ülke'lerin vatandaşları ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler ve geride kalanlar, Anlaşma aksini öngörmedikçe, diğer Akit Ülke'nin mevzuatı kapsamındaki hak ve yükümlülükleri bakımından o Akit Ülke'nin vatandaşları ile aynı muameleyi görürler.
  Veysel Oruclar

  Araştırma ve Geliştirme için Ek Kesinti

  19 Mayıs 2019 tarihinde İsviçre seçmenleri Vergi Reformu ve AHV Finansmanı Federal Yasasını (STAF) onaylayarak kantonlara belirli koşullar altında araştırma ve geliştirme faaliyetleri (Ar-Ge) için vergi indirimi sağlama seçeneği sunmuştur. STAF'a dayanarak, 1 Ocak 2020'den itibaren kantonlar isteğe bağlı olarak İsviçre'de yapılan araştırma ve geliştirme harcamaları için kantonal ve toplumsal kâr vergisinde en fazla %50 oranında ek bir indirim sağlayabilir. Federal düzeyde ek bir kesinti yapılmamaktadır.
  Veysel Oruclar

  İsviçre'de Harcamalar Üzerinden Vergilendirme

  İsviçre, özellikle kurumlar vergisi alanında oldukça gelişmiş bir ülkedir ancak kantonlar arasındaki vergi rekabeti nedeniyle vergi oranlarında önemli farklılıklar oluşmaktadır. Harcamalar üzerinden vergilendirme ise belirli şartları yerine getiren gerçek kişiler için basit ve avantajlı bir vergilendirme şeklidir. Vergi ikametgahı İsviçre'de olan yabancı uyruklu kişiler, ülkede herhangi bir mesleki faaliyette bulunmuyorlarsa ve önceki on yıl boyunca İsviçre'de vergi mükellefi olmamışlarsa harcamalar üzerinden vergilendirme sisteminden faydalanabilir. Vergiye tabi gelir başlangıç noktası olarak toplam yıllık geçim gideri veya vergi mükellefinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yıllık kira giderlerinin yedi katı esas alınarak belirlenir. Vergilendirilebilir matrahı oluşturan harcamalar, normal gelir vergisi oranında vergilendirilir. İsviçre'de her kantonda ödenmesi gereken bir varlık vergisi de vardır ve uygulanabilir yıllık vergi oranları %0,1 ile %1 arasında değişmektedir.
  Veysel Oruclar