Menu

  Karbon Piyasalarının İşletilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı Görüşe Açıldı

  EPDK tarafından, sera gazı emisyonlarının uygun maliyetli ve ekonomik açıdan verimli bir şekilde azaltılmasını teşvik etmek amacıyla, emisyon ticaret sistemi kapsamında tahsisatların dağıtımına ve alım-satımına ilişkin olarak karbon piyasalarının kurulmasına ve işletilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacı ile Karbon Piyasalarının İşletilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı hazırlanarak yayımlanmıştır.

  İlgili Yönetmelik taslağında, karbon piyasalarına ilişkin genel esaslar, piyasa işletmecisinin genel sorumlulukları, işlem kayıt sistemi ve piyasa kayıt süreçleri, karbon piyasalarına kayıt, ihale yöntem ve süreçleri, spot karbon piyasası ve mali hususlar gibi konulara yer verilmiştir.

  Söz konusu taslak 23 Kasım 2023 tarihi mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacak olmakla, ilgililer tarafından söz konusu taslak hakkındaki görüşler ile varsa konuya ilişkin ilave öneri ve teklifleri EPDK’nın sitesinde yayımladığı görüş bildirim formu doldurularak [email protected] e-posta adresine ve/veya yazılı olarak EPDK Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı’na gönderilebilecektir.

  İlgili Yönetmelik taslağının tamamına ve görüş bildirim formuna bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

  This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.