Menu

  Sağlık Hizmetlerinde Reklam ve Tanıtım Faaliyetlerine İlişkin Yeni Düzenlemeler

  Sağlık Bakanlığı (Bakanlık) tarafından hazırlanan Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik), 29 Temmuz’da Resmî Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğin temel amacı; sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin temel ilke ve ölçütleri belirlemek. Yönetmelik, bu faaliyetlerin denetlenmesi ve uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esasları da düzenliyor.

  Yönetmeliğin temel olarak getirdiklerini aşağıda özetledik.

  • Reklam” ve “tanıtım faaliyetleri” tanımlanarak iki ayrı kavram olarak düzenlendi.
  • Sağlık hizmeti sunumunda “örtülü veya açık reklam yapılması ve yaptırılmasının yasak olduğu” belirtildi. Bu kapsamda, reklam yapılması doğrudan yasaklanmakla birlikte, tanıtım faaliyetlerinde de öncesi-sonrası görselleri ve sponsorlu içerik kullanımının da açıkça yasaklandığı belirtildi.
  • Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde uyulması gereken esaslar belirlendi. Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin ancak Yönetmelik’te belirtilen bu esaslara uyulması kaydıyla gerçekleştirilebileceği belirtildi. Buna dair düzenlemeler önceden de vardı ancak Yönetmelik’in sınırları daha açık ve net ortaya koyduğunu söyleyebiliriz.
  • Sosyal paylaşım ve internet sitelerinde yapılan tanıtım ve bilgilendirmelerde Yönetmelik’te öngörülen ilkelere uyulmasının zorunlu olduğu belirtildi. Bu ilkelere aykırı olarak tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunanlar ile paylaşanların aynı derecede sorumlu olduğu düzenlendi.
  • Sosyal paylaşım ve internet siteleri üzerinden yapılan sağlıkla ilgili tanıtım ve bilgilendirmelerde insan sağlığını tehlikeye düşüren veya tanı ve tedavi sürecini olumsuz olarak etkileyen veya bu süreci engelleyici nitelikte suç unsurunun bulunduğu tespit edilen ilgililer hakkında 5651 sayılı İnternet Kanunu uyarınca ilgili içeriklerin erişime engellenmesi için suç duyurusunda bulunulacağı düzenlendi.

  Yönetmelik halihazırda hem sağlık hizmeti sunan sağlık personeli ve tesislerine, hem de bu kişilerin tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin gerçekleştirildiği internet ortamındaki kişilere sıkı yükümlülükler getirmiş durumda. Yönetmeliğin sektörde nasıl uygulanacağı merak konusu.

  Yönetmelik, yayımlanmakla birlikte yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

  This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.