Menu

  Lawyers Evrim Uygur Yamaner

  Att. Evrim Uygur Yamaner graduated from Yeditepe University Faculty of Law in 2008 with high honors, as 4th of her class, then completed her master’s degree in Economic Law at Galatasaray University in 2009. She attended the business law program at the Vienna University & Loyola University School of Law in Austria in 2006 and completed Comparative Labor and Employment Law & European – International Law Education in the same year.


  As a partner of the firm, she is the management person in charge of the Labor & Employment Law, Social Security Law, and Corporate & Commercial Law team. Att. Evrim Uygur Yamaner also provides legal consultancy on Maritime Labor & Commercial Law to preeminent national and international maritime companies and institutions. Specialized in various fields such as Labor & Employment Law, Corporate & Commercial Law, Data Protection Law, and Dispute Resolution, Att. Evrim Uygur Yamaner is also a licensed Trademark Attorney.


  She has been providing legal consultancy to corporate clients and entities for over 10 years, as well as carrying out mediation, arbitration, and dispute resolution processes. She is admitted to İstanbul Bar Association and is fluent in English and German.


  Practice Areas & Work Department

  Labor & Employment Law

  Maritime Labor & Commercial Law

   

  Languages

  English

  German

   

  Memberships

  İstanbul Bar Association, 2009

  4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında İşyeri Devrinin İşçilik Alacaklarına Etkisi

  İş Kanunu'na göre işyeri devrinde mevcut iş sözleşmelerinin devreden işverenden devralana geçeceği düzenlenmiştir. Devralan işverenin devir öncesinde sona eren iş sözleşmeleri için sorumluluğu bulunmamaktadır. Devreden işveren ise, devir öncesi doğmuş ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan 2 yıl süreyle müteselsilen sorumludur. İşçi, sadece devir gerekçesiyle iş sözleşmesini feshedemez, ancak devreden veya devralan işverenin ekonomik, teknolojik veya iş organizasyonu değişikliği gibi haklı nedenlerle fesih hakkı saklı tutulmaktadır. İşyeri devrinde kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret, ikramiye, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri, hafta tatili ücretleri ve yıllık izin alacakları gibi konularda devreden ve devralan işverenlerin sorumlulukları ve rücu ilişkisinin zamanaşımı süresi belirlenmiştir.
  Evrim Uygur Yamaner

  İşçinin Devamsızlığı Sebebiyle İşverenin İş Akdini Haklı Nedenle Fesih Şartlarının Değerlendirilmesi

  İşçilerin işyerinden veya amirlerinden izin almaksızın, geçerli bir mazeret sunmaksızın devamsızlık yapmaları işverenlerin sıklıkla karşılaştığı hadiselerden biridir.
  Evrim Uygur Yamaner

  Çalışanın Avans Talebine İlişkin Esaslar

  İşveren ile işçi arasındaki istihdam ilişkisinde, işçinin görevini ifası esnasında gösterdiği emeğin karşılığı olarak işveren belirli bir ücret ödeme yükümlülüğü altındadır.
  Evrim Uygur Yamaner

  İş Sözleşmelerinde Güvenli Elektronik İmzanın Hukuki Niteliği

  Teknolojik gelişmeler, uzaktan çalışma, pandemi ile birlikte fiziki ortamda gerçekleştirdiğimiz işlerimizi dijital ortama aktararak yeni çalışma düzenine kapılarımızı aralamış bulunmaktayız.
  Evrim Uygur Yamaner

  7438 sayılı Kanun ile Getirilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar Düzenlemesine İlişkin Genel Bilgilendirme

  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 03.03.2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlananarak yürürlüğe girmiştir.
  Evrim Uygur Yamaner

  İşçinin 29 Ekim Çalışmasının İlgili Yasal Mevzuat Çerçevesinde Değerlendirilmesi

  4857 sayılı İş Kanunu'na göre, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da belirtilen günlerde çalışan işçilere o günün ücretleri tam olarak ödenmeli. Ancak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda işçilerin çalışma yapması ve hakları diğer bayramlardan farklılık gösteriyor. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapatılması zorunlu, ancak sürekli görev yapması gereken kuruluşlar için özel düzenleme yapılabilir. Oteller de sürekli görev yapması gereken kuruluşlar arasında yer alır ve çalıştırılabilirler. İşçilerin 29 Ekim'de çalışması, toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesinde belirtilmediği durumlarda yazılı onay alınarak yapılabilir. İşçiler 29 Ekim'de çalışsalar bile o günün ücreti tam olarak ödenmeli ve ilave ücret de hak kazanırlar.
  Evrim Uygur Yamaner

  Mutual Termination Agreements under Turkish Labour Law (“MTA’s”)

  Mutual Termination Agreements (MTAs) in Turkey are not regulated in Turkish Labour Law No. 4857, but as a result of the "freedom of contract" principle, an employer and employee may terminate an employment contract by mutual agreement, regardless of whether the contract is indefinite or fixed-term. The validity and consequences of an MTA differ depending on whether the offer is made by the employee or the employer. For an employer’s offer to be valid, two basic conditions must be met: reasonable benefit of the employee and the employee’s free will to sign the contract. If these conditions are met, a valid MTA will be strong evidence against any reemployment lawsuit.
  Evrim Uygur Yamaner

  Yargıtay İçtihatları Çerçevesinde Aralıklı (Fasılalı) Çalışmaların Kıdem Tazminatına ve Yıllık İzin Ücretine Etkisi

  Aynı işveren bünyesinde, işverenin aynı veya farklı işyerlerinde, farklı iş akitleri kurulması suretiyle aralıklı olarak yapılan çalışmalara “aralıklı çalışma” veya “fasılalı çalışma” denilmektedir. Fasılalı çalışma, çalışanın bir işyerinde bir süre çalıştıktan sonra ayrılması ve aradan vakit geçtikten sonra aynı işveren bünyesinde çalışmaya devam etmesi olarak da ifade edilmektedir. Fasılalı çalışmalarda önceki dönem çalışmalarının kıdem tazminatına ve yıllık izin ücretine etkisi farklılıklar göstermektedir, bu husus pek çok uyuşmazlığa konu olmuş ve bu uyuşmazlıklar yerleşik içtihatlar zemininde netliğe kavuşturulmuştur.
  Evrim Uygur Yamaner

  Cumartesi Gününün Yıllık İzin Hesabında Değerlendirilmesi

  4857 sayılı İş Kanunu’nun 56/5 maddesi uyarınca yıllık izin günleri hesaplanırken, ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmamaktadır. Hafta tatili Pazar günüdür ve cumartesi günü hafta tatili olarak kabul edilmemektedir. Ancak bireysel veya toplu iş sözleşmesinde cumartesi günü hafta tatili olarak kabul edildiyse, yıllık izin süresinden düşülecektir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, cumartesi gününün yıllık izin süresinde hafta tatili olarak sayılıp sayılmayacağı konusunda karar verirken, iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde açık bir hüküm olması gerektiğini belirtmiştir. Eğer böyle bir hüküm yoksa, cumartesi günleri yıllık izin süresine dahil edilecektir.
  Evrim Uygur Yamaner

  Assessment of Saturday in Annual Leave Calculation

  Article 56/5 of the Labour Law No. 4857 states that national holidays, weekly rest, and general holidays are excluded from paid annual leave calculations. Saturdays are considered working days, but if explicitly agreed as a "weekly rest period" in the labor agreement, they can be deducted from the annual leave period. The 9th Civil Chamber of the Court of Cassation decision clarifies that if Saturdays and Sundays are determined as weekly rest periods in labor agreements, both days are excluded from annual leave calculations, unless explicitly specified otherwise.
  Evrim Uygur Yamaner