Menu

  Lawyers Evrim Uygur Yamaner

  Att. Evrim Uygur Yamaner graduated from Yeditepe UniversityFaculty of Law in 2008 with high honors, as 4th of her class, then completed her master’s degree in Economic Law at Galatasaray University in 2009. She attended the business law program at the Vienna University & Loyola University School of Law in Austria in 2006 and completed Comparative Labor and Employment Law & European – International Law Education in the same year.

   

  As a partner of the firm, she is the management person in charge of the Labor & Employment Law, Social Security Law, and Corporate & Commercial Law team. Att.Evrim Uygur Yamaner, also provides legal consultancy on Maritime Labor & Commercial Law to preeminent national and international maritime companies and institutions. Specialized in various fields such as Labor & Employment Law, Corporate & Commercial Law, Data Protection Law, and Dispute Resolution, Att. Evrim Uygur Yamaner is also a licensed Trademark Attorney. She has been providing legal consultancy to corporate clients and entities for over 10 years, as well as carrying out mediation, arbitration and dispute resolution processes. She is admitted to İstanbul Bar Association and is fluent in English and German.  Practice Areas & Work Department

  Labor & Employment Law

  Maritime Labor & Commercial Law

   

  Languages

  English

  German

   

  Memberships

  İstanbul Bar Association, 2009

  İşçinin 29 Ekim Çalışmasının İlgili Yasal Mevzuat Çerçevesinde Değerlendirilmesi

  4857 sayılı İş Kanunu (“İş Kanunu”) kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da (“UBGTK”) ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa dahi, bir iş karşılığı o günün ücretlerinin tam olarak ödenmesi gerekmektedir. Kanunda sayılan diğer ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmaların aksine, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda işçinin çalışma yapması durumu ve hukuki sonuçları birtakım faklılılar arz etmektedir. Bu itibarla, uygulamada da yer etmiş bu konuya ilişkin genel esasları, ilgili yasal mevuzat ve içtihatlar çerçevesinde işbu yazımızda değerlendirmekteyiz.
  Evrim Uygur Yamaner

  Mutual Termination Agreements under Turkish Labour Law (“MTA’s”)

  As a result of the “freedom of contract” principle, which is accepted in all cases except for the special restrictions in Turkish Code of Obligations no. 6098 (“TCO”), the employer and the employee may terminate the employment contract at any time with a mutual agreement. At this point, there is no difference whether the employment contract is indefinite or fixed-term.
  Evrim Uygur Yamaner

  Yargıtay İçtihatları Çerçevesinde Aralıklı (Fasılalı) Çalışmaların Kıdem Tazminatına ve Yıllık İzin Ücretine Etkisi

  Aynı işveren bünyesinde, işverenin aynı veya farklı işyerlerinde, farklı iş akitleri kurulması suretiyle aralıklı olarak yapılan çalışmalara “aralıklı çalışma” veya “fasılalı çalışma” denilmektedir. Fasılalı çalışma, çalışanın bir işyerinde bir süre çalıştıktan sonra ayrılması ve aradan vakit geçtikten sonra aynı işveren bünyesinde çalışmaya devam etmesi olarak da ifade edilmektedir. Fasılalı çalışmalarda önceki dönem çalışmalarının kıdem tazminatına ve yıllık izin ücretine etkisi farklılıklar göstermektedir, bu husus pek çok uyuşmazlığa konu olmuş ve bu uyuşmazlıklar yerleşik içtihatlar zemininde netliğe kavuşturulmuştur.
  Evrim Uygur Yamaner

  Cumartesi Gününün Yıllık İzin Hesabında Değerlendirilmesi

  4857 sayılı İş Kanunu’nun (“Kanun”) 56/5 maddesinde yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmadığı düzenlenmiştir. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’un 3. maddesinde ise hafta tatilinin pazar günü olduğu belirtilmiş olup cumartesi günü hafta tatili olarak sayılmamıştır. Bu sebeple, kural olarak Cumartesi günü de iş günüdür ve hafta tatili olarak sayılmamaktadır.
  Evrim Uygur Yamaner

  Assessment of Saturday in Annual Leave Calculation

  In principle, Saturday is also a working day and is not considered within weekly rest period. Accordingly, in a place where the employee works five days a week, in other words between Monday and Friday, in the calculations regarding the annual leave period Saturdays are not considered as a weekly rest period in the calculations regarding the annual leave period. However, if it is explicitly agreed in the labour agreement concluded between the parties that Saturday is a "weekly rest period", it shall be considered as a weekday or general holiday as stated in Article 56 of the Law and shall be deducted from the annual leave period.
  Evrim Uygur Yamaner