Menu

  Lawyers Merve Betül Baltürk

  Merve Betül Baltürk focuses on various areas of law including contracts law, data protection law, consumer protection law, e-commerce law and intellectual property law.


  Merve started her career as a summer intern in leading law firms of Ankara and joined Yazicioglu Legal as a legal intern.


  Merve obtained her LL.B. degree from Bilkent University and was awarded a %50 scholarship.


  Practice Areas & Work Department

  Contracts Law

  Data Protection Law

  Consumer Protection Law

  E-Commerce Law

  Intellectual Property Law

   

  Languages

  Turkish

  English

   

  Memberships

  Istanbul Bar Association

  ELSA Ankara

  Elektronik Ticaret Mevzuatında Sular Durulmuyor - Danıştay’dan Yürütmeyi Durdurma Kararı

  Değişikliklerle birlikte Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı olarak tanımlanan Pazaryeri İşletmecileri ile Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcı olarak tanımlanan Satıcılar, bir yandan getirilen değişikliklerin kendileri için ne gibi sonuçlar doğuracağını anlamaya çalışırken bir yandan da faaliyetlerini ve özellikle de e-ticaretle bağlantılı süreçlerle ilgili olarak akdettikleri sözleşmeleri bu mevzuat değişiklikleri ile birlikte getirilen yeni yükümlülüklere uyumlu hale getirmeye çalışıyorlardı. Nitekim önemli birçok yükümlülüğün yürürlük tarihi de geçtiğinden bu uygulama ve sözleşme değişikliklerinin birçoğu tamamlanmış oldu.
  Merve Betül Baltürk

  Data Protection & Privacy 2023 Guide for Turkey - 2

  Online marketing is governed by the Law on Regulation of Electronic Commerce No 6563, the By-Law on Commercial Communication and Commercial Electronic Messages as well as the DP Law.
  Merve Betül Baltürk

  Data Protection & Privacy 2023 Guide for Turkey - 1

  The right to protection of personal data is regulated under the Constitution of the Turkish Republic as an individual right since its amendment in 2010.
  Merve Betül Baltürk

  New Era for E-marketplaces and E-sellers/providers

  The Amendments to the Law on Electronic Commerce and the New Regulation on Electronic Commerce Intermediary Service Providers and Electronic Commerce Service Providers have entered into force in Turkey as of January 1, 2023. These impose significant obligations on e-marketplaces and e-commerce sellers/providers, with non-compliance resulting in administrative monetary fines of up to TRY 40 million. The obligations include providing identification information, establishing an internal communication system, complying with rules on receiving and confirming orders, removing unlawful content, obtaining an e-commerce license, and providing certain information required under the Tax Procedure Law. Additional obligations apply to operators and sellers/providers with a net transaction volume exceeding certain thresholds.
  Merve Betül Baltürk

  Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da Önemli Değişiklikler

  Bilindiği gibi 7 Temmuz 2022 tarihli Resmî Gazete’de, çevrim içi ortamda pazar yeri işleten ve gerek bu pazar yerlerinde gerek kendi internet sitelerinde satış yapan kişiler yönünden çok önemli yükümlülükler getiren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da (“Kanun”) yapılan değişiklikler (“Kanun Değişikliği”) yayımlanmıştı. Kanun Değişikliği ile getirilen değişikliklerin detaylandırılmasını amaçlayan Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik de 29 Aralık 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.
  Merve Betül Baltürk