Menu

  Lawyers Zeynep Bağır

  Att. Zeynep Bağır graduated from Bilgi University in 2019 with a merit-based scholarship and gained experience in different law firms by doing internships both abroad and in the country. She is specialized in Data Protection Law, Dispute Resolution, and Corporate Law.She takes an active part in the compliance processes of companies with the Law on Protection of Personal Data No. 6698. Besides, she is providing legal consultancy concerning data protection, litigation, commercial, and other business transactions. She is admitted to the Istanbul Bar Association and speaks fluent English.


  Practice Areas & Work Department

  Data Protection Law

  Commercial & Corporate Law

  Contracts Law

  İş Sözleşmelerinde Güvenli Elektronik İmzanın Hukuki Niteliği

  Teknolojik gelişmeler, uzaktan çalışma, pandemi ile birlikte fiziki ortamda gerçekleştirdiğimiz işlerimizi dijital ortama aktararak yeni çalışma düzenine kapılarımızı aralamış bulunmaktayız.
  Zeynep Bağır

  Cumartesi Gününün Yıllık İzin Hesabında Değerlendirilmesi

  4857 sayılı İş Kanunu’nun 56/5 maddesi uyarınca yıllık izin günleri hesaplanırken, ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmamaktadır. Hafta tatili Pazar günüdür ve cumartesi günü hafta tatili olarak kabul edilmemektedir. Ancak bireysel veya toplu iş sözleşmesinde cumartesi günü hafta tatili olarak kabul edildiyse, yıllık izin süresinden düşülecektir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, cumartesi gününün yıllık izin süresinde hafta tatili olarak sayılıp sayılmayacağı konusunda karar verirken, iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde açık bir hüküm olması gerektiğini belirtmiştir. Eğer böyle bir hüküm yoksa, cumartesi günleri yıllık izin süresine dahil edilecektir.
  Zeynep Bağır

  Assessment of Saturday in Annual Leave Calculation

  Article 56/5 of the Labour Law No. 4857 states that national holidays, weekly rest, and general holidays are excluded from paid annual leave calculations. Saturdays are considered working days, but if explicitly agreed as a "weekly rest period" in the labor agreement, they can be deducted from the annual leave period. The 9th Civil Chamber of the Court of Cassation decision clarifies that if Saturdays and Sundays are determined as weekly rest periods in labor agreements, both days are excluded from annual leave calculations, unless explicitly specified otherwise.
  Zeynep Bağır