Lawyers A. Başak Acar, LL.M.

A. Başak Acar, LL.M.

A. Başak Acar, LL.M.

Moroğlu Arseven

Başak assists foreign and domestic companies with a full spectrum of corporate and commercial issues, as well as assists them to deal with day-to-day business obligations in Turkey. Her focus includes corporate transactions such as mergers, acquisitions, joint ventures, project finance, and business establishments. Başak also has significant experience helping clients to deal with Turkish regulatory compliance issues, including corporate governance, anti-corruption, and data protection.

She supports with a full spectrum of corporate and commercial matters, helping clients to negotiate and restructure commercial contracts to ensure their Turkish operations run smoothly, as well as enable clients to understand and address regulatory risk exposures.She has a strong track record supporting with corporate governance issues, including operational tasks such as arranging new signatories, running general assembly meetings, drafting board resolutions, or changing the board of directors’ structure and signing authorities.


Practice Areas & Work Department

Corporate

Commercial Contracts

Mergers and Acquisitions

Foreign Investment and Business Set-up

Anti-Bribery and Anti-Corruption

Project Finance

Venture Capital and Private Equity

Emerging Growth and Early Stage Financing

Consulting, Services and Outsourcing Agreements

Privacy and Data Protection

Distribution, Franchising and Agency Agreements

R&D, Licensing and Technology Transactions

Product Liability and Consumer Protection

Sale and Lease Agreements

Employment and Labor


Languages

Turkish

English

German

Kamu İhale Sözleşmelerinde Düşük Karbon Emisyonuna Sahip Yeşil Çimento Kullanımının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

16 Mart 2024 tarihli ve 32491 sayılı Resmî Gazete’de, CEM I-Portland çimentosu yerine avantajlarıyla öne çıkan ve daha düşük klinker oranı ile karbon emisyonuna sahip yeşil çimentoların (CEM II, CEM III, CEM IV, CEM V ve benzeri) kullanımını teşvik etmek ve kamu yapım işi sözleşmeleri ile çimento içerikli mal alımı ihalelerinde belirlenen sınırlamaları tanımlamak amacıyla Kamu İhale Sözleşmelerinde Düşük Karbon Emisyonuna Sahip Yeşil Çimento Kullanımının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

26.04.2024

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Klinik Araştırmalar Daire Başkanlığına Yapılan Klinik Araştırma Başvurularına İlişkin Kılavuz ile Viral ve Bakteriyel Ajanlara Karşı İnsanlarda Kullanım Amaçlı Hayvan İmmünglobulin/İmmün Serumlarının Klinik Dışı Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz’da Değişiklik Yapıldı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Klinik Araştırmalar Daire Başkanlığına Yapılan Klinik Araştırma Başvurularına İlişkin Kılavuz’da (“Kılavuz”) İlk Uygunluk Başvurusu, Araştırmalarda Değişiklik Yapılması, Bildirimler, Kurumun Araştırmalarda Gözetimi ve Denetimi ve Diğer Hükümler ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

25.04.2024

Amendments have been Made to the Guideline on Clinical Research Applications to the Clinical Research Department of the Turkish Medicines and Medical Devices Authority, and to the Guideline on Non-Clinical Evaluation of Animal Immunoglobulins/Immune Serums for Human Use Against Viral and Bacterial Agents

The Guideline on Clinical Trial Applications to the Clinical Trials Department of the Turkish Medicines and Medical Devices Agency (“Guideline”), published by the Turkish Medicines and Medical Devices Agency, regulates in detail the Initial Eligibility Application, Amendments to Trials, Notifications, the Agency’s Oversight and Supervision of Trials, and Other Provisions.

22.04.2024

Communiqué on the Promotion of the Use of Green Cement with Low Carbon Emission in Public Procurement Contracts has been Published

On 16 March 2024, the Communiqué on the Promotion of the Use of Green Cement with Low Carbon Emission in Public Procurement Contracts was published in the Official Gazette, numbered 32491.

19.04.2024

Yeşil Dönüşüm Yolunda: Çevre Etiketi Sistemi

Çevre etiketi, hammadde sağlama aşamasından bertaraf aşamasına kadar olan süreçte çevresel etkileri azaltılmış ürünleri veya hizmetleri teşvik etmek ve tüketicilere doğru, yanıltıcı olmayan, bilimsel temelli bilgi sağlamak amacıyla kurulmuş gönüllü bir ödüllendirme sistemini temsil eden işarettir.

08.04.2024

Özel Sağlık Tesislerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Özel Sağlık Tesislerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik“), 17 Kasım 2023 tarihli ve 32372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Sağlık hizmet sunumunun ve sağlık hizmeti sunan gerçek kişiler ile sağlık kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuat ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen düzenlemelere uygunluğunun denetimi ve yürütülen denetim sürecinin sonunda tespit edilen aykırılıklara uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir.

29.01.2024

Sürdürülebilirlik Raporlamalarında Yeni Bir Dönüm Noktası: Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu’nun (International Sustainability Standards Board) standartları dikkate alınarak hazırlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar, kurum, kuruluş ve işletmelerin sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanmasında esas alacakları TSRS 1 “Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler” ile TSRS 2 “İklimle İlgili Açıklamalar” standartlarının uygulama kapsamını düzenlemektedir.

28.01.2024

A New Milestone in Sustainability Reporting: Türkiye Sustainability Reporting Standards

The Decision on Türkiye Sustainability Reporting Standards issued by the Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority by considering the standards of the International Sustainability Standards Board was published in the Official Gazette. The decision regulates the scope of application of TSRS 1 “General Provisions on Disclosure of Sustainability-Related Financial Information” and TSRS 2 “Climate-Related Disclosures” standards that institutions, organizations and entities will consider while preparing their sustainability reports.

28.01.2024
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent