Menu

  Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bilgi Notu

  04.11.2023 tarih ve 32359 sayılı Resmî Gazete’de;

  Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)’nde değişiklik yapılmasına ilişkin Tebliğ (Sıra No:25) yayınlanmıştır.

  Gerçekleştirilen değişiklik uyarınca Genel Tebliği (Sıra No: 19) 5/B maddesinden sonra gelmek üzere,

  Ödeme ve elektronik para kuruluşları tarafından yürütülen işlemlerde uzaktan kimlik tespiti” başlıklı,

  MADDE 5/C - (1) Ödeme ve elektronik para kuruluşları müşterileriyle sürekli iş ilişkisi tesisinde uzaktan kimlik tespitini, 1/12/2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğde belirlenen yöntem ve tedbirler kapsamında gerçekleştirir.

  hükmü eklenmiştir.

  Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen Tebliğ hükümleri, Tebliğ yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.