Menu

  7. Yargı Paketinin Arabuluculuk Alanında Getirdiği Yenilikler

  7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 5 Nisan 2023 tarih ve 32154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

  Kanun ile başta İcra ve İflas Kanunu olmak üzere birçok kanunda esaslı düzenlemelere gidildi, dava şartı olarak zorunlu arabuluculuğa tabi davaların çerçevesi genişletildi ve güncel tartışmaların önüne geçilmesi adına ilgili dava türleri ayrı ayrı zikredilerek zorunlu arabuluculuk kapsamına netlik kazandırıldı. Uygulamada sıkça karşılaşılan durumlara yönelik değişiklik getiren hükümlerin bir kısmı aşağıdaki şekildedir.

  Taşınmaz devri ve sınırlı ayni hak tesisine yönelik uyuşmazlıkların da arabuluculuğa elverişli olduğu düzenlenmiştir

  Kanun ile 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na eklenen madde 17/B ile, taşınmazların devrine veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kurulmasına ilişkin uyuşmazlıkların arabuluculuğa elverişli olduğuna dair düzenleme getirilmiştir.

  Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, ortaklığın giderilmesi ve kat mülkiyetini ilgilendiren uyuşmazlıklarda arabuluculuk zorunlu hale gelmiştir

  • Dava şartı arabuluculuğun kapsamı genişletilmiştir.
  • Kiralanan taşınmazların ilamsız tahliyesine ilişkin hükümler hariç olmak üzere, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda,
  • Taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklarda,
  • Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşuluk hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklarda arabuluculuk zorunlu dava şartı olarak düzenlenmiştir.

  İtirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarında da arabuluculuğa başvurulması zorunlu hale getirilmiştir

  Türk Ticaret Kanunu’nun “Dava Şartı Olan Arabuluculuk” başlıklı 5/A maddesinde yer alan arabuluculuğun zorunlu dava şartı olduğu davalar arasına konusu bir miktar paranın ödenmesi olan itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davaları da eklenmiştir.

  İşçi tarafından açılan itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarında arabuluculuğa başvurulması zorunlu hale getirilmiştir

  İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca; kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminat davalarının yanı sıra bu alacak ve tazminatla ilgili itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davaları için de arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olmuştur.

  Arabulucunun, taraf vekil ile temsil edilse dahi asıl tarafı da bilgilendireceği belirtilmiştir

  Arabulucunun görevlendirme konusunda tarafların vekili bulunsa bile asıl tarafı da bilgilendireceği yönünde bir düzenleme yapılmıştır.

  Dava şartı olan arabuluculuğa ilişkin yukarıda belirtilen değişikliklerin 01.09.2023 tarihinde yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir.


  İlk olarak Hergüner Bilgen Üçer Avukatlık Ortaklığı tarafından 25 Nisan 2023'te yayımlanmıştır.


  Bu bilgi notunu Hergüner Bilgen Üçer Avukatlık Ortaklığı'nın LinkedIn paylaşımı veya internet sitesi üzerinden inceleyebilirsiniz


  Tagged with: Dispute Resolution, Arabuluculuk, Zorunlu Arabuluculuk, 7445

  This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.