Lawyers Serap Suer

Serap Suer

Serap Suer

Esin Attorney Partnership

Practice Areas & Work Department

Banking & Finance


Education

Istanbul University, Faculty of Law, Istanbul, 2021


Memberships

Istanbul Bar, 2022


Languages

Turkish

English

Yabancı Parayla Ödeme Yasağı Esnetildi

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2008-32/34) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 28 Şubat 2024’te yayımlanarak yürürlüğe girdi.

01.03.2024

Foreign Currency Payment Ban Relaxed

The Communiqué Amending the Communiqué on Decree No. 32 on the Protection of the Value of the Turkish Currency (Communiqué No: 2008-32/34) was published and entered into force on February 28, 2024.

01.03.2024

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Raporlama Zamanı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun (“KGK“) Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’nın (“TSRS“) uygulama kapsamının belirlenmesine ilişkin Kurul Kararı (“Karar“), 29 Aralık 2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2024 itibariyle yürürlüğe girdi.

16.01.2024

Time to Report for Sustainable Development

The decision (the “Decision“) of the Board of the Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority (the “POA“) regarding the implementation of the Turkish Sustainability Reporting Standards (the “TSRS“) was published in the Official Gazette on December 29, 2023 and entered into force as of January 1, 2024.

16.01.2024

Digital Wallet Era Begins in Türkiye

The Regulation Amending the Regulation on Payment Services and Electronic Money Issuance and Payment Service Providers (“Regulation“) prepared by the Central Bank of the Republic of Türkiye (“CBRT“) was published in the Official Gazette on October 7, 2023.

12.10.2023
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent