Menu

  Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik Neler Getirdi?

  A.  Giriş

  6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da (“Kanun”) yapılan değişiklik kapsamında hazırlanan ve 29.12.2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile getirilen başlıca düzenlemeler aşağıdaki şekilde özetlenebilecektir:

  • İlk defa aracılık hizmetinin tanımı yapılmıştır.
  • Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcılar İle Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar net işlem hacmi ve işlem adedi doğrultusunda gruplara ayrılarak sınıflandırılmıştır.
  To read this article and discover more pleaseregister for free
  This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.