İnternet Ortamında Yayın Yapan Kuruluşlara İlişkin Yeni RTÜK Düzenlemeleri

23.01.2024

13 Ocak 2024’te Resmî Gazete'de yayımlanan "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve “Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”le (Yönetmelikler) internet ortamından yayın yapan kuruluşların lisans ve yetkilendirme süreçlerine ilişkin bazı önemli düzenlemeler yapıldı.

Yönetmelikler’in temel amacı, internet ortamından yayın yapan kuruluşların daha şeffaf ve düzenli bir şekilde denetim altına alınmasını sağlamak. Yönetmelikler’in düzenlediği başlıca hususlar aşağıdaki gibi:

  • İnternet ortamında yayın yapan kuruluşların kurumsal internet sitelerinde künye, iletişim ve adres bilgilerini, sorumlu müdürün adını, soyadını ve iletişim bilgilerini, Ulusal Elektronik Tebligat Sisteminde yer alan tebligata elverişli elektronik tebligat adresini, yayın hizmetinin iletildiği platformlar ile kurumsal internet sitesi haricindeki internet sitelerini bulundurması zorunlu hale getirildi.
  • İnternet ortamından yayın lisansı almak üzere başvuran kuruluşların başvuruları esnasında internet ortamından yayın hizmeti sunmaya başladıklarını beyan etmeleri durumunda, başvuru işlemlerini tamamlayacaklarına dair taahhütnameyle birlikte üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini ödemeleri zorunlu hale getirildi.
  • Bu ücreti ödemeyen veya başvuru işlemlerini tamamlamayan kuruluşların yayınlarının 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun'un 29/A maddesi uyarınca sulh ceza hâkiminden yayından çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talebiyle engelleneceği düzenlendi.
  • İnternet ortamından yayın iletim yetkisi almak üzere başvuran kuruluşların da aynı şekilde üç aya tekabül eden yayın iletim yetkilendirme ücretini ödemeleri zorunlu hale getirildi.

Ayrıca, internet ortamından yayın lisansı ve yetkilendirme ücretlerinin tahakkuk ve tahsil tarihleri de Temmuz ayına çekildi.

Yönetmelikler’le getirilen düzenlemeler, internet ortamından yayın yapan kuruluşların daha etkin bir şekilde denetlenmesi ve denetimlerin daha düzenli bir şekilde yürütülmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yönetmelikler, yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girdi. Yönetmelikler’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent