Menu

  Karşılıksız Çekler için Bankaların Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar Güncellendi

  5941 sayılı Çek Kanunu (Kanun) m. 3/3 hükmü uyarınca, düzenleyici dışında başka bir hamil tarafından karşılıksız çek ibraz edilmesi durumunda bankalar, her bir çek yaprağı için belli bir bedel ödemekle yükümlü tutulmuştur.

   

  Kanun uyarınca çekin karşılığının banka tarafından ödenebilmesi için kanuni ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi gerekmektedir. Çekin karşılığı mevcut değil ise banka görevlileri çeki ibraz eden hamilin t

  To read this article and discover more pleaseregister for free
  This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.