Menu

  Lawyers Başak Taş

  Başak obtained her law degree from Istanbul Commercial University with full scholarship. Before joining Gökçe, she interned with a reputable law firm. Başak is also a licensed mediator at the Ministry of Justice.

  She currently pursues her work on commercial law, consumer law and labour law and intellectual property law. She represents reputable companies from diverse sectors such as aviation, textile, startups, technology, games in matters of litigation as well as alternative dispute resolution.

  She has been providing support to many of our notable Turkish and foreign clients who are leaders in their sectors. Since 2018, she has been working as a member of Litigation and Employment team.


  Practice Areas & Work Department

  Commercial & Corporate

  Startup Law & Entrepreneurship

   

  Languages

  English

   

  Memberships

  Istanbul Bar Association

  Karşılıksız Çekler için Bankaların Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar Güncellendi

  5941 sayılı Çek Kanunu (Kanun) m. 3/3 hükmü uyarınca, düzenleyici dışında başka bir hamil tarafından karşılıksız çek ibraz edilmesi durumunda bankalar, her bir çek yaprağı için belli bir bedel ödemekle yükümlü tutulmuştur.   Kanun uyarınca çekin karşılığının banka tarafından ödenebilmesi için kanuni ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi gerekmektedir. Çekin karşılığı mevcut değil ise banka görevlileri çeki ibraz eden hamilin talepte bulunması hâlinde bu çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapmakla yükümlüdürler. Ancak karşılıksızdır işleminin yapılabilmesi için çekin süresinde ibraz edilmesi gerekmektedir.
  Başak Taş

  Haksız Ticari Uygulamalar Kapsamında Fahiş Fiyat Artışı

  Son dönemde karşılaşılan salgın, savaş, doğal afet, toplumsal ayaklanmalar, iç savaş ve kitlesel göç gibi birçok olay, geleceğe ilişkin belirsizliklerin oluşmasına ve beraberinde serbest piyasalarda güvensizlik ortamının doğmasına yol açmıştır. Piyasalarda yaşanan bu belirsizlik ve güvensizlik ortamı, mal/hizmet piyasalarında uygulanan fiyat politikalarını genel itibarıyla olumsuz yönde etkilemektedir. Ne var ki, ilgili mal/hizmet piyasasında hâkim durumda olan teşebbüslerin, bu hakimiyetlerini kötüye kullanarak belirsizlik ortamından etkilenmemek ve hatta daha kazançlı çıkmak için haklı bir gerekçe olmaksızın mal/hizmet fiyatlarında fahiş artışlar yaptığı görülmektedir. Teşebbüslerin bu yaklaşımı ile mevcut belirsizlik ve güvensizlik ortamı, piyasalarda fahiş fiyat oluşumlarına neden olmaktadır. Oluşan bu fahiş fiyat ortamından, piyasada faaliyet gösteren tüm birimler (ara toptancılar, perakendeciler, tüketiciler vs.) olumsuz yönde etkilenmektedir.
  Başak Taş

  Excessive Price Increase within the Scope of Unfair Commercial Practices

  Recent events such as pandemics, wars, natural disasters, social uprisings, civil wars and mass migration have led to the emergence of uncertainties about the future and an environment of mistrust in free markets. This environment of uncertainty and mistrust in markets generally has a negative impact on the price policies implemented in goods/services markets. However, enterprises that are in a dominant position in the relevant goods/services market may abuse their dominant position and increase the prices of goods/services without a proper justification in order to avoid being affected by uncertainty and even to increase their profits. This approach of enterprises and the existing environment of uncertainty and mistrust lead to exorbitant price formations in the markets. All units that operate in the market (intermediate wholesalers, retailers, consumers, etc.) are adversely affected by this exorbitant price environment.
  Başak Taş