Menu

  Lawyers Başak Taş

  Başak obtained her law degree from Istanbul Commercial University with full scholarship. Before joining Gökçe, she interned with a reputable law firm. Başak is also a licensed mediator at the Ministry of Justice.

  She currently pursues her work on commercial law, consumer law and labour law and intellectual property law. She represents reputable companies from diverse sectors such as aviation, textile, startups, technology, games in matters of litigation as well as alternative dispute resolution.

  She has been providing support to many of our notable Turkish and foreign clients who are leaders in their sectors. Since 2018, she has been working as a member of Litigation and Employment team.


  Practice Areas & Work Department

  Commercial & Corporate

  Startup Law & Entrepreneurship

   

  Languages

  English

   

  Memberships

  Istanbul Bar Association

  7.Yargı Paketi Kapsamında Arabuluculuk Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

  Kamuoyunda 7. Yargı Paketi olarak bilinen 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 05/04/2023 tarih ve 32154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
  Başak Taş

  Amendments to the Mediation Law under the 7th Judicial Package

  Law No. 7445 on the Amendment of the Enforcement and Bankruptcy Law and Certain Laws, also known as the 7th Judicial Package, was published in the Official Gazette numbered 32154 on 05/04/2023. Law No. 7445.
  Başak Taş

  Denkleştirme Tazminatı

  Denkleştirme tazminatı, Yargıtay kararlarında “acentelik sözleşmesi sona erdikten sonra, bu ilişkinin devamı boyunca acentenin kişisel gayretiyle yarattığı müşteri çevresinden âkidinin halen yararlanması, acentenin ise yararlanmaması nedeniyle uğradığı kaybın karşılığı” şeklinde tanımlanmıştır.
  Başak Taş

  Goodwill Compensation

  Goodwill compensation has been subject to myriad Court of Cassation decisions and is defined as "the compensation for the continued benefit arising from the customer base garnered through the personal efforts of the agent during the agency relationship, and still enjoyed by the principal and not by the agent after the termination of the agency agreement."
  Başak Taş

  Karşılıksız Çekler için Bankaların Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar Güncellendi

  5941 sayılı Çek Kanunu'nun 3/3 maddesi gereğince, başka bir hamil tarafından karşılıksız çek ibraz edildiğinde bankalar her bir çek yaprağı için belirli bir bedel ödemekle yükümlüdür. Çekin karşılığı banka tarafından ödenebilmesi için kanuni ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi gerekmektedir. Bankaların ödemesi gereken miktar 2023/3 sayılı Tebliğ ile güncellenmiş ve her iki tutar da 6.000 TL olarak belirlenmiştir. Banka, çekin karşılığının tamamen veya kısmen bulunmaması durumunda belirli bir miktar ödemekle yükümlüdür ve değişiklikle beraber Tebliğ Geçici m. 2 uyarınca ödeme yapmak zorundadır.
  Başak Taş

  Haksız Ticari Uygulamalar Kapsamında Fahiş Fiyat Artışı

  Salgın, doğal afet, savaş, ayaklanmalar, iç savaş ve göç gibi olaylar geleceğe ilişkin belirsizliklerin oluşmasına ve serbest piyasalarda güvensizlik ortamının doğmasına sebep olmuştur. Türk hukuk sistemi, tüketicilerin karşı karşıya kalabileceği fahiş fiyat uygulamalarını denetleyebilmek için çeşitli düzenlemeler getirmiştir. TKHK m.62 hükmü, bir ticari uygulamanın tüketicinin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozması durumunda “haksız ticari uygulama” oluşacağını öngörmüştür. Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 18. maddesi, fahiş fiyat artışı yapan teşebbüslere on bin TL'den yüz bin TL'ye kadar idari para cezası verileceğini düzenlemiştir.
  Başak Taş

  Excessive Price Increase within the Scope of Unfair Commercial Practices

  The emergence of uncertainties and mistrust in free markets due to recent events such as pandemics, wars, natural disasters, and mass migration have led to enterprises abusing their dominant position in relevant goods/services markets by increasing prices without justification. This approach has led to exorbitant price formations in the market and a deterioration of the supply-demand balance, which adversely affects all market units. In Turkey, various regulations, including the Law on Consumer Protection, have been introduced to control and impose sanctions against such excessive price practices. The Unfair Price Evaluation Board and administrative fines have been established to protect consumers' rights and economic interests.
  Başak Taş