Medya Alanındaki Son Gelişmeler

25.03.2024

Ticaret Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde bu hafta yayımlanan duyurulara göre, Reklam Kurulu tarafından tüketicilere yönelik iki (2) önemli karar alınmıştır.


- Reklam Kurulu Tarafından Tüketiciyi Aldatıcı Reklam ve Faaliyetlere 17 Milyon Türk Lirası Ceza Kesilmiştir.

Reklam Kurulu’nun 12.03.2024 tarihinde gerçekleştirilen 343 sayılı toplantısında, tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar edici reklamlar ile haksız ticari uygulamalar incelenmiştir.

Toplantıda gündeme alınan 134 dosyadan 119’u mevzuata aykırı bulunurken söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma ve düzeltme cezaları ile birlikte toplam 17 milyon 37 bin 891 Türk lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Reklam Kurulu kararlarına ilişkin detaylar henüz yayımlanmamıştır.


- Reklam Kurulu Tarafından İnternet Alışveriş Sitelerinin Üyelik Şartları Mercek Altına Alınmıştır.

Reklam Kurulu’nun bu ayki toplantısının ana gündem konusunu elektronik ticarette üyelik uygulamaları, hedefli reklamcılık ve tüketicilerin kişisel verilerinin rızaları olmaksızın alınmasına yönelik internet sitesi tasarımları oluşturmuştur.

Buna göre, Reklam Kurulunca satın alma aşamasında tüketicilere üyelik koşulu sunan internet siteleri incelenmiştir. Bu kapsamda tüketiciden satın alma işlemi için zorunlu ve gerekli olan bilgilerden daha fazla kişisel verinin talep edilip edilmediği, üyelikten çıkmak için üyeliğe girişte öngörülen yöntemlerden daha ağır koşullar öngörülerek üyelikten çıkmanın zorlaştırılıp zorlaştırılmadığı, üyelik sözleşmesi ile birlikte, çerez ve ticari ileti onayının tüketici tercihine sunulup sunulmadığı, kişisel verilerinin hedefli reklamcılık ve pazarlama amacıyla üçüncü kişilerle paylaşılıp paylaşılmadığı hususları değerlendirmeye alınmıştır.

İlgili değerlendirmede akademisyen görüşlerinin yanı sıra yurtdışındaki uygulamalar da dikkate alınmış ve Reklam Kurulu tarafından değerlendirmeye alınan 12 adet dosyaya ilişkin olarak idari para cezası ile birlikte durdurma ve düzeltme cezaları uygulanmıştır.

Üyeliğin iptal edilmesi veya üyelikten çıkmanın zorlaştırılması, hedefli reklamcılık ve kişisel verilerin paylaşılması konusunda tüketicilere seçenek sunulmaması hususlarını içeren kararlara ilişkin detaylar daha sonra Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşılacaktır.


This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent