Lawyers Nazlı Nehir Sertbaş

Nazlı Nehir Sertbaş

Nazlı Nehir Sertbaş

Gökçe

Nazlı is a graduate of American Robert College and obtained her law degree from Istanbul Bilgi University Law School on scholarship in 2014. Nazlı completed her master's degree in International Banking and Finance Law at the University of Leeds in the United Kingdom with a Jean Monnet scholarship funded by the European Union in the 2021-2022 academic year and graduated with a Distinction Degree.

Early in her career, Nazlı worked at the Istanbul office of a top tier international law firm and provided legal consultancy, especially in the fields of banking and finance law, mergers and acquisitions and competition law, to numerous companies operating in a large variety of sectors. She represented both lenders and borrowers in Turkey's leading energy, highway and infrastructure projects and conducted negotiations and oversaw the preparation of comprehensive facility documentation. In addition to her extensive experience in this field, she also focused on structuring, drafting and negotiating M&A transactions carried out by domestic and international investors. Furthermore, she has provided legal support to clients in the execution of all competition law-related processes, including notifications to the Turkish Competition Authority regarding M&A transactions.

Nazlı also has a broad experience in assisting companies subject to the supervision of the Banking Regulation and Supervision Agency and the Central Bank of the Republic of Turkey with a variety of legal matters, including obtaining establishment and operation licenses in accordance with the relevant legislation, executing and following-up the applications.


Practice Areas & Work Department

Commercial & Corporate

Startup Law


Languages

English


Memberships

Istanbul Bar Association

Gölge Pay Opsiyonları

Çalışan pay opsiyonu (Employee Stock Option) Anglosakson pratiğinden ülkemiz uygulamasına geçmiş, şirketin çalışanlarına maaş ödemesinin yanında pay edinme planı da vaat ettikleri anlaşmaları ifade etmektedir. Çalışan pay opsiyon planları işverenler açısından çalışanların şirkete olan aidiyetini, verimliliğini, şirketin büyümesine sunduğu katkıyı artırmayı hedefleyen uygulamalardır.[1] Gölge pay veya hayalet pay (phantom stock ya da shadow stock) opsiyon sözleşmeleri ise pay opsiyon planlarının bir türü olup, gölge paya hak kazanan çalışanlar, payın kendisine değil, payın “gölgesi”ne, yani paya denk gelen bir menfaate hak kazanmış olmaktadır.

13.03.2024

Girişim Sermayesi Vergisel Avantajları

Girişim sermayesi, günümüzde iş dünyasında inovasyon ve büyüme sağlamak amacıyla yapılan yatırımların önemli bir unsuru haline gelmiştir. Geçtiğimiz yıllarda özellikle Türkiye’de uygulanan vergi avantajları, girişim sermayesi yatırımcılarına çeşitli avantajlar sunmaktadır.

09.01.2024

On İkinci Kalkınma Planı Resmi Gazete’de Yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 2024-2028 yıllarını kapsayan On İkinci Kalkınma Planı (OKP), 1 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

14.12.2023

The Twelfth Development Plan Published in the Official Gazette

The Twelfth Development Plan (OKP), covering the years 2024-2028 and prepared by the Presidency of Strategy and Budget, has been published in the Official Gazette’s duplicate issue dated 01 November 2023.

07.12.2023

Anonim Şirket ve Limited Şirketlerdeki Asgari Sermaye Tutarları Artırıldı

25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı[1] (Cumhurbaşkanı Karar) uyarınca, anonim ve limited şirketlerin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) düzenlenen asgari sermaye tutarları artırılmıştır.

01.12.2023

Minimum Capital Amounts for Joint Stock Companies and Limited Liability Companies Increased

Pursuant to the Presidential Decree No. 7887 published in the Official Gazette dated 25/11/2023 and numbered 32380 [1] (Presidential Decree), the minimum capital amounts of joint stock and limited liability companies regulated in the Turkish Commercial Code No. 6102 (TCC) have been increased.

01.12.2023

Halka Açılma Yolunda Yeni Bir Alternatif: Girişim Sermayesi Pazarı

II-16.3 numaralı Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği, 18 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ, halka arz sürecine tabi olmadan nitelikli yatırımcılara payların satışını ve böylece ortaklıkların "halka açık ortaklık" statüsünü sağlamayı amaçlamaktadır. Tebliğde finansal eşikler ve satış dönemlerine ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. Ayrıca, ortaklıkların halka arz başvurusunda bulunma zorunluluğu ve belirli düzenlemelere tabi olmaları gerekmektedir. Tebliğ, girişim sermayesi pazarının etkin kullanımını hedeflemekte ve piyasanın dinamizmini güçlendirmektedir.

07.06.2023

A New Alternative for Going Public: Venture Capital Market

The Communiqué on Companies whose Shares will be Traded on the Venture Capital Market has entered into force, allowing non-public companies to sell their shares to qualified investors via the venture capital market without a public offering. The financial thresholds for trading on the venture capital market are specified. The Communiqué includes regulations on financial statements, public offerings, departures from the market, exemptions from certain regulations, and public disclosures. Amendments have been made to the Draft Communiqué based on feedback. The objective is to increase market efficiency and promote the effective use of the venture capital market.

06.06.2023
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent