Lawyers Özge Kısacık Ekim

Özge Kısacık Ekim

Özge Kısacık Ekim

Esin Attorney Partnership

Practice Areas & Work Department

Tax


Languages

English

Turkish


Memberships

Istanbul Bar, 2018.


Anayasa Mahkemesi’nden Ek Vergi Düzenlemesine İlişkin Önemli Karar

Anayasa Mahkemesi (“AYM“), 14 Mart 2024 tarih ve E. 2023/169, K. 2024/82 sayılı kararı ile 12 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un ek vergiye ilişkin düzenleme içeren 10/27. maddesini Anayasa’ya uygun bulmuş ve ilgili kanun maddesinin iptali talebini oybirliği ile reddetmiştir. Karar, 19 Nisan 2024 tarih ve 32522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

05.05.2024

Important Decision From the Constitutional Court on One-Time Additional Tax

The Constitutional Court of the Republic of Türkiye, through Decision No. E. 2023/169, K. 2024/82, dated 14 March 2024, ruled that Article 10/27 of the Law No.

02.05.2024

Anayasa Mahkemesi’nden Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Önemli Karar

Anayasa Mahkemesi (“AYM“), 30 Kasım 2023 tarih ve E. 2023/105 K. 2023/208 sayılı kararı (“AYM Kararı” veya “Karar“) ile 2021 yılı için enflasyon düzeltmesi yapılmayacağına yönelik kanun düzenlemesini iptal etti. Karar, 16 Ocak 2024 tarih ve 32431 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup; Karar’da yürürlük tarihi ile ilgili özel bir belirleme yapılmadığından itiraz konusu kanun düzenlemesi 16 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldı.

25.01.2024

Important Decision from the Constitutional Court on Inflation Adjustment

In its decision No. E. 2023/105 K. 2023/208 dated 30 November 2023 (“Constitutional Court Decision” or “Decision“), the Constitutional Court of the Republic of Türkiye (“Constitutional Court“) annulled the regulation stating that inflation adjustment will not be made for 2021. The Decision was published in the Official Gazette numbered 32431 on 16 January 2024, and since the Decision does not make a special determination regarding the effective date, the related regulation has been abolished as of 16 January 2024.

23.01.2024

7491 Sayılı Kanun’un Vergiye İlişkin Önemli Düzenlemeleri

28 Aralık 2023 tarih ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“7491 Sayılı Kanun“) ile vergi mevzuatında önemli değişiklikler yapıldı.

07.01.2024

Türkiye: Law No. 7491 makes Significant Tax Amendments

The amendments expand the scope of income tax exemption for social media content production and mobile application development, introduce new tax exemptions for dividends received from abroad, increase the deduction rate applied to income received for services provided abroad, apply inflation adjustment to banks and financial institutions, abolish the lump-sum expense application in exports, and extend the deadlines for the submission of VAT Return No. 2 and payment of reverse-charge VAT. This alert covers the significant amendments made by Law No. 7491.

02.01.2024

Yeni Vergi Affı Yürürlüğe Girdi

Vergi alacakları da dahil olmak üzere çeşitli kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması, matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve bazı kurumlar vergisi mükelleflerine ek vergi ihdas edilmesine dair hükümleri içeren 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 12 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

16.03.2023

New Tax Amnesty Comes Into Effect

Law No. 7440 on Restructuring of Certain Receivables and Amending Certain Laws, which includes provisions regarding the restructuring of various public receivables, including tax receivables, tax base increase and business records correction and imposes additional tax on certain corporate taxpayers, has come into effect by being published in the Official Gazette dated 12 March 2023.

14.03.2023
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent