Menu

  Lawyers Tuğba Begüm Terzi

  Tuğba Begüm Terzi completed her bachelor’s degree at Yeditepe University Faculty of Law, and her master’s degree at the Queen Mary University of London, in the field of Commercial and Corporate Law. She is continuing her academic studies at Bilgi University Competition Law and Policy Implementation and Research Centre. 

   

  Before joining Özay Law Firm, she worked in the leading law offices in Istanbul. She provides service to clients in the fields of Competition Law, IT and Technology Law, E-commerce Law, and in dispute resolution processes. She has an active role in the legislation preparatory works in Retailing Assembly of Turkey and E-Commerce Assembly of Turkey Joint Commission under the organisation of the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey. Tuğba Begüm Terzi also supports our clients in Personal Data Protection Law, Competition Law, Ethics and Compliance Management projects.


  Practice Areas & Work Department

  E-Commerce Law

  Competition Law

  IT and Technology Law

  Contracts Law

  Commercial Law

  Ethics And Compliance

   

  Languages

  English (Advanced)

  German (Beginner)

  Turkish

   

  Memberships

  Istanbul Bar Association and Union of Turkish Bar Associations

  Personal Data Protection Law Committee, Istanbul Bar Association

  Yeditepe University Alumni Association

  “Rekabet Kurulu'nun İşgücü Piyasasına Yönelik Kararları: Uyum Programlarına ve Geçmişte Uzlaşan Şirketlere Yansımalar” Konulu Webinar Hakkında Bilgi Notu

  Rekabet Kurumu, şirketlerin birbirlerinden çalışan almamaya yönelik anlaşmalar yaptıkları ve ücret & yan fayda konularında bilgi değiştirdikleri iddialarına yönelik olarak son yıllarda pek çok şirket aleyhinde soruşturma açmıştır. İnsan Kaynakları (“İK”) alanındaki bu soruşturmalardan Nisan 2021’de başlatılana ilişkin karar 26.07.2023’te verilmiş ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (“Rekabet Kanunu”)’un 4. maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle 16 şirkete 151 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır[1]. İK-I şeklinde adlandırılabilecek bu kararla işgücü piyasasına yönelik rekabet ihlalleri iddiasıyla yürütülen incelemelerde şu ana kadar uygulanan para cezası miktarı 300 milyon TL’yi aşmıştır. Halihazırda yürümekte olan diğer dosyaların da neticelenmesi ile birlikte bu ceza miktarının daha da artması beklenmektedir. Buna karşılık, aşağıda ayrıntılarına yer verileceği üzere, üç ayrı dosya kapsamında yerinde inceleme yapılan ve/veya soruşturma açılan 50’nin üzerinde şirkete, herhangi bir ihlal tespiti yapılmadığı için ceza uygulanmamıştır.
  Tuğba Begüm Terzi

  Settlement Procedure in Light of the Turkish Competition Authority’s Practices Frequently Asked Questions

  The Settlement Procedure, which was explicitly acted in Law No. 4054 on the Protection of Competition in 2020 and first introduced in the Philips[1] case in August 2021, has been used in several cases since then. Gökşin Kekevi, Tuğba Begüm Terzi, Beste Güneş Tımaç, Ezgi Kaplan, Gökçe Karakaya, and Sevcan Yüksel from the Competition Law Department of Özay Law Firm answered frequently asked questions on this matter. We wish it will be beneficial for our readers.
  Tuğba Begüm Terzi

  Rekabet Kurumu Uygulamaları Işığında Uzlaşma Süreci

  2020 yılında yürürlüğe giren Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un uzlaşma müessesesi, Philips dosyasında uygulanmış ve birçok dosyada kullanılmıştır. Uzlaşmanın sağladığı faydalar arasında idari para cezasında %10 ile %25 arasında indirim uygulanması ve hukuki belirsizliklerin kısa sürede sonlanması yer almaktadır. Uzlaşma ihlali kabul etmek anlamına gelir ve idari para cezası ödenmesi gerekmektedir. Bazı soruşturma tarafları uzlaşmayı tercih etmemekte ve savunmalarıyla cezanın uygulanmama veya iptal olma ihtimalini görmektedir. Uzlaşma sürecinde uygulanacak idari para cezası miktarını öğrenmek ve sürece devam etmek mümkündür.
  Tuğba Begüm Terzi

  Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik Neler Getirdi?

  6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da (“Kanun”) yapılan değişiklik kapsamında hazırlanan ve 29.12.2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile getirilen başlıca düzenlemeler.
  Tuğba Begüm Terzi