2023 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı Tespit Edildi

11.12.2023

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 25 Kasım 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 554 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, 2023 yılı için yeniden değerleme oranı %58,46 olarak tespit edilmiştir.

Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu’nun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Tespit edilen bu oran, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanacak yargı harçları dahil olmak üzere, harçlar ile usul hukukunda uygulanacak parasal sınırların artırılmasında esas alınacaktır.

Harçlar Kanunu uyarınca, her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar o yıl için tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılır. Bu doğrultuda, başvurma harcı, temyiz ve istinaf kanun yoluna başvurma harcı, mal varlığının haczi, teslimi ve satışı harcı gibi maktu nitelikteki yargı harçları, 2024 yılı itibarıyla %58,46 oranında artırılacaktır.

Ayrıca, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre, önceki yılda uygulanan parasal sınırlar, o yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılır. Bu doğrultuda, senetle ispat zorunluluğu sınırı, istinaf sınırı ve temyiz sınırı 2024 yılında artırılırken yine %58,46 yeniden değerleme oranı esas alınacaktır.

1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla Harçlar Kanunu’na bağlı harçlar yatırılırken ve yargıda parasal sınırlar değerlendirilirken bu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent