Lawyers Duygu Derelioğlu

Duygu Derelioğlu

Duygu Derelioğlu

Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law

Duygu Derelioğlu joined Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı in 2021.

She has experience in commercial law, employment law, energy law as well as criminal law. Duygu represents domestic and international companies acting in various sectors in litigation and arbitration proceedings as well as enforcement of foreign court judgments and arbitral awards in Turkey.


Practice Areas & Work Department

Dispute Resolution


Education

Bahçeşehir University School of Law (2021)

NET College (2017)


Foreign Language

English


Memberships

Admitted to the Istanbul Bar Association

2023 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı Tespit Edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 25 Kasım 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 554 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, 2023 yılı için yeniden değerleme oranı %58,46 olarak tespit edilmiştir.

11.12.2023

Adjustment Rate for 2023 Has Been Determined

According to General Communique No. 554 on Tax Procedure Law issued by the Revenue Administration of the Ministry of Treasury and Finance, and published on 25 November 2023, the adjustment rate for the year 2023 has been determined as 58.46%.

07.12.2023

Yurt Dışında Bulunan Yabancı Kişilere Tebligat

Ekonomik ve ticari ilişkilerin küreselleşmesiyle taraflar arasındaki hukuki ilişkilerin de uluslararası boyut kazanması kaçınılmaz olmuştur. Uluslararası ticari ilişkilerin hacmi arttıkça, uyuşmazlık çözümü süreçlerinin uluslararası boyutta işletilmesi yönündeki ihtiyaç artmaktadır. Uluslararası tebligat ise söz konusu uyuşmazlık çözümü süreçlerinin devlet mahkemelerinde yürütüldüğü yargılamaların merkezinde yer alan önemli bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle, uluslararası tebligat sürecinin doğru yöntemlerle yürütülmesi, yargılamanın gecikmeden sonuçlandırılması için büyük önem taşıyor.

01.12.2023

Service on Foreign Nationals Residing Abroad

Globalization of economic and commercial relations has placed an additional dimension on the legal interactions between the parties. As the volume of international commercial interactions increases, the need for dispute resolution processes to be conducted on an international scale also rises. The issue of international service is seen emerging on the scene in cases where the dispute resolution processes are conducted in state courts. Accordingly, carrying out the international service process in a successful manner is highly important to conclude the judicial proceedings without any delay.

01.12.2023
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent