Menu

  Anonim ve Limited Şirketler için Asgari Sermaye Tutarına ilişkin Mevzuat Güncellemesi

  25 Kasım 2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile anonim ve limited şirketler için asgari sermaye tutarının 5 kat artırılmasına karar verilmiştir.

  Bu düzenlemeye göre, 1 Ocak 2024 tarihi itibari ile yeni asgari sermaye tutarları aşağıdaki gibi olacaktır:

   

  Eski Düzenlemeye Göre Asgari Sermaye Tutarı

  Yeni Düzenlemeye Göre Asgari Sermaye Tutarı

  Limited Şirketler

  10.000 TL

  50.000 TL

  Anonim Şirketler

  50.000 TL

  250.000 TL

  Kayıtlı Sermaye Sistemini Kabul Eden ve Halka Açık Olmayan Anonim Şirketler

  100.000 TL

  500.000 TL

  Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, yukarıda bahsedilen asgari sermaye tutarları 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yeni kurulacak şirketler için geçerli olacak ve bu aşamada mevcutta asgari sermaye ile kurulmuş sermaye şirketlerinin sermaye artırımı yapmasına gerek bulunmayacaktır. Halihazırda kurulmuş olan anonim ve limited şirketler için böyle bir zorunluluk olmamakla birlikte, şirketlerin öz kaynak yapılarının güçlendirilmesi için sermayelerin en az yukarıda belirtilen tutarlara artırılması faydalı olacaktır. Bununla birlikte, kuruluş ve operasyonları Türk Ticaret Kanunu dışında farklı mevzuatlara tabi şirketler bakımından da sermaye gerekliliklerinin, getirilen yeni düzenleme çerçevesinde gözden geçirilmesi önem arz etmektedir.

  This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.