Anonim ve Limited Şirketlerde Asgari Sermaye Tutarları Artırıldı

01.12.2023

Contents

Anonim ve limited şirketler için en az sermaye tutarının artırılmasına ilişkin 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) 25.11.2023 tarih ve 32380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Anonim Şirketler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (“TTK”) 332.maddesi uyarınca, anonim şirketler için en az sermaye tutarı, 50.000 TL, kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan anonim şirketlerde ise 100.000 TL olacağı belirtilerek, işbu tutarların Cumhurbaşkanınca artırılabileceği öngörülmüştür.

Karar ile birlikte, anonim şirketler için TTK’da belirtilen 50.000 TL tutarındaki en az sermaye tutarı 250.000 TL’ye, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde ise 100.000 TL olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı 500.000 TL’ye yükseltilmiştir.

Limited Şirketler

TTK’nin 580.maddesi uyarınca, limited şirketler için en az sermaye tutarı 10.000 TL olarak belirtilerek, bu maddede yazılan en az tutarın Cumhurbaşkanınca on katına kadar artırılabileceği öngörülmüştür.

Karar ile birlikte, TTK’de belirtilen 10.000 TL tutarındaki en az sermaye tutarı 50.000 TL’ye yükseltilmiştir.

İşbu Karar, 01.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Karara bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.


Farklı konudaki yazılarımıza ulaşmak için bu linkten the Bulletin’e üye olabilirsiniz.

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent