Gıda ve Takviye Edici Gıdalardaki Sağlık Beyanı Hakkında TİTCK’dan Görüş Talep Edilebilecek

18.02.2024

20 Nisan 2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmî Gazetede Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) yürürlüğe girmiş ve takviye edici gıdaların etiketinde, tanıtımında veya reklamında sağlık beyanı kullanılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan (“TİTCK”) izin alınması gerekliliği kaldırılmıştır.

Bu gelişme akabinde TİTCK tarafından 16 Ocak 2024 tarihinde resmi internet sitesinde yapılan duyuruda, sağlık beyanı kullanımı için idari izin süreci kalkmasına rağmen firmalardan sağlık beyanına ilişkin görüş talepleri geldiğini ve söz konusu taleplerin TİTCK tarafından değerlendirilebilmesi için 2024 ücret tarifesine ekleme yapılarak her bir sağlık beyanı değerlendirmesi için 1.208,19 TL ücret alınacağı belirtilmiştir.

Yönetmelik ile sağlık beyanlarının kullanılması için zorunlu idari izin süreci kaldırılmış olsa da, olası aykırılıkların önüne geçebilmek için firmaların TİTCK’ya soru sorması üzerine, TİTCK’nın ücret karşılığı değerlendirme yaparak görüş vereceği anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda Yönetmelikte yer almayan bu ön değerlendirme aşaması sonucu firmaların değerlendirme aldıkları etiket ve tanıtıcı materyallere herhangi bir idari yaptırımın uygulanmayacağı varsayımı doğacaktır.

Ancak TİTCK’nın sağlık beyanları ile ilgili yapacağı inceleme, diğer kurum ve kuruluşların kurallarına uyumu denetlemeyeceğinden, örneğin Reklam Kurulu gibi başkaca kurumlardan yine başka ilkelere uyulmamasından doğabilecek yaptırımlar ile karşılaşmak mümkün olabilecektir.

Bu nedenle TİTCK’nın vereceği görüşlerin yalnızca sağlık beyanının değerlendirilmesi ile sınırlı olacağı unutulmamalıdır.


* İlk olarak Gün + Partners tarafından yayınlanmıştır.

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent